Yhteystiedot

Vihdin kunta / kiinteistötoimi
Asemantie 30
03100 Nummela

Palvelemme maanantaista torstaihin klo 8:00–15:30 sekä perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä työpäivinä 8:00-14:00. Tapaamiselle tulee varata ajankohta etukäteen.

maankäyttöinsinööri
Mika Kukkula
Ins. AMK
sähköposti: mika.kukkula(ät)vihti.fi
puhelin: 044 467 5227

elinvoimajohtaja, kiinteistötoimen esimies
Petra Ståhl
FM
sähköposti: petra.stahl(ät)vihti.fi
puhelin: 050 5766 256

maankäyttöasiantuntija
Jami Harilainen
Ins. AMK
sähköposti: jami.harilainen(ät)vihti.fi
puhelin: 044 042 1998

Maankäyttösopimukset

Vihdin kunnan tavoitteena on laatia asemakaavat ensisijaisesti omistamilleen maille, ja siksi kunta hankkii omistukseensa kaavoittamattomia maa-alueita asemakaavoitusta varten. Joissain tapauksissa (esim. täydennysrakentamisen yhteydessä) ennen asemakaavan laatimista maan hankkiminen kunnan omistukseen ei kuitenkaan ole tarpeen.

Maankäyttösopimuksilla kunta ja maanomistaja sopivat maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä, siihen liittyvistä maanomistajalle tulevista kustannuksista, kaavan toteuttamiseen liittyvien kustannusten jakamisesta sekä osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista.

Yleisesti ottaen asemakaavassa osoitettu rakennusoikeuden lisäys nostaa maan arvoa. Yksityisellä maanomistajalla joka saa kaavan laatimisesta merkittävää hyötyä, on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Rakennetuilla alueilla tilanne on usein se, että yksittäinen kaavamuutos ei aiheuta mitään välitöntä tarvetta uuden kunnallistekniikan rakentamiseen. Kuitenkin monta hanketta yhdessä aiheuttaa pidemmällä aikavälillä tarpeen parantaa esimerkiksi liikenneväyliä kunnan alueella. Näin ollen korvaus voi kaavahankkeesta riippuen olla joko suoraan hankkeesta aiheutuvaa kulua ja/tai osallistumista muuhun yhdyskuntarakentamisen parantamiseen, joka palvelee myös kyseessä olevaa kaava-aluetta.

Korvauksesta sovitaan kunnanhallituksen hyväksymällä maankäyttösopimuksella, joka tulee olla allekirjoitettu ennen asemakaavan hyväksymistä kunnanvaltuustossa.