Käsittelyt ja maksut

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaavoitusyksikössä (kaavasuunnittelijat) ja lupapäätöksen tekee tekninen ja ympäristöjohtaja.

Valmistelun puitteissa hakemuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot eri viranomaistahoilta.

1. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto on pyydettävä ennen suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamispäätöstä jos hakemus koskee:

  • Aluetta, jota koskevat erityiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
  • Luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta.
  • Rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta.
  • Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta.
  • Muun valtion viranomaisen tai Uudenmaan liiton lausunto, jos hanke koskee merkittävästi niiden toimialaa (esim. Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Museovirasto).

2. Naapurikunnan lausunto, jos hanke vaikuttaa merkittävästi sen maankäyttöön.

Lupapäätös voidaan tehdä hakemuksesta poiketen ja siinä voi olla ehtoja haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi tai kaavallisten seikkojen huomioimiseksi.

Poikkeamisluvan ja/tai suunnittelutarveratkaisun käsittelyt Vihdissä kestävät arviolta noin 3-4 kuukautta riippuen mm. valmistelijoiden työtilanteesta.

 

Maksut poikkeamislupapäätöksistä ja/tai suunnittelutarveratkaisuista

Kaavoitus- ja kiinteistölautakunta päättää kulloinkin voimassa olevat maksut ja taksat kaavoitustoimen palveluista. Voimassa olevan taksan mukaan poikkeamis- ja/tai suunnittelutarveluvan hinta on 430 euroa (sisältäen ne kartat, jotka kunta toimittaa hakemuksen liitteeksi). Jos lupahakemus hylätään tai hakija peruu hakemuksensa sen jälkeen, kun se on valmisteltu, peritään käsittelykuluina 50 % taksan mukaisesta maksusta.

Kaavoitus- ja kiinteistötoimen palveluista perittävät maksut Vihdin kunnassa

 

Viimeksi päivitetty 02.02.2018

Yhteystiedot

Tiedustelut poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
kaavasuunnittelijat:
Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

Matti Hult
p. 044 767 4666
matti.hult(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Käsittelyt ja maksut

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaavoitusyksikössä (kaavasuunnittelijat) ja lupapäätöksen tekee tekninen ja ympäristöjohtaja.

Valmistelun puitteissa hakemuksesta pyydetään tarpeelliset lausunnot eri viranomaistahoilta.

1. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto on pyydettävä ennen suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamispäätöstä jos hakemus koskee:

  • Aluetta, jota koskevat erityiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
  • Luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta.
  • Rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta.
  • Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta.
  • Muun valtion viranomaisen tai Uudenmaan liiton lausunto, jos hanke koskee merkittävästi niiden toimialaa (esim. Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Museovirasto).

2. Naapurikunnan lausunto, jos hanke vaikuttaa merkittävästi sen maankäyttöön.

Lupapäätös voidaan tehdä hakemuksesta poiketen ja siinä voi olla ehtoja haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi tai kaavallisten seikkojen huomioimiseksi.

Poikkeamisluvan ja/tai suunnittelutarveratkaisun käsittelyt Vihdissä kestävät arviolta noin 3-4 kuukautta riippuen mm. valmistelijoiden työtilanteesta.

 

Maksut poikkeamislupapäätöksistä ja/tai suunnittelutarveratkaisuista

Kaavoitus- ja kiinteistölautakunta päättää kulloinkin voimassa olevat maksut ja taksat kaavoitustoimen palveluista. Voimassa olevan taksan mukaan poikkeamis- ja/tai suunnittelutarveluvan hinta on 430 euroa (sisältäen ne kartat, jotka kunta toimittaa hakemuksen liitteeksi). Jos lupahakemus hylätään tai hakija peruu hakemuksensa sen jälkeen, kun se on valmisteltu, peritään käsittelykuluina 50 % taksan mukaisesta maksusta.

Kaavoitus- ja kiinteistötoimen palveluista perittävät maksut Vihdin kunnassa

 

Viimeksi päivitetty 02.02.2018