Päätöksen tiedoksisaattaminen ja muutoksenhaku

Kunnan tekemä lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen antopäivänä asianosaisten ja kunnan jäsenten tietoon. Hakijalle päätös lähetetään tiedoksi postiennakolla tai tavallisena kirjeenä päätöksen antopäivänä.

Viranhaltijapäätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus osoitetaan kaavoitus- ja tekninen lautakunnalle. Kaavoitus- ja tekninen lautakunnan päätöksestä, johon on liitetty valitusosoitus, tehtävä valitus osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle.

Oikaisuvaatimusoikeus tai valitusoikeus (MRL 193 §) poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä on:

 • viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön omistajalla tai haltijalla,
 • sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
 • toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella  sekä
 • muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Viimeksi päivitetty 26.07.2016

Yhteystiedot

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta
Kirjaamo
PL 13
03101 Nummela

tai

sähköpostiosoitteella
kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Päätöksen tiedoksisaattaminen ja muutoksenhaku

Kunnan tekemä lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen antopäivänä asianosaisten ja kunnan jäsenten tietoon. Hakijalle päätös lähetetään tiedoksi postiennakolla tai tavallisena kirjeenä päätöksen antopäivänä.

Viranhaltijapäätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus osoitetaan kaavoitus- ja tekninen lautakunnalle. Kaavoitus- ja tekninen lautakunnan päätöksestä, johon on liitetty valitusosoitus, tehtävä valitus osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle.

Oikaisuvaatimusoikeus tai valitusoikeus (MRL 193 §) poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua koskevasta päätöksestä on:

 • viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön omistajalla tai haltijalla,
 • sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,
 • sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
 • sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
 • kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
 • toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella  sekä
 • muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Viimeksi päivitetty 26.07.2016