Hakemus ja liitteet

Hakemuslomake poikkeamisluvan ja/tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseksi löytyy kaavoituksen lomakkeista. Hakemus  jätetään kuntaan yhtenä kappaleena.

 

Liitteet

1. Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta

 • osoitetaan ensisijaisesti lainhuutotodistuksella. Mikäli luvan hakijalla on voimassa oleva lainhuuto rakennuspaikkana käytettävään kiinteistöön, ei hakijan tarvitse toimittaa omistusoikeusselvitystä.
 • Hallintaoikeus voidaan osoittaa myös saantokirjalla (esim.kauppakirjalla, lahjakirjalla, maanvuokrasopimuksella, jakosopimuksella tai muulla hyväksyttävällä selvityksellä), jonka hakija toimittaa.
 • Jos hakija ei omista aluetta, jolle halutaan rakentaa, tulee liitteenä olla valtakirja omistajalta, jolla on lainhuuto.
 • Jos kysymyksessä on perikunta, tarvitaan lisäksi ote perunkirjasta (siitä ilmenevät lailliset perilliset) sekä kaikkien perikunnan jäsenten kirjallinen suostumus tai valtakirja.
  Yritysten ja yhteisöjen nimenkirjoitusoikeuden osoittamiseksi tarvitaan kaupparekisteriote.

 

2. Tarvittavat karttaotteet (sijaintikartta, otteet rakennuspaikkaa koskevista kaavasuunnitelmista, rekisterikarttaote  ja kiinteistörekisteriote) liitetään hakemukseen viran puolesta kunnassa.

 

3. Asemapiirros
Pätevän suunnittelijan laatima asemapiirros rakennuspaikasta (2 kpl) mittakaavassa 1:500 (tarvittaessa myös 1:10 000). Asemapiirroksesta tulee selvitä ainakin seuraavat asiat:

 • suunniteltujen rakennusten paikat sekä niiden ulkomitat ja etäisyydet tilan rajoihin (ja yleisiin teihin),
 • tilalla ennestään sijaitsevat rakennukset ja niiden käyttötarkoitukset,
 • purettavat rakennukset,
 • ajoneuvoliittymät sekä pääsytie (esim. katualue tai rasitetie),
 • autopaikat,
 • rakennuspaikan luonnonympäristö ja korkeussuhteet,
 • leikkipaikat
 • kaivot yms.
 • rajanaapurit
 • pohjoisnuoli, päivämäärä ja laatijan nimi

 

Asemapiirroksen sisältö ja esitystapa (tarkempia tietoja asemapiirroksen sisällöstä)

Malliasemapiirrokset

 

4. Naapurien kuuleminen

 

5. Tilapäisen rakennuksen poikkeamislupa

Jos kysymyksessä on tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan, tulee hakemukseen liittää jäljennös rakennusluvasta, jonka perusteella rakennus on rakennettu. Mikäli lupaa on poikkeamisella jo aikaisemmin jatkettu, tulee asiakirjoihin liittää jäljennös poikkeamisluvasta.

 

6. Tarvittaessa lupaviranomainen voi edellyttää muitakin liitteitä mm:

 • Tieliittymälupa/lausunto on liitettävä hakemukseen, mikäli rakennuspaikka liitetään uudella liittymällä ELY-keskuksen  ylläpitämään tiehen. Lupaa haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta.

 

Hakija vastaa lupahakemusasiakirjojen oikeellisuudesta. Mikäli lupapäätös on tehty hakijan esittämiin virheellisiin tietoihin perustuen, voidaan lainvoiman saaneeseen päätökseen hakea muutosta hallintolain käyttölain mukaisilla ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla.

