Koulukuljetukset

Vihdin kunnan koulukuljetusperiaatteet

1. Maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja:

• esiopetuksen ja 1-2 -luokkien oppilaat, joiden koulumatka ylittää kolme (3) kilometriä
• 3-9 luokkien oppilaat, joiden koulumatka ylittää viisi (5) kilometriä
• oppilaat, joiden koulumatka on vaikea, vaarallinen tai rasittava viranomaislausunnon (esim. lääkärinlausunto, lausunto kouluteiden turvallisuudesta) perusteella
• oppilaat, jotka asuvat taloyhtiössä, joka on osittain koulukuljetukseen oikeuttavien rajojen sisäpuolella

2. Maksuton koulukuljetus kattaa vain kodin ja koulun väliset matkat.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen tilapäisosoitteesta, mikäli koulukuljetuksen muut myöntämiskriteerit täyttyvät. Edellytyksenä on, että muutto tapahtuu perheestä riippumattomasta syystä, joka on yllättävä (vesivahingot ja tulipalot) eikä ole aiheutunut laiminlyönnistä. Mikäli kunta ei pysty järjestämään koulukuljetusta (poikkeavat suunnat), on oppilas oikeutettu kuljetusavustukseen. Tilapäisosoitteeseen myönnettävä kuljetusetuus on aina luonteeltaan määräaikainen.

3. Kuljetus järjestetään kunnan oppilaalle osoittamalle lähikoululle tai muuhun kunnan osoittamaan opiskeluun soveltuvaan kouluun.

Kuljetuksia ei järjestetä iltapäiväkerhosta tai muusta varsinaisen kouluajan ulkopuolisesta toiminnasta kotiin, huolimatta siitä, että toiminta tapahtuisi koulurakennuksessa.

4. Oppilaan hakeutuessa huoltajan aloitteesta muulle kuin lähikoululle, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista.

Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muulle kuin lähikoululle, mikäli kuljetuskustannukset ovat korkeintaan samansuuruiset kuin omaan lähikouluun ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää koulumatkoihin kaikille avointa joukkoliikennettä (linja-autoa).

Kuljetus voidaan järjestää muulle kuin lähikoululle myös siinä tapauksessa, että oppilaan koulumatka muuhun kouluun on kunnan toiminnan kannalta helpompaa, taloudellisempaa tai muutoin tarkoituksenmukaisempaa.

5. Koulukuljetuksen järjestäminen ei ole välttämätöntä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta.

Kuljetusoppilaan kävelymatka yhteen suuntaan on enintään:

1-2 lk 2,0 km
3-6 lk 3,0 km
7-9 lk 5,0 km

Esioppilaat noudetaan kodin tuntumasta sopivaksi katsotusta noutopaikasta.

6. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

7. Koulukuljetusten järjestämisessä käytetään ensisijaisesti kaikille avointa joukkoliikennettä.

8. Kouluteiden turvallisuuden osalta sovelletaan kunnan edustajien toimesta annettua lausuntoa kouluteiden turvallisuudesta Vihdin kunnan alueella. Lausuntoa päivitetään tarpeen mukaan. Lausunnon antamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaisten (esim. tie- ja poliisiviranomaisten) kanssa. Koululiitu –ohjelmaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä aloite tieosuuden vaaralliseksi luokittelemisesta.

9. Oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja koulukuljetuksiin, saavat kulkea mukana kouluautoissa korvausta vastaan edellyttäen, että reitistä ei poiketa, oppilaalle on tilaa autossa ja liikennöitsijä sen hyväksyy. Jos kaikille halukkaille ei ole tilaa, kenellekään ei myönnetä oikeutta kulkea mukana kyseisellä reitillä.

Kouluautoihin ei oteta maksua vastaan oppilaita sellaisille tieosuuksille, joilla on mahdollista käyttää linja-autoa. Maksullisia kuljetuksia ei myöskään järjestetä ko. oppilaan kouluaikojen ulkopuolella tai muualle kuin kodin ja koulun välille. Maksullisten kuljetusten osalta kodiksi voidaan kuitenkin katsoa myös sen huoltajan osoite, jonka luona lapsi ei väestörekisterin mukaan asu.

