Perusopetukseen ilmoittautuminen

26.1.2018

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2011 syntyneet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 15.1.2018-31.1.2018 välisenä aikana. Wilmassa ja kunnan nettisivulla on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, ottakaa yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon virve.aroketo@vihti.fi p. 044 467 5567.

Ohje kouluun ilmoittautumisesta Wilmassa:

https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Ohje-kouluun-ilmoittautumisesta-Wilmassa-2018.pdf

Lukuvuodeksi 2017-2018 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta, kouluista sekä kunnan nettisivulta (https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Koulunkäynnin-poikkeuksellinen-aloittaminen.pdf).

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää ”koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun” –lomake (https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Hakemus-vieraaseen-kouluun.pdf), joka on tulostettavissa kunnan nettisivulta ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille 31.1.2018 mennessä. Kunnan koulukuljetusperiaatteiden (https://www.vihti.fi/kasvatus-ja-koulutus/koulukuljetukset/) mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään erillinen haku, josta tiedotetaan Wilmassa ja kunnan nettisivuilla erikseen. Haku on 1.3.2018- 25.3.2018 sähköisessä Wilma –järjestelmässä. Keskitetyn hakuajan ulkopuolella haku iltapäivätoimintaan tapahtuu hakulomakkeella, joka on tulostettavissa kunnan kotisivuilta (https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/IP-hakulomake.pdf).

Kehitysvammaisten koululaisten aamuhoitoon ja iltapäivätoimintaan haetaan kunnan nettisivulta tulostettavalla lomakkeella lukuvuodeksi 2018-2019 (https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaisten-aamuhoito-ja-iltapäivätoiminta.pdfhttps://www.vihti.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaisten-aamuhoito-ja-iltapäivätoiminta.pdf) . Paikkaa voi hakea 15.1.2018-25.3.2018.

Lisätietoja Hanna Arvilommilta hanna.arvilommi@vihti.fi  p. 044 0421563