Yksityistiet

Neuvonta ja palvelut

Avustusasiat maanantaisin klo 8.00 -16.00: Jari P. Hakala, jarip.hakala(at)vihti.fi,  p. 0440 777 095.
Kunnan suostumukset liikennemerkin asettamiseksi: Jonas Lindgren, jonas.lindgren(at)vihti.fi, p. 044 7674 4457

Tiennimihakemukset ja -muutokset sekä osoitteet.

Rakentamisrajoitukset ja luvat poistaa liikenneturvallisuutta vaarantavat kohteet

Yleistä

Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Yksityistieavustukset 1.1.2019 alkaen

Vihdin kunnan kaavoitus- ja tekninen lautakunta on hyväksynyt 14.11.2018 uudet yksityisteiden avustusten jakoperusteet.. Avustuksia haetaan Vihdin kunnan sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai vastaavalla kirjallisella lomakkeella. Sähköistä hakua varten tiekunnat ovat saaneet järjestelmään käyttäjätunnukset ja salasanat tammikuussa 2019. Mikäli käyttäjätunnus tai salasana puuttuvat, niitä voi tiedustella Jari P. Hakalalta jari.hakala(at)vihti.fi.

Avustukset ovat haettavissa sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://yksityistiet.vihti.fi/ aikavälillä 4.2.2019 – 15.4.2019. Mikäli sähköinen haku ei ole tiekunnalle mahdollista, hakemuksen voi jättää myös kirjallisena. Avustusten hakulomakkeita saa kunnan neuvonnasta osoitteesta Asemantie 30 03100 NUMMELA. Ohessa tiedote avustusten hakemisesta sekä avustusten jakoperusteet:

Kuulutus yksityistieavustusten hakemisesta vuonna 2019

Yksityisteiden avustusten jakoperusteet 1.1.2019

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019 – ympäristölautakunnan tiejaos lakkautetaan 31.12.2019

Kuntien tielautakunnat (Vihdissä ympäristölautakunnan tiejaos) lakkautetaan 31.12.2019. Vuoden 2019 aikana lautakunnat käsittelevät ainoastaan ennen 1.1.2019 vireille tulleita tapauksia. Yksityisteihin liittyvissä asioissa tiekunnat, tieosakkaat ja muut asianosaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

  • Maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia yksityistielain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, jos päätös on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen, tai jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.
  • Maanmittauslaitos käsittelee kaikki yksityistietoimitusasiat. Näitä ovat tyypillisimmin tieoikeuksiin ja tien käyttöoikeuksiin sekä tien ulottuvuuteen liittyvät asiat.
  • ELY-keskukset käsittelevät kysymykset kunnan kadunpitovelvollisuudesta yksityistiellä, teettämisuhat yksityistietoimituksessa määrätyistä toimenpiteistä sekä voivat oikeuttaa hakijan kutsumaan tiekunnan kokouksen koolle, jos tiekunnan toimielin ei ole sitä tehnyt.

Ohessa kooste uudesta yksityistielaista tiekuntien kannalta. Kooste yksityistielain muutoksista tiekuntien kannalta

Linkit

Uusi yksityistielaki löytyy osoitteesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Maanmittauslaitokselle tiekunta ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot osoitteeseen:

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen, esimerkiksi paino- tai nopeusrajoitukseen, lisäkilpeen tai puomiin tarvitaan kunnan suostumus. Tiedot niistä tiekunta toimittaa osoitteeseen: https://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.W_JuE7nr2mw

Maanmittauslaitoksen tieyksiköintiohje löytyy sivulta:

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/lehdet-ja-julkaisut/julkaisut

Hyödyllistä tietoa yksityisteistä:

www.tieyhdistys.fi

Viimeksi päivitetty 04.02.2019

Yhteystiedot

Tmi Hakala Jari P
p. 0440 777 095
Sähköposti: jarip.hakala(ät)vihti.fi

Yksityistiet

Neuvonta ja palvelut

Avustusasiat maanantaisin klo 8.00 -16.00: Jari P. Hakala, jarip.hakala(at)vihti.fi,  p. 0440 777 095.
Kunnan suostumukset liikennemerkin asettamiseksi: Jonas Lindgren, jonas.lindgren(at)vihti.fi, p. 044 7674 4457

Tiennimihakemukset ja -muutokset sekä osoitteet.

Rakentamisrajoitukset ja luvat poistaa liikenneturvallisuutta vaarantavat kohteet

Yleistä

Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Yksityistieavustukset 1.1.2019 alkaen

Vihdin kunnan kaavoitus- ja tekninen lautakunta on hyväksynyt 14.11.2018 uudet yksityisteiden avustusten jakoperusteet.. Avustuksia haetaan Vihdin kunnan sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai vastaavalla kirjallisella lomakkeella. Sähköistä hakua varten tiekunnat ovat saaneet järjestelmään käyttäjätunnukset ja salasanat tammikuussa 2019. Mikäli käyttäjätunnus tai salasana puuttuvat, niitä voi tiedustella Jari P. Hakalalta jari.hakala(at)vihti.fi.

Avustukset ovat haettavissa sähköisellä lomakkeella osoitteessa http://yksityistiet.vihti.fi/ aikavälillä 4.2.2019 – 15.4.2019. Mikäli sähköinen haku ei ole tiekunnalle mahdollista, hakemuksen voi jättää myös kirjallisena. Avustusten hakulomakkeita saa kunnan neuvonnasta osoitteesta Asemantie 30 03100 NUMMELA. Ohessa tiedote avustusten hakemisesta sekä avustusten jakoperusteet:

Kuulutus yksityistieavustusten hakemisesta vuonna 2019

Yksityisteiden avustusten jakoperusteet 1.1.2019

Uusi yksityistielaki voimaan 1.1.2019 – ympäristölautakunnan tiejaos lakkautetaan 31.12.2019

Kuntien tielautakunnat (Vihdissä ympäristölautakunnan tiejaos) lakkautetaan 31.12.2019. Vuoden 2019 aikana lautakunnat käsittelevät ainoastaan ennen 1.1.2019 vireille tulleita tapauksia. Yksityisteihin liittyvissä asioissa tiekunnat, tieosakkaat ja muut asianosaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

  • Maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia yksityistielain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, jos päätös on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen, tai jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.
  • Maanmittauslaitos käsittelee kaikki yksityistietoimitusasiat. Näitä ovat tyypillisimmin tieoikeuksiin ja tien käyttöoikeuksiin sekä tien ulottuvuuteen liittyvät asiat.
  • ELY-keskukset käsittelevät kysymykset kunnan kadunpitovelvollisuudesta yksityistiellä, teettämisuhat yksityistietoimituksessa määrätyistä toimenpiteistä sekä voivat oikeuttaa hakijan kutsumaan tiekunnan kokouksen koolle, jos tiekunnan toimielin ei ole sitä tehnyt.

Ohessa kooste uudesta yksityistielaista tiekuntien kannalta. Kooste yksityistielain muutoksista tiekuntien kannalta

Linkit

Uusi yksityistielaki löytyy osoitteesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Maanmittauslaitokselle tiekunta ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot osoitteeseen:

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen, esimerkiksi paino- tai nopeusrajoitukseen, lisäkilpeen tai puomiin tarvitaan kunnan suostumus. Tiedot niistä tiekunta toimittaa osoitteeseen: https://www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.W_JuE7nr2mw

Maanmittauslaitoksen tieyksiköintiohje löytyy sivulta:

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/lehdet-ja-julkaisut/julkaisut

Hyödyllistä tietoa yksityisteistä:

www.tieyhdistys.fi

Viimeksi päivitetty 04.02.2019