Ranta-asemakaavoitus

kaavoitus kuvituskuva enäjärvi

Ranta-asemakaava on maanomistajan teettämä kaava. Kunta hoitaa kaavan MRL:n mukaisen hallinnollisen käsittelyn kunnan toimielimissä. Ranta-asemakaavan hallinnollista käsittelyä kunnassa hoitavat kaavasuunnittelijat. Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Ranta-alueelle tai rantavyöhykkeelle ei pääsääntöisesti voi rakentaa ilman asemakaavaa, ranta-asemakaavaa tai vahvistettua osayleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa.

Rantakaavaprosessin kuvaus lyhyesti

 

Ranta-asemakaavoitukseen liittyvät maksut

Kuntalain 50 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan määräykset asiakirjoista perittävistä lunastuksista. Ranta-asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta ja hyväksymisestä peritään 350,00 €. Ranta-asemakaavaprosessin hallinnollisesta käsittelystä peritään 600,00 euroa. Lisäksi kopiointi- ja kuulutuskustannukset peritään syntyneiden todellisten kustannusten mukaisesti.

Kaavoitus- ja kiinteistötoimen palveluista perittävät maksut Vihdin kunnassa

Viimeksi päivitetty 20.11.2017

Yhteystiedot

Kaavatiedustelut:

toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

kaavoitusassistentti 
Eila Oulujärvi
p. 044 467 5285

suunnitteluavustaja
Eila Siikanen
p. 044 467 5582

kaavasuunnittelijat: 
Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

kaavoituspäällikkö, kaavoituspalveluiden esimies
Suvi Lehtoranta
p. 050 376 8753
suvi.lehtoranta(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

 

Ranta-asemakaavoitus

kaavoitus kuvituskuva enäjärvi

Ranta-asemakaava on maanomistajan teettämä kaava. Kunta hoitaa kaavan MRL:n mukaisen hallinnollisen käsittelyn kunnan toimielimissä. Ranta-asemakaavan hallinnollista käsittelyä kunnassa hoitavat kaavasuunnittelijat. Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantarakentaminen siten, että siinä otetaan huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

Ranta-alueelle tai rantavyöhykkeelle ei pääsääntöisesti voi rakentaa ilman asemakaavaa, ranta-asemakaavaa tai vahvistettua osayleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa.

Rantakaavaprosessin kuvaus lyhyesti

 

Ranta-asemakaavoitukseen liittyvät maksut

Kuntalain 50 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan määräykset asiakirjoista perittävistä lunastuksista. Ranta-asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta ja hyväksymisestä peritään 350,00 €. Ranta-asemakaavaprosessin hallinnollisesta käsittelystä peritään 600,00 euroa. Lisäksi kopiointi- ja kuulutuskustannukset peritään syntyneiden todellisten kustannusten mukaisesti.

Kaavoitus- ja kiinteistötoimen palveluista perittävät maksut Vihdin kunnassa

Viimeksi päivitetty 20.11.2017