Osoiteasiat

Rakennusten osoitteet

Rakennusten osoitteet määrittelee kunta.

 • Uusille rakennuksille annetaan osoitteet rakennusluvan käsittelyn yhteydessä, ja osoite ilmoitetaan rakennuslupapäätöksessä
 • rakennuksen omistajan velvollisuus on asentaa osoitenumerokilpi selkeästi osoitteen mukaiselle liikenneväylälle näkyvään paikkaan, Rakennusjärjestys 15§
 • virheellisten tai puuttuvien osoitteiden osalta pyydetään ottamaan yhteyttä mittaustoimeen.

 

Rakennuksen osoite voidaan joutua muuttamaan esimerkiksi uuden tienimen, asemakaavan tai asemakaavamuutoksen,  tien numerointisuunnan muutoksen, sekä osoitteiden ajantasaistamisen johdosta.

 

Tienimet asemakaava-alueiden ulkopuolella

Viranhaltijapäätöksenä päätetään:

 • Uusista tienimistä
 • tienimien muutoksista
 • tienimien poistamisesta.

 

Tien nimeämistä voi hakea mikäli sen varrella on vähintään kolme rakennettua tai rakenteilla olevaa rakennuspaikkaa.

 • Hakemuksessa tulee olla kaikkien tien käyttöön oikeutettujen kiinteistöjen kiinteistötunnukset ja omistajien allekirjoitukset sekä osoitteet ja karttaliite, johon nimettävä tie on piirretty. Lisäksi ainakin yhden kiinteistön omistajan puhelinnumero mahdollisia yhteydenottoja varten
 • uusi tienimi ei saa olla ristiriidassa jo olevien tienimien kanssa
 • uuden tienimen tulee olla suomenkielinen, vieraskielisessä tienimessä on oltava suomenkielinen loppuosa (esim. Grönkullantie)
 • uusi tienimi ei saa olla elossa olevan henkilön nimi, mutta nimen alkuosa voi olla etunimi
 • uusi tie ei saa olla nimetty toimivan yrityksen, liikelaitoksen tms. mukaan
 • tienimen hyväksymisen jälkeen kunta hankkii ja asentaa tienimiviitan maastoon, minkä jälkeen vastuu tiennimiviitasta siirtyy tien varren kiinteistöjen omistajille
 •  mikäli kiinteistöjen omistajat hakevat muutosta jo hyväksyttyyn tienimeen, vastaavat he itse uuden tienimiviitan hankinnasta ja sen asentamisesta
 • tienimiviitan asennuksen jälkeen kunta määrittelee rakennuksille uudet osoitteet ja ilmoittaa ne rakennuspaikkojen omistajille, postille, Lohjan maistraattiin ja Rosk’n Roll Oy:öön. Lisäksi kunta ilmoittaa uudet tienimet Länsi-Uudenmaan pelastus- ja poliisilaitoksille, Keravan hätäkeskukselle sekä Maamittauslaitokselle.

Vapaamuotoinen hakemus osoitteella:
Vihdin kunta, mittaustoimi
PL 13, 03101 NUMMELA

 

Viimeksi päivitetty 02.01.2018

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela
Käyntiosoite: Asemantie 30 (II krs), Nummela
Puh. vaihde: (09) 4258 3000

Osoitetiedustelut:

Paikkatietoassistentti
Tuula Vaittinen
puh: 044 767 4699
tuula.vaittinen(at)vihti.fi

Tienimipäätökset:

Maanmittausteknikko
Usko Kettunen
puh. 050  376 8752
usko.kettunen(at)vihti.fi

Osoiteasiat

Rakennusten osoitteet

Rakennusten osoitteet määrittelee kunta.

 • Uusille rakennuksille annetaan osoitteet rakennusluvan käsittelyn yhteydessä, ja osoite ilmoitetaan rakennuslupapäätöksessä
 • rakennuksen omistajan velvollisuus on asentaa osoitenumerokilpi selkeästi osoitteen mukaiselle liikenneväylälle näkyvään paikkaan, Rakennusjärjestys 15§
 • virheellisten tai puuttuvien osoitteiden osalta pyydetään ottamaan yhteyttä mittaustoimeen.

 

Rakennuksen osoite voidaan joutua muuttamaan esimerkiksi uuden tienimen, asemakaavan tai asemakaavamuutoksen,  tien numerointisuunnan muutoksen, sekä osoitteiden ajantasaistamisen johdosta.

 

Tienimet asemakaava-alueiden ulkopuolella

Viranhaltijapäätöksenä päätetään:

 • Uusista tienimistä
 • tienimien muutoksista
 • tienimien poistamisesta.

 

Tien nimeämistä voi hakea mikäli sen varrella on vähintään kolme rakennettua tai rakenteilla olevaa rakennuspaikkaa.

 • Hakemuksessa tulee olla kaikkien tien käyttöön oikeutettujen kiinteistöjen kiinteistötunnukset ja omistajien allekirjoitukset sekä osoitteet ja karttaliite, johon nimettävä tie on piirretty. Lisäksi ainakin yhden kiinteistön omistajan puhelinnumero mahdollisia yhteydenottoja varten
 • uusi tienimi ei saa olla ristiriidassa jo olevien tienimien kanssa
 • uuden tienimen tulee olla suomenkielinen, vieraskielisessä tienimessä on oltava suomenkielinen loppuosa (esim. Grönkullantie)
 • uusi tienimi ei saa olla elossa olevan henkilön nimi, mutta nimen alkuosa voi olla etunimi
 • uusi tie ei saa olla nimetty toimivan yrityksen, liikelaitoksen tms. mukaan
 • tienimen hyväksymisen jälkeen kunta hankkii ja asentaa tienimiviitan maastoon, minkä jälkeen vastuu tiennimiviitasta siirtyy tien varren kiinteistöjen omistajille
 •  mikäli kiinteistöjen omistajat hakevat muutosta jo hyväksyttyyn tienimeen, vastaavat he itse uuden tienimiviitan hankinnasta ja sen asentamisesta
 • tienimiviitan asennuksen jälkeen kunta määrittelee rakennuksille uudet osoitteet ja ilmoittaa ne rakennuspaikkojen omistajille, postille, Lohjan maistraattiin ja Rosk’n Roll Oy:öön. Lisäksi kunta ilmoittaa uudet tienimet Länsi-Uudenmaan pelastus- ja poliisilaitoksille, Keravan hätäkeskukselle sekä Maamittauslaitokselle.

Vapaamuotoinen hakemus osoitteella:
Vihdin kunta, mittaustoimi
PL 13, 03101 NUMMELA

 

Viimeksi päivitetty 02.01.2018