Asemakaavoitus

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavoja laaditaan pääsääntöisesti taajama-alueille, joilla kunta huolehtii katujen ja muun kunnallistekniikan toteuttamisesta. Vihdin kunnan asemakaavoitettuja taajamia ovat Nummela, Vihdin kirkonkylä, Ojakkala ja Otalampi.

Tekeillä olevista asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista löytyy tietoa vireillä olevat asemakaavat -sivulta. Valmiista, hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista löytyy tietoa voimassa olevat asemakaavat -sivulta. Uusista, tulevista kaavahankkeista löytyy tietoa kaavoitusohjelmasta.

Kaavaprosessikaavio

Asemakaavoitusprosessi lyhyesti

Viimeksi päivitetty 21.02.2019

Yhteystiedot

Kaavatiedustelut:

toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 044 467 5583

kaavoitusassistentti 
Eila Oulujärvi
p. 044 467 5285

suunnitteluavustaja
Eila Siikanen
p. 044 467 5582

kaavasuunnittelijat: 
Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

 

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Asemakaavoitus

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavoja laaditaan pääsääntöisesti taajama-alueille, joilla kunta huolehtii katujen ja muun kunnallistekniikan toteuttamisesta. Vihdin kunnan asemakaavoitettuja taajamia ovat Nummela, Vihdin kirkonkylä, Ojakkala ja Otalampi.

Tekeillä olevista asemakaavoista ja asemakaavan muutoksista löytyy tietoa vireillä olevat asemakaavat -sivulta. Valmiista, hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista löytyy tietoa voimassa olevat asemakaavat -sivulta. Uusista, tulevista kaavahankkeista löytyy tietoa kaavoitusohjelmasta.

Kaavaprosessikaavio

Asemakaavoitusprosessi lyhyesti

Viimeksi päivitetty 21.02.2019