Poikkeamislupa

enäjärvi


Poikkeamislupa ja sen yhteydessä tehtävä suunnittelutarveratkaisu

Alueilla, joilla on rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi, pitää ennen rakennusluvan myöntämistä hakea poikkeamista rakennuskiellosta. Useimmiten yleiskaavakiellon alueella joudutaan tekemään samalla suunnittelutarveratkaisu.

Vihdissä nämä poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut tekee tekninen ja ympäristöjohtaja kaavasuunnittelijoiden valmistelun pohjalta.

 

Poikkeaminen kaavasta

Yleiskaava- alueella, asemakaava -alueella ja ranta-asemakaava -alueella tulee hakea poikkeamista, mikäli on tarve rakentaa sillä tavoin kaavamääräyksistä poiketen, ettei siitä voida päättää rakennuslupaa päätettäessä. Vihdissä nämä poikkeamispäätökset tekee tekninen ja ympäristöjohtaja. Poikkeamislupia valmistelee kaavasuunnittelijat.

 

Poikkeaminen ja suunnittelutarve ranta-alueelle rakennettaessa

1.4.2016 alkaen kunta tekee poikkeamislupapäätökset ja suunnittelutarveratkaisut myös rantavyöhykkeelle uuden rakennuspaikan muodostamiseksi tai suuren laajennuksen (laajennus suurempi kuin alkuperäinen rakennus/ laajennus yli 100 m2:ä) rakentamiseksi. Aiemmin näitä koskevat ratkaisut teki Uudenmaan ELY -keskus.

On kuitenkin huomattava, etteivät rantarakentamiseen liittyvien ratkaisujen päätösperusteet (MRL 72 §) ole muuttuneet, vaikka päätösvalta siirtyikin kunnalle.

Poikkeamispäätös tarvitaan myös silloin, kun kyseessä on käyttötarkoituksen muutos (esim. loma-asunto omakotitaloksi). Jos käyttötarkoituksen muutos on ns. alaspäin (omakotitalo loma-asunnoksi), ei tarvita poikkeamispäätöstä, vaan asian ratkaisee rakennustarkastaja.

 

Ranta-alue ja rantavyöhyke

Ranta-alueeksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrittelee varsin pienienkin vesistöjen ranta-alueet, mm. jokien (jopa purojen) rannat. Ranta-alueen leveys on 100-300 metriä maastonmuodoista ja maaston peitteisyydestä riippuen.

Rantavyöhyke on ranta-alueen rannan puoleinen osa ja on ranta-aluetta kapeampi.

 

Hakemus ja liitteet kohdasta löytyy lisätietoa hakemuksen tekemisestä ja siihen tarvittavista liitteistä. Hakemuslomakkeet löytyvät kaavoituksen lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty 02.02.2018

Yhteystiedot

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemukset toimitetaan kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen kunnanviraston 2. kerrokseen osoitteessa:

Vihdin kunta/kaavoitus
Asemantie 30
03100 Nummela

tai postitse osoitteeseen:
Vihdin kunta/kaavoitus
Kirjaamo
PL 13
03101 Nummela

tai sähköpostiosoitteeseen:
kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Tiedustelut poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
kaavasuunnittelijat:
Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

Matti Hult
p. 044 767 4666
matti.hult(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

 

Poikkeamislupa

enäjärvi


Poikkeamislupa ja sen yhteydessä tehtävä suunnittelutarveratkaisu

Alueilla, joilla on rakennuskielto asemakaavan tai yleiskaavan laatimiseksi, pitää ennen rakennusluvan myöntämistä hakea poikkeamista rakennuskiellosta. Useimmiten yleiskaavakiellon alueella joudutaan tekemään samalla suunnittelutarveratkaisu.

Vihdissä nämä poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut tekee tekninen ja ympäristöjohtaja kaavasuunnittelijoiden valmistelun pohjalta.

 

Poikkeaminen kaavasta

Yleiskaava- alueella, asemakaava -alueella ja ranta-asemakaava -alueella tulee hakea poikkeamista, mikäli on tarve rakentaa sillä tavoin kaavamääräyksistä poiketen, ettei siitä voida päättää rakennuslupaa päätettäessä. Vihdissä nämä poikkeamispäätökset tekee tekninen ja ympäristöjohtaja. Poikkeamislupia valmistelee kaavasuunnittelijat.

 

Poikkeaminen ja suunnittelutarve ranta-alueelle rakennettaessa

1.4.2016 alkaen kunta tekee poikkeamislupapäätökset ja suunnittelutarveratkaisut myös rantavyöhykkeelle uuden rakennuspaikan muodostamiseksi tai suuren laajennuksen (laajennus suurempi kuin alkuperäinen rakennus/ laajennus yli 100 m2:ä) rakentamiseksi. Aiemmin näitä koskevat ratkaisut teki Uudenmaan ELY -keskus.

On kuitenkin huomattava, etteivät rantarakentamiseen liittyvien ratkaisujen päätösperusteet (MRL 72 §) ole muuttuneet, vaikka päätösvalta siirtyikin kunnalle.

Poikkeamispäätös tarvitaan myös silloin, kun kyseessä on käyttötarkoituksen muutos (esim. loma-asunto omakotitaloksi). Jos käyttötarkoituksen muutos on ns. alaspäin (omakotitalo loma-asunnoksi), ei tarvita poikkeamispäätöstä, vaan asian ratkaisee rakennustarkastaja.

 

Ranta-alue ja rantavyöhyke

Ranta-alueeksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrittelee varsin pienienkin vesistöjen ranta-alueet, mm. jokien (jopa purojen) rannat. Ranta-alueen leveys on 100-300 metriä maastonmuodoista ja maaston peitteisyydestä riippuen.

Rantavyöhyke on ranta-alueen rannan puoleinen osa ja on ranta-aluetta kapeampi.

 

Hakemus ja liitteet kohdasta löytyy lisätietoa hakemuksen tekemisestä ja siihen tarvittavista liitteistä. Hakemuslomakkeet löytyvät kaavoituksen lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty 02.02.2018