Maksullisten oppilaiden tiedustelut hoidetaan aina vasta kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden tarvitsemien järjestelyiden jälkeen.

10. Oppilas on velvollinen korvaamaan hävinneen tai rikkoontuneen matkakortin, joka hänelle on myönnetty koulumatkoja varten. Korvaus on 20 euroa, jonka kunta laskuttaa oppilaan huoltajalta.

Oppilas on velvollinen korvaamaan hänelle luovutetun matkakortin mahdollisista väärinkäytöksistä johtuvat kustannukset.

11. Vihdin kunnan maksama koulukuljetusavustus perustuu ensisijaisesti matkahuollon 44-matkan sarjalipun hintaan.

Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen

Lisätietoja koulukuljetuksista:

Koulukuljetusopas

Koulujen rehtorit ja päiväkotien johtajat: koulujen yhteystiedot tästä ja päiväkotien yhteystiedot tästä

Kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintala (virkavapaalla), s.posti: salla-mari.rintala(ät)vihti.fi, puh. 044 042 1154

Vs. kuljetusasiantuntija Kaisa Suonperä, s.posti kaisa.suonpera(ät)vihti.fi, puh. 044 467 5233

Viimeksi päivitetty 16.11.2018

Yhteystiedot

Koulukuljetusasioissa voit ottaa yhteyttä asianosaiseen kouluun tai esiopetuspaikkaan.
Vihdin kunnan peruskoulujen yhteystiedot löydät tästä ja päiväkotien (esiopetuspaikkojen) tästä linkistä

Vihdin kunta
Asemantie 30
03100 Nummela
Vaihde (09) 4258 3000

kuljetus- ja hankinta-asiantuntija
Salla-Mari Rintala (virkavapaalla), puh. (09) 4258 3108
etunimi.sukunimi (ät) vihti.fi

vs. kuljetusasiantuntija
Kaisa Suonperä, puh. 044 467 5233
etunimi.sukunimi (ät) vihti.fi

reittisuunnittelija
Saila Wessman
puh. 044 767 4459
saila.wessman(ät)vihti.fi

Koulukuljetukset

Vihdin kunnan koulukuljetusperiaatteet

1. Maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja:

• esiopetuksen ja 1-2 -luokkien oppilaat, joiden koulumatka ylittää kolme (3) kilometriä
• 3-9 luokkien oppilaat, joiden koulumatka ylittää viisi (5) kilometriä
• oppilaat, joiden koulumatka on vaikea, vaarallinen tai rasittava viranomaislausunnon (esim. lääkärinlausunto, lausunto kouluteiden turvallisuudesta) perusteella
• oppilaat, jotka asuvat taloyhtiössä, joka on osittain koulukuljetukseen oikeuttavien rajojen sisäpuolella

2. Maksuton koulukuljetus kattaa vain kodin ja koulun väliset matkat.

Oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen tilapäisosoitteesta, mikäli koulukuljetuksen muut myöntämiskriteerit täyttyvät. Edellytyksenä on, että muutto tapahtuu perheestä riippumattomasta syystä, joka on yllättävä (vesivahingot ja tulipalot) eikä ole aiheutunut laiminlyönnistä. Mikäli kunta ei pysty järjestämään koulukuljetusta (poikkeavat suunnat), on oppilas oikeutettu kuljetusavustukseen. Tilapäisosoitteeseen myönnettävä kuljetusetuus on aina luonteeltaan määräaikainen.

3. Kuljetus järjestetään kunnan oppilaalle osoittamalle lähikoululle tai muuhun kunnan osoittamaan opiskeluun soveltuvaan kouluun.

