Yhteystiedot

Maisematyölupahakemukset toimitetaan kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen kunnanviraston 2. kerrokseen osoitteessa:

Vihdin kunta/kaavoitus
Asemantie 30
03100 Nummela

tai postitse osoitteeseen:

Vihdin kunta/kaavoitus
PL 13
03101 Nummela

Tiedustelut maisematyöluvan hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

 

Maisematyölupahakemus ja tarvittavat liitteet

puut
Maisematyöluvan hakemuslomake löytyy kaavoituksen lomakkeista.

 

Maisematyölupaan tarvittavat liitteet:

 • valtakirja maanomistajalta, jos hakija ei omista aluetta, jolla toimenpide suoritetaan
 • yhtiön hallituksen päätös (ptk:n ote) siitä, kuka hakee ja millaista toimenpidettä haetaan (mikäli hakijana on yhtiö)
 •  kartat:
  • karttapiirros maisematyöalueesta sellaisessa mittakaavassa, josta käy ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen sijainti, laatu ja laajuus
  • puiden kaato piha-alueella tms.: kartta (esim. asemapiirros tai 1:1000 pohjakartta), johon on merkitty kaadettavaksi tarkoitetut puut
  • metsänhakkuu:  kuvioittainen selvitys suoritettavasta toimenpiteestä karttaliitteineen, laajoissa metsänhakkuissa tulee liitteenä olla alueesta mahdollisesti laadittu metsänhoitosuunnitelma ja sen selostus
  • kaivaminen, täyttäminen tai louhiminen: suunnitelmakartan lisäksi tarvittava määrä maastoleikkauspiirroksia sekä selvitys jälkihoitotoimenpiteistä (huom! maa-aineslupa on eri asia kuin maisematyölupa)