Tiedote valokuituhankkeesta 8.3.

8.3.2018

Viime vuoden loppupuolella Vihdin kunta aloitti valokuituyhteyksien hankinnan valmistelun. Tavoitteena on hankkia kuituyhteydet kunnan toimipisteisiin ja samalla parantaa merkittävästi niiden kaupallista saatavuutta kotitalouksille, yrityksille ja yhteisöille Vihdin alueella.

Hankintatapoja ja hankinnan ehtoja suunniteltiin ensin kunnan sisäisessä työryhmässä, mutta hankinnan vaativuuden takia työhön päätettiin palkata ulkopuolinen asiantuntija. Hankintaa ja tarjouskilpailua valmistellaan nyt yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Tämänhetkisenä tavoitteena on, että tarjouskilpailu voitaisiin käynnistää kevään aikana ja voittaja valita kesäkuussa. Valokuituverkon rakentaminen alkaisi voittaneen tarjouksen mukaisessa aikataulussa ja voi jakautua useammalle vuodelle.

Kunnan käyttämiltä verkkoyhteyksiltä toivotut ominaisuudet ovat jo selvillä. Valokuituyhteyksien kaupallisen saatavuuden määrittely sen sijaan on hyvinkin monimutkaista. Useimmat teleoperaattorit ovat rakentaneet valokuituyhteyksiä kuluttajille, mutta toteutetut kohteet ovat olleet useimmiten yksittäisiä, ja asiakasmäärät ovat edelleen melko pieniä. Operaattoreilla on selkeästi erilaisia lähestymistapoja asiaan. Myös asiakkaiden tarpeet ja maksuhalukkuus vaihtelevat suuresti.

Vihdissä tavoittelemme mallia, jossa mahdollisimman moni kuntalainen, yritys ja yhteisö voisi hankkia valokuituyhteyden suoraan teleoperaattorilta. Näin yhteyden toimivuus, siihen liittyvät palvelut ja häiriöiden selvittäminen olisivat parhaalla mahdollisella tasolla.

Vaikka yhteydet hankittaisiin suoraan teleoperaattorilta, niitä ei toimitettaisi yksitellen, vaan valokuituverkon kaivutyöt tehtäisiin yhdellä alueella samanaikaisesti. Tämän vuoksi valokuidun hankkimista kannattaa miettiä jo etukäteen, ja asiasta on hyvä puhua naapureiden kanssa. Yksittäisen yhteyden hinta on halvempi, jos samalla alueella on muitakin asiakkaita.

On myös hyvä muistaa, että Vihti on maantieteellisesti suurikokoinen alue. Valokuituverkon toteutuminen taajama-alueillakin voi edellyttää sitä, että riittävän moni ostaa kuituyhteyden. Harvemmin asutuilla alueilla lähes kaikkien tulisi tilata yhteys, jotta verkko ylipäätään voidaan rakentaa. Haja-asutusalueille valokuituverkkoa ei voi rakentaa kaupallisin ehdoin, koska rakentamiskustannukset ovat pitkien etäisyyksien takia liian korkeat.

Yhteyksien rakentamishinta vaihtelee huomattavasti. Valokuitu itsessään ei ole kovin kallista, mutta ojan kaivaminen sitä varten on. Hankkeen aikana kuulemamme hinta-arviot ovat vaihdelleet kahdesta eurosta (peltomaa) 150 euroon (keskusta-alue) metriä kohden. Hintaa voivat myös nostaa teiden ja vesistöjen alitukset tarvittavine lupineen.

Monet ovat jo pitkään pitäneet valokuituyhteyksiä tarpeellisina omalla alueellaan, ja Vihdissä onkin jossain määrin kiinnostusta erityisten valokuituosuuskuntien perustamiseen. Osuuskuntia voi ja saa toki perustaa kunnan hankkeista riippumattakin. Valokuituhankkeen näkökulmasta osuuskuntien aktiivisuus valokuituasiakkaiden etsimisessä on tarpeellista ja tervetullutta. Osuuskunnat voivat myös hakea tiettyjä julkisia tukia, joiden avulla valokuituyhteyden hintaa tilaajille voidaan merkittävästikin alentaa haja-asutusalueilla ja näin mahdollistaa verkon rakentaminen. Näiden julkisten tukien myöntämisperusteena saattaa olla kunnan pieni rahoitusosuus. Määrärahojen varaamisesta tähän tarkoitukseen ei ole vielä keskusteltu kunnan päättävissä elimissä eikä valokuituhankkeella ole valmista suunnitelmaa sellaisten haja-asutusalueiden tukemiseksi, jonne kaupallista valokuituverkkoa ei voi rakentaa. Tarkoitus on kuitenkin selvittää vaihtoehtoja.

Jossain päin Suomea osuuskunnat ovat toteuttaneet verkkonsa itsenäisesti. Toivottavaa on, että tätä harkitsevat vihtiläiset osuuskunnat olisivat kuitenkin omalta puoleltaan valmiita yhteistyöhön valokuituhankkeessa mahdollisesti valittavan operaattorin kanssa, jotta kuituasiakkaille Vihdin alueella ei tarpeettomasti rakennettaisi toisistaan poikkeavia teknisiä ratkaisuja. Tekninen yhteensopivuus mahdollistaisi myös osuuskunnan toiminnan helpomman siirtämisen teleoperaattorille, jos osuuskunnan aktiivien määrä tulevaisuudessa vähenisi tai siirtoon ilmenisi muita perusteita.

Kaikki edellä kerrottu pyritään huomioimaan tarjouskilpailun valmistelussa. Ratkaistava on mm. se, miten erilaisia tarjouksia voidaan verrata toisiinsa valokuituyhteyksien julkisen saatavuuden osalta, mikä paino annetaan kunnan toimipisteisiin tulevien yhteyksien hinnoittelulle, millä tavoin operaattorin pitäisi tehdä yhteistyötä paikallisten osuuskuntien kanssa ja mitä kunta voi tehdä, jos operaattori toimii vastoin antamaansa tarjousta ja sen pohjalta tehtyä sopimusta.