Kirjaston asiakaspalvelukysely

2.7.2018

Lukki-kirjastot eli Karkkilan, Lohjan ja Vihdin kirjastot toteuttavat kesän ja alkusyksyn aikana asiakaspalvelukyselyn asiakkailleen. Kyselyyn voi nyt vastata verkkolomakkeella, myöhemmin kyselyä tullaan tekemään myös haastatteluina kirjastoissa.

Osallistu kyselyyn tästä

Kyselyssä kysytään muutama taustatieto, mutta ei henkilötietoja. Saatujen vastauksien avulla pyritään parantamaan kirjastokävijöiden asiointikokemusta ja asiakaspalvelun laatua.