Kuljetuksia ei järjestetä iltapäiväkerhosta tai muusta varsinaisen kouluajan ulkopuolisesta toiminnasta kotiin, huolimatta siitä, että toiminta tapahtuisi koulurakennuksessa.

4. Oppilaan hakeutuessa huoltajan aloitteesta muulle kuin lähikoululle, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista.

Koulukuljetus voidaan kuitenkin myöntää muulle kuin lähikoululle, mikäli kuljetuskustannukset ovat korkeintaan samansuuruiset kuin omaan lähikouluun ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää koulumatkoihin kaikille avointa joukkoliikennettä (linja-autoa).

Kuljetus voidaan järjestää muulle kuin lähikoululle myös siinä tapauksessa, että oppilaan koulumatka muuhun kouluun on kunnan toiminnan kannalta helpompaa, taloudellisempaa tai muutoin tarkoituksenmukaisempaa.

5. Koulukuljetuksen järjestäminen ei ole välttämätöntä koko koulumatkalle, vaan koulumatka voi muodostua osittain oppilaan itse kulkemasta osasta.

Kuljetusoppilaan kävelymatka yhteen suuntaan on enintään:

1-2 lk 2,0 km
3-6 lk 3,0 km
7-9 lk 5,0 km

Esioppilaat noudetaan kodin tuntumasta sopivaksi katsotusta noutopaikasta.

6. Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa perusopetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

7. Koulukuljetusten järjestämisessä käytetään ensisijaisesti kaikille avointa joukkoliikennettä.

8. Kouluteiden turvallisuuden osalta sovelletaan kunnan edustajien toimesta annettua lausuntoa kouluteiden turvallisuudesta Vihdin kunnan alueella. Lausuntoa päivitetään tarpeen mukaan. Lausunnon antamisessa tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaisten (esim. tie- ja poliisiviranomaisten) kanssa. Koululiitu –ohjelmaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä aloite tieosuuden vaaralliseksi luokittelemisesta.

9. Oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja koulukuljetuksiin, saavat kulkea mukana kouluautoissa korvausta vastaan edellyttäen, että reitistä ei poiketa, oppilaalle on tilaa autossa ja liikennöitsijä sen hyväksyy. Jos kaikille halukkaille ei ole tilaa, kenellekään ei myönnetä oikeutta kulkea mukana kyseisellä reitillä.

Kouluautoihin ei oteta maksua vastaan oppilaita sellaisille tieosuuksille, joilla on mahdollista käyttää linja-autoa. Maksullisia kuljetuksia ei myöskään järjestetä ko. oppilaan kouluaikojen ulkopuolella tai muualle kuin kodin ja koulun välille. Maksullisten kuljetusten osalta kodiksi voidaan kuitenkin katsoa myös sen huoltajan osoite, jonka luona lapsi ei väestörekisterin mukaan asu.

Maksullisten oppilaiden tiedustelut hoidetaan aina vasta kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden tarvitsemien järjestelyiden jälkeen.

10. Oppilas on velvollinen korvaamaan hävinneen tai rikkoontuneen matkakortin, joka hänelle on myönnetty koulumatkoja varten. Korvaus on 20 euroa, jonka kunta laskuttaa oppilaan huoltajalta.

Oppilas on velvollinen korvaamaan hänelle luovutetun matkakortin mahdollisista väärinkäytöksistä johtuvat kustannukset.

11. Vihdin kunnan maksama koulukuljetusavustus perustuu ensisijaisesti matkahuollon 44-matkan sarjalipun hintaan.

Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen

Lisätietoja koulukuljetuksista:

Koulukuljetusopas

Koulujen rehtorit ja päiväkotien johtajat: koulujen yhteystiedot tästä ja päiväkotien yhteystiedot tästä

Kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintala (virkavapaalla), s.posti: salla-mari.rintala(ät)vihti.fi, puh. 044 042 1154

Vs. kuljetusasiantuntija Kaisa Suonperä, s.posti kaisa.suonpera(ät)vihti.fi, puh. 044 467 5233

Viimeksi päivitetty 16.11.2018