Vuoden 2018 erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavana

4.7.2017

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Eritysryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat mm. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.

Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista,  hankintaa ja perusparantamista varten.

Vihdin kunta julistaa erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat haettavaksi niin, että kunnan on mahdollista toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen ARAan määräaikaan 8.11.2017 mennessä. Hankkeella on oltava kunnan puolto.

Hakemukset tulee toimittaa Vihdin kunnan kirjaamoon 30.9.2017 kello 14.00 mennessä, osoite Asemantie 30. 03100 Nummela.  Kunta lähettää hakemukset lausuntoineen ARA:lle.

Hakemukset, jotka toimitetaan ARAan määräajan jälkeen, jätetään käsittelemättä. Hakemuksia ei palauteta. Hakuohjeet sekä hakemukset löytyvät ARA:n verkkosivuilta http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus