Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat

kerrostaloja

Poikkeamislupa tarvitaan, kun halutaan rakentaa asemakaavan, ranta-asemakaavan, vahvistetun/hyväksytyn (oikeusvaikutteisen) osayleiskaavan tai muuten maankäyttö- ja rakennuslain säännösten vastaisesti tai rakentaa rakennuskieltoalueelle tai ranta-alueelle.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, kun halutaan rakentaa haja-asutusalueelle, jolle  johtava rakennustarkastaja katsoo suunnittelutarveratkaisua tarvittavan. Vihdissä suunnittelutarveratkaisun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Suunnittelutarveratkaisua edellytetään, kun haja-asutusalueelle on muodostunut tai muodostumassa asutustihentymä (ns. taaja-asutusta). Tällaisella alueella sen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarveratkaisu tulee tehtäväksi myös yleiskaavan alueella sekä yleiskaavan laatimiseksi määrätyllä rakennuskieltoalueella poikkeamispäätöksen ohella.

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuuden määrittelee johtava rakennustarkastaja.

Jos hakija jättää rakennuslupahakemuksen tietämättä, että asiassa tulee ensin tehdä poikkeamislupapäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei rakennuslupaa voida ratkaista ennen kuin em. päätökset on hakijan hakemuksesta tehty.

Myönteisen poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun saatuaan hakijan tulee hakea hankkeelleen vielä rakennuslupaa, johon tulee liittää poikkeamis- ja/tai suunnittelutarveratkaisulupa täydellisenä.

 

Viimeksi päivitetty 21.02.2019

Yhteystiedot

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemukset toimitetaan kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen kunnanviraston 2. kerrokseen osoitteessa:

Vihdin kunta/kaavoitus
Asemantie 30
03100 Nummela

tai postitse osoitteeseen:
Vihdin kunta/kaavoitus
Kirjaamo
PL 13
03101 Nummela

tai sähköpostiosoitteeseen:
kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Tiedustelut poikkeamisluvan/ suunnittelutarveratkaisun hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 044 467 5583

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
kaavasuunnittelijat:
Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

yleiskaavasuunnittelijat:
Mikko Laukkanen
p. 050 302 4695
mikko.laukkanen(ät)vihti.fi

Jani Arponen
p. 044 467 5219
jani.arponen(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat

kerrostaloja

Poikkeamislupa tarvitaan, kun halutaan rakentaa asemakaavan, ranta-asemakaavan, vahvistetun/hyväksytyn (oikeusvaikutteisen) osayleiskaavan tai muuten maankäyttö- ja rakennuslain säännösten vastaisesti tai rakentaa rakennuskieltoalueelle tai ranta-alueelle.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, kun halutaan rakentaa haja-asutusalueelle, jolle  johtava rakennustarkastaja katsoo suunnittelutarveratkaisua tarvittavan. Vihdissä suunnittelutarveratkaisun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Suunnittelutarveratkaisua edellytetään, kun haja-asutusalueelle on muodostunut tai muodostumassa asutustihentymä (ns. taaja-asutusta). Tällaisella alueella sen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarveratkaisu tulee tehtäväksi myös yleiskaavan alueella sekä yleiskaavan laatimiseksi määrätyllä rakennuskieltoalueella poikkeamispäätöksen ohella.

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuuden määrittelee johtava rakennustarkastaja.

Jos hakija jättää rakennuslupahakemuksen tietämättä, että asiassa tulee ensin tehdä poikkeamislupapäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei rakennuslupaa voida ratkaista ennen kuin em. päätökset on hakijan hakemuksesta tehty.

Myönteisen poikkeamislupapäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun saatuaan hakijan tulee hakea hankkeelleen vielä rakennuslupaa, johon tulee liittää poikkeamis- ja/tai suunnittelutarveratkaisulupa täydellisenä.

 

Viimeksi päivitetty 21.02.2019