Yhteystiedot

Vihdin kunnanviraston vaihde:
(09) 4258 3000
kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Vihdin kunnan ilmoitukset ja kuulutukset

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi jul­kai­se­mal­la ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista sään­nök­sis­tä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä ta­val­la. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on pois­tet­ta­va tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Edellä mainittu kuntalain muutos tuli voimaan 1.6.2017.

Erityislainsäädännössä on edelleen mainintoja kunnan ilmoitusten jul­kai­se­mi­ses­ta paperimuotoisena fyysisellä ilmoitustaululla. Vihdin kunnan il­moi­tus­tau­lu sijaitsee kunnanviraston pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Eri­tyis­lain niin vaatiessa on kuulutus siis julkaistava myös fyysisellä il­moi­tus­tau­lul­la.

Kunnanhallitus 27.11.2017 §248


5.3.2018 alkaen viranhaltijapäätökset vasemman navigaation linkistä Viranhaltijapäätökset 5.3.2018 alkaen


Vihdin kunnan avoimet työpaikat löydät osoitteesta kuntarekry