Suunnittelutarveratkaisu

maaseutukuva_talvinen_vanjärvi

Suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisemiseksi

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Aina, kun rakentaminen kohdistuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, kunnan on selvitettävä, sijaitseeko alue suunnittelutarvealueella. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Vihdin rakennusjärjestyksessä (kv 28.1.2002) määritellyt suunnittelutarvealueet eivät ole edellä mainitun seikan vuoksi tällä hetkellä voimassa. Näin ollen tämä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Vihdissä suunnittelutarveratkaisuja valmistelee kaavasuunnittelijat ja päätökset niistä tekee tekninen ja ympäristöjohtaja.

Hakemus ja liitteet kohdasta löytyy lisätietoa hakemuksen tekemisestä ja siihen tarvittavista liitteistä. Hakemuslomakkeet löytyvät kaavoituksen lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty 02.02.2018

Yhteystiedot

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarvehakemukset toimitetaan kaavoituksen asiakaspalvelupisteeseen kunnanviraston 2. kerrokseen osoitteessa:

Vihdin kunta/kaavoitus
Asemantie 30
03100 Nummela

tai postitse osoitteeseen:
Vihdin kunta/kaavoitus
Kirjaamo
PL 13
03101 Nummela

tai sähköpostiosoitteeseen:
kunnanvirasto(ät)vihti.fi

Tiedustelut poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun hakemisesta
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
kaavasuunnittelijat:
Miia Ketonen
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tarja Johansson
p. 044 042 1171
tarja.johansson(ät)vihti.fi

Katri Kuusisto
p. 044 767 4785
katri.kuusisto(ät)vihti.fi

Matti Hult
p. 044 767 4666
matti.hult(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika etukäteen.

Suunnittelutarveratkaisu

maaseutukuva_talvinen_vanjärvi

Suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisemiseksi

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Aina, kun rakentaminen kohdistuu asemakaava-alueen ulkopuolelle, kunnan on selvitettävä, sijaitseeko alue suunnittelutarvealueella. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Vihdin rakennusjärjestyksessä (kv 28.1.2002) määritellyt suunnittelutarvealueet eivät ole edellä mainitun seikan vuoksi tällä hetkellä voimassa. Näin ollen tämä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Vihdissä suunnittelutarveratkaisuja valmistelee kaavasuunnittelijat ja päätökset niistä tekee tekninen ja ympäristöjohtaja.

Hakemus ja liitteet kohdasta löytyy lisätietoa hakemuksen tekemisestä ja siihen tarvittavista liitteistä. Hakemuslomakkeet löytyvät kaavoituksen lomakkeet -sivulta.

Viimeksi päivitetty 02.02.2018