Nummela skola

Nummela skola är en svenskspråkig skola med årskurserna 1-6 i den grundläggande utbildningen. Nummela skola finns i Vichtis kommun på samma gård som den finska skolan Nummelan koulu. Skolan har tre basundervisningsgrupper, årskurserna 1-2, 3-4 samt 5-6.

Nummela skola är en skola som växer och är nu en trelärarskola med 41 elever. Eftersom vi finns på samma gård som finskspråkiga Nummelan koulu har vi trots vår litenhet mycket av en stor skolas fördelar.

Våra elever känner varandra bra då de ofta startat sin skolstig tillsammans redan i det svenskspråkiga daghemmet Aleksandra. I en liten enhet blir man som en familj där alla känner alla. Tröskeln att leka och umgås med barn i olika åldrar är liten och ofta deltar elever i olika åldrar tex i bollspel på rasterna. Skolan uppmuntrar också till detta genom att varje elev får 1-2 vänelever som sedan ofta jobbar tillsammans i olika projekt. De äldre eleverna stöder och hjälper de yngre också under rasterna. Också nya elever blir på detta sätta snabbt bekant med de andra. Skolan är aktiv och deltar i många olika evenemang, mycket tack vare samarbetet med andra små svenska skolor via Språkönätverket samt vår egen, aktiva föräldraförening.

Viimeksi päivitetty 15.01.2019

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter:

Nummela skola
Väinämöisentie 9
03100 Nummela

Tf Rektor Tuomo Mäkitalo  050 599 2560
skolsekreterare Maarit Valtonen 044 467 5356 (må-to 8.00-15.00)
E-post till personalen: förnamn.efternamn@vihti.fi

Nummela skola

Nummela skola är en svenskspråkig skola med årskurserna 1-6 i den grundläggande utbildningen. Nummela skola finns i Vichtis kommun på samma gård som den finska skolan Nummelan koulu. Skolan har tre basundervisningsgrupper, årskurserna 1-2, 3-4 samt 5-6.

Nummela skola är en skola som växer och är nu en trelärarskola med 41 elever. Eftersom vi finns på samma gård som finskspråkiga Nummelan koulu har vi trots vår litenhet mycket av en stor skolas fördelar.

Våra elever känner varandra bra då de ofta startat sin skolstig tillsammans redan i det svenskspråkiga daghemmet Aleksandra. I en liten enhet blir man som en familj där alla känner alla. Tröskeln att leka och umgås med barn i olika åldrar är liten och ofta deltar elever i olika åldrar tex i bollspel på rasterna. Skolan uppmuntrar också till detta genom att varje elev får 1-2 vänelever som sedan ofta jobbar tillsammans i olika projekt. De äldre eleverna stöder och hjälper de yngre också under rasterna. Också nya elever blir på detta sätta snabbt bekant med de andra. Skolan är aktiv och deltar i många olika evenemang, mycket tack vare samarbetet med andra små svenska skolor via Språkönätverket samt vår egen, aktiva föräldraförening.

Viimeksi päivitetty 15.01.2019