Maisematyöluvat

männyt
Maisematyölupa tarvitaan silloin kun suunnitellaan tehtäväksi maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 §).

Maisematyölupa tarvitaan:

  • asemakaava-alueella,
  • alueella, jolla on rakennuskielto yleiskaavan (MRL 38 §) tai asemakaavan (MRL 53 §) laatimiseksi sekä
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

 

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Rakennuskieltoalueilla lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maisematyölupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin eikä yleensä silloin, jos toimenpide on hyväksytty jollakin muulla luvalla (rak.lupa, maa-ainesten ottolupa) tai suunnitelmalla (maantien suunnitelma, kunnallistekniset suunnitelmat asemakaavan toteuttamiseksi, ei kuitenkaan esim. puistosuunnitelma, jonka alueella tarvitaan mahdollisen puistosuunnitelman lisäksi maisematyölupa).

Joskus yhdenkin puun kaataminen esim. asemakaava-alueella saattaa olla luvanvarainen toimenpide ja toisaalta kymmenienkin puiden kaataminen metsäalueella tai metsän harvennus voi olla vähäinen toimenpide. Näistä tulkinnoista voi kysyä lisätietoa kunnan kaavoitustoimesta, mutta on syytä huomioida, että suullisia maisematyölupia ei ole mahdollista saada.

Maisematyöluvalla ei voida koskaan ohittaa Luonnonsuojelulain, Metsälain tai muun lainsäädäänön säännöksiä. Natura-alueita koskee Natura 2000 -verkoston säännökset. Maisematyölupapäätöksellä voidaan kuitenkin kieltää maisemaa muuttavan toimenpiteen suorittaminen tai asettaa sille tiukempia ehtoja kuin em. lait sanelevat tai vaikka toimenpide muiden lakien mukaan olisikin sallittua. Lupa voidaan evätä esimerkiksi kaavoituksen/maankäytön suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi .

Viimeksi päivitetty 25.04.2018

Yhteystiedot

Maisematyölupahakemukset toimitetaan kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen kunnanviraston 2. kerrokseen osoitteessa:

Vihdin kunta/kaavoitus
Asemantie 30
03100 Nummela

tai postitse osoitteeseen:

Vihdin kunta/kaavoitus
PL 13
03101 Nummela

Tiedustelut maisematyöluvan hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Maisematyölupien valmistelu
kaavasuunnittelijat:

Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

Matti Hult
p. 0400 828 451
matti.hult(ät)vihti.fi

yleiskaavasuunnittelija
Mikko Laukkanen
p. 050 302 4695
mikko.laukkanen(ät)vihti.fi

Maisematyölupapäätökset
kaavoituspäällikkö, kaavoituspalveluiden esimies
Suvi Lehtoranta
p. 050 376 8753
suvi.lehtoranta(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Maisematyöluvat

männyt
Maisematyölupa tarvitaan silloin kun suunnitellaan tehtäväksi maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä (MRL 128 §).

Maisematyölupa tarvitaan:

  • asemakaava-alueella,
  • alueella, jolla on rakennuskielto yleiskaavan (MRL 38 §) tai asemakaavan (MRL 53 §) laatimiseksi sekä
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.

 

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella lupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Rakennuskieltoalueilla lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maisematyölupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin eikä yleensä silloin, jos toimenpide on hyväksytty jollakin muulla luvalla (rak.lupa, maa-ainesten ottolupa) tai suunnitelmalla (maantien suunnitelma, kunnallistekniset suunnitelmat asemakaavan toteuttamiseksi, ei kuitenkaan esim. puistosuunnitelma, jonka alueella tarvitaan mahdollisen puistosuunnitelman lisäksi maisematyölupa).

Joskus yhdenkin puun kaataminen esim. asemakaava-alueella saattaa olla luvanvarainen toimenpide ja toisaalta kymmenienkin puiden kaataminen metsäalueella tai metsän harvennus voi olla vähäinen toimenpide. Näistä tulkinnoista voi kysyä lisätietoa kunnan kaavoitustoimesta, mutta on syytä huomioida, että suullisia maisematyölupia ei ole mahdollista saada.

Maisematyöluvalla ei voida koskaan ohittaa Luonnonsuojelulain, Metsälain tai muun lainsäädäänön säännöksiä. Natura-alueita koskee Natura 2000 -verkoston säännökset. Maisematyölupapäätöksellä voidaan kuitenkin kieltää maisemaa muuttavan toimenpiteen suorittaminen tai asettaa sille tiukempia ehtoja kuin em. lait sanelevat tai vaikka toimenpide muiden lakien mukaan olisikin sallittua. Lupa voidaan evätä esimerkiksi kaavoituksen/maankäytön suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi .

Viimeksi päivitetty 25.04.2018