Vihdin kunta ryhtyy toimenpiteisiin joukkoliikenteen parantamiseksi

26.9.2017

Vihdin kunnanhallitus päätti maanantaina 25.9.2017 käynnistää selvitystyön Vihdin joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittelemiseksi sekä joukkoliikenteen järjestämistapavaihtoehtojen kartoittamiseksi. HSL:n lippusopimusta laajennetaan kattamaan Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan lisäksi Keravan, Sipoon, Tuusulan, Kirkkonummen ja Siuntion alueet. Lisäksi päätettiin liitäntäyhteyden järjestämisestä Vihdistä pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen.

Joukkoliikenne on ollut murroksessa sen jälkeen, kun kansallinen joukkoliikennelaki astui voimaan 3.12.2009. Joukkoliikennelain siirtymäaika on 3.12.2009 – 2.12.2019. Suuri osa Vihdin alueen siirtymäajan liikennöintisopimuksista päättyi kesällä 2017, mikä aiheutti merkittäviä muutoksia linja-autoliikenteen markkinaehtoiseen vuorotarjontaan. Myös joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmät ovat murroksessa. Kunta ei nykyisen lainsäädännön mukaan saa maksaa tukea markkinaehtoiselle liikenteelle ja lipputuen päättymisen vuoksi pääkaupunkiseudun työssäkävijöille suunnattu Vihti-lippu poistuu käytöstä vuoden 2017 aikana. Liikennöitsijät ovat lanseeranneet markkinoille omia yhtiökohtaisia lipputuotteitaan, mutta ongelmana on lippujen kelpaavuus vain asianosaisen yhtiön vuoroilla. Matkahuollon keskeinen rooli linja-autoliikenteen informaation tuottajana ja ylläpitäjänä on muuttunut ja tämä on tuonut haasteita myös lippu- ja aikatauluinformaation saralle.

Joukkoliikenne on nyt yksi kunnan ykkösasioista. Joukkoliikenne on ollut vahvasti esillä myös uuden valtuuston keskuudessa, muun muassa toukokuun ja elokuun valtuustoseminaareissa.  Selvitystyön käynnistämiselle ja pikaisille toimenpiteille on selvästi koko valtuuston tuki takana, kertoo Vihdin kunnan kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintala.

Tarkoitus on ottaa kunnan rooli joukkoliikenteen palvelukokonaisuudessa kaikilta osin tarkasteluun. Ensivaiheessa selvitetään tavoiteltava palvelutaso sekä vuorotarjonnan että lippu- ja informaatiopalveluiden osalta. Tämän jälkeen tarkastellaan järjestämistapavaihtoehtoja, joilla tavoiteltu palvelutaso on mahdollista saavuttaa. Tarkasteltavia järjestämistapavaihtoehtoja on kolme: nykyinen eli markkinaehtoinen malli, palvelusopimusasetuksen mukainen järjestämistapa eli PSA sekä viranomaisen oma tuotanto eli käytännössä liittyminen HSL:ään.

Nykyisin käytössä oleva markkinaehtoinen malli pohjautuu linja-autoyhtiöiden markkinaehtoisesti tuottamaan liikenteeseen, jossa toimivaltaisena viranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus. Kunta voi parantaa palvelutasoa esimerkiksi markkinaehtoista liikennettä täydentävin ostovuoroin sekä tukemalla kuntalaisten matkalippujen hinnanalennuksia.

PSA:n mukainen järjestämistapa merkitsee käytännössä kilpailuttamista. PSA on käytössä Vihdin naapurikunnassa Nurmijärvellä, josta on kuulunut paljon positiivista palautetta. PSA:n mukainen liikenne voidaan kilpailuttaa kolmella eri tavalla, jotka ovat bruttomalli, alueellinen käyttöoikeussopimus sekä reittikohtainen käyttöoikeussopimus.

Kolmas joukkoliikenteen järjestämistapa on viranomaisen oma tuotanto. Koska Uudenmaan ELY-keskus ei joukkoliikenteen viranomaisena tuota joukkoliikennepalveluja itse, on tämän järjestämistavan osalta luonnollista tarkastella Vihdin liittymistä Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymään eli HSL:ään.

Koska järjestämistapaselvitys ei tuo mukanaan nopeita ratkaisuja, selvitystyö toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisenä kartoitetaan tavoiteltava palvelutaso. Palvelutasotavoitteissa huomioitavia yhteysvälejä ovat kylien ja Vihdin kirkonkylän/Nummelan väliset yhteydet, Vihdin ja Lohjan/Karkkilan/Nurmijärven (Klaukkalan) väliset yhteydet, sekä Vihdin ja pääkaupunkiseudun väliset yhteydet. Arkiyhteyksien lisäksi tarkastellaan ilta- ja viikonloppuyhteyksiä sekä kesäajan liikennettä.

Palvelutasotavoitteen mukaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa jo vuoden 2018 alussa, vaikka järjestämistapa asia olisikin vielä työn alla. Tarkoitus on tehdä pidemmälle tähtäävää, pitkäjänteistä suunnittelua, mutta sen rinnalle haetaan myös nopeita toimenpiteitä.

Yhtenä toimenpiteenä kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan järjestää liitäntäyhteyden Vihdistä pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen. Tarkoituksena on liikennöidä 1-2 linja-autolla esimerkiksi Espoon tai Leppävaaran juna-asemalle tai Matinkylän metroasemalle. Yhteydet palvelisivat pääkaupunkiseudun työssäkävijöitä ja opiskelijoita aamun ja iltapäivän ruuhkahuippuina 2-3 vuoroa / suunta sekä keskipäivällä 1-2 vuoroa.

Kunta on viimeisen vuoden aikana kaksinkertaistanut kunnan sisäisten ostovuorojen määrän ja nyt HSL:n lippusopimuksen laajentamisen yhteydessä oli hyvä hetki tehdä päätös yhteyksien parantamisesta pääkaupunkiseudulle.

Osana selvitystyötä järjestetään kaikille kuntalaisille ja sidosryhmille avoin joukkoliikennetilaisuus vuoden 2017 aikana. Selvitystyö pyritään viemään kokonaisuudessaan läpi siten, että jatkotoimenpiteet on tuotavissa päätöksentekoon helmikuussa 2018.

Lisätietoja: kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintala, puh. 044 042 1154, salla-mari.rintala(ät)vihti.fi