Viimeksi päivitetty 02.02.2018

Yhteystiedot

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemukset toimitetaan kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen kunnanviraston 2. kerrokseen osoitteessa:

Vihdin kunta/kaavoitus
Asemantie 30
03100 Nummela

tai postitse osoitteeseen:
Vihdin kunta/kaavoitus
Kirjaamo
PL 13
03101 Nummela

tai sähköpostiosoitteeseen:
kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Tiedustelut poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
kaavasuunnittelijat:
Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

Matti Hult
p. 044 767 4666
matti.hult(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Hakemus ja liitteet

Hakemuslomake poikkeamisluvan ja/tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseksi löytyy kaavoituksen lomakkeista. Hakemus  jätetään kuntaan yhtenä kappaleena.

 

Liitteet

1. Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta

 • osoitetaan ensisijaisesti lainhuutotodistuksella. Mikäli luvan hakijalla on voimassa oleva lainhuuto rakennuspaikkana käytettävään kiinteistöön, ei hakijan tarvitse toimittaa omistusoikeusselvitystä.
 • Hallintaoikeus voidaan osoittaa myös saantokirjalla (esim.kauppakirjalla, lahjakirjalla, maanvuokrasopimuksella, jakosopimuksella tai muulla hyväksyttävällä selvityksellä), jonka hakija toimittaa.
 • Jos hakija ei omista aluetta, jolle halutaan rakentaa, tulee liitteenä olla valtakirja omistajalta, jolla on lainhuuto.
 • Jos kysymyksessä on perikunta, tarvitaan lisäksi ote perunkirjasta (siitä ilmenevät lailliset perilliset) sekä kaikkien perikunnan jäsenten kirjallinen suostumus tai valtakirja.
  Yritysten ja yhteisöjen nimenkirjoitusoikeuden osoittamiseksi tarvitaan kaupparekisteriote.

 

2. Tarvittavat karttaotteet (sijaintikartta, otteet rakennuspaikkaa koskevista kaavasuunnitelmista, rekisterikarttaote  ja kiinteistörekisteriote) liitetään hakemukseen viran puolesta kunnassa.

 

3. Asemapiirros
Pätevän suunnittelijan laatima asemapiirros rakennuspaikasta (2 kpl) mittakaavassa 1:500 (tarvittaessa myös 1:10 000). Asemapiirroksesta tulee selvitä ainakin seuraavat asiat:

 • suunniteltujen rakennusten paikat sekä niiden ulkomitat ja etäisyydet tilan rajoihin (ja yleisiin teihin),
 • tilalla ennestään sijaitsevat rakennukset ja niiden käyttötarkoitukset,
 • purettavat rakennukset,
 • ajoneuvoliittymät sekä pääsytie (esim. katualue tai rasitetie),
 • autopaikat,
 • rakennuspaikan luonnonympäristö ja korkeussuhteet,
 • leikkipaikat
 • kaivot yms.
 • rajanaapurit
 • pohjoisnuoli, päivämäärä ja laatijan nimi

 

Asemapiirroksen sisältö ja esitystapa (tarkempia tietoja asemapiirroksen sisällöstä)

Malliasemapiirrokset

 

4. Naapurien kuuleminen

 

5. Tilapäisen rakennuksen poikkeamislupa

Jos kysymyksessä on tilapäisen rakennuksen pysyttäminen paikallaan yli viiden vuoden ajan, tulee hakemukseen liittää jäljennös rakennusluvasta, jonka perusteella rakennus on rakennettu. Mikäli lupaa on poikkeamisella jo aikaisemmin jatkettu, tulee asiakirjoihin liittää jäljennös poikkeamisluvasta.

 

6. Tarvittaessa lupaviranomainen voi edellyttää muitakin liitteitä mm:

 • Tieliittymälupa/lausunto on liitettävä hakemukseen, mikäli rakennuspaikka liitetään uudella liittymällä ELY-keskuksen  ylläpitämään tiehen. Lupaa haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta.

 

Hakija vastaa lupahakemusasiakirjojen oikeellisuudesta. Mikäli lupapäätös on tehty hakijan esittämiin virheellisiin tietoihin perustuen, voidaan lainvoiman saaneeseen päätökseen hakea muutosta hallintolain käyttölain mukaisilla ylimääräisillä muutoksenhakukeinoilla.

Viimeksi päivitetty 02.02.2018