Äänestä

Nuorisovaalit

Allianssi toteuttaa nuorisovaalit valtakunnallisten vaalien yhteydessä. Hanke on ennen kaikkea demokratiakasvatuksellinen – tavoitteena on tarjota alaikäiselle nuorelle aito äänestyskokemus. Nuorisovaalit ovat loistava tapa huomioida vaalit osana koulutyötä. Allianssi kokoaa valtakunnallisen tuloksen yhteen ja julkistaa sen vaaliviikolla.
Seuraavia valtakunnallisia vaaleja ovat: kuntavaalit 2017, presidentinvaalit 2018 sekä eduskuntavaalit 2019.
Myös europarlamenttivaalit käydään seuraavan kerran vuonna 2019.
(Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi, Valtikka.fi)

Kuntavaalit
Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi huhtikuun kolmantena sunnuntaina.
Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017.
Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö,
joka on
a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.
(Vaalit.fi)

Seurakuntavaalit
Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018.
Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.
Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet.
(Suomen Ev.lut. kirkko)