Omakotitalotontit

Kohtuuhintaisia tontteja 45 minuutin päässä Helsingistä

Vihdissä on mahdollisuus luonnonläheiseen omakotiasumiseen riittävän lähellä pääkaupunkiseudun vilinää, mutta kuitenkin tarpeeksi kaukana rauhallisen ja turvallisen arjen elämiseen. Meillä sujuva arki rakentuu toimivien peruspalvelujen ja erittäin monipuolisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien yhdistelmästä. Tutustu tonttitarjontaamme ja löydä oma paikkasi!

TONTIT NUMMELASSA

Nummela on Vihdin suurin taajama ja hallinnollinen keskus. Kehä 3:lle ajaa Nummelasta noin 15 minuutissa ja Helsinkiin noin 45 minuutissa. Tutustu tarkemmin >>

1. Maaniitunlahti: sijaitsee Nummelassa Hiidenrannan asuinalueella Nummelanharjun luoteispuolella Hiidenveden läheisyydessä.  Alueella toimii päiväkoteja ja yksityinen 1 – 6 -luokkien koulu. Muut peruspalvelut löytyvät Nummelan keskustasta, jonne on matkaa noin 3,5 kilometriä.

Alueelle tulee muun muassa yhteisranta, joka on kaikille asukkaille yhteinen ja avoin. Lisäksi alueelle tulee kaikille avoimeen käyttöön tarkoitettu toriaukio, joka sijoittuu puolen hehtaarin metsän lähivirkistysalueen läheisyyteen.

Ensimmäisen erän tontit tulevat myyntiin lokakuun alussa vuonna 2018!

Maaniitunlahden ensimmäisen erän myyntiin tulevat tontit ovat kooltaan noin 1300 – 1500 m2 ja myyntihinnoiltaan noin 63 900 – 67 600 euroa. Rakennusoikeutta tonteilla on 240 k-m2.

Maaniitunlahti. Myytävien 1. erän tonttien sijainti merkitty kuvaan tähdellä.

Maaniitunlahden omakotitonttien sijaintikartta

Maaniitunlahden ensimmäisen erän myytävät omakotitontit kartalla

Maaniitunlahden asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Tonttien hakumenettely >>

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta  Vuokrausmahdollisuus
K524 T1 1370 m² 240 kem² 64 450 e Kyllä
K524 T4  1306 m² 240 kem² 63 943 e Kyllä
K525 T1  1442 m² 240 kem²  65 770 e Kyllä
K525 T2  1495 m² 240 kem²  67 408 e Kyllä
K525 T3  1371 m² 240 kem²  64 802 e Kyllä

2. Sveitsinmäki: sijaitsee Pajuniityn alueella kävelyetäisyydellä Nummelan palveluista, matkaa Nummelan linja-autoasemalle on noin 1 kilometri.

Lähelle tulossa uusi koulu- ja päiväkotikeskus sekä liikuntapuisto!

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 tehnyt periaatepäätöksen Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen sekä liikunta-alueen jatkovalmistelusta. Tavoitteena on ottaa uusi koulu- ja päiväkotikeskus käyttöön syksyllä 2021 suunnittelu käynnissä, aikataulu tarkentuu sen edetessä. Rakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puurakentamisena. Liikuntapuiston toteuttaminen aloitetaan palloiluhallin rakentamisella mahdollisimman pian. Lue lisää täältä >>

Pajuniitty_ilmakuva

Sveitsinmäki kuvattuna kesäkuussa 2017. Myytävä tontti merkitty kuvaan tähdellä.

Sveitsinmäen omakotitonttien sijaintikartta.
Sveitsinmäen myytävät omakotitontit kartalla.
Sveitsinmäen asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Tonttien hakumenettely >>

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K353 T1 2294 m² 800 kem² 232 000 Ei

3. Sepänpiha: Pieniä omakotitontteja Nummelaan! 

Nummelaan rakentuu ainutlaatuinen pienten kotien alue kävelyetäisyydelle keskustan palveluista. Alueen koko on reilut 2,2 hehtaaria. Alueelle suunniteltavat omakotitontit tulevat olemaan noin 400 – 600 neliömetrin suuruisia, mikä on poikkeuksellisen pieni tonttikoko Vihdissä. Tonttien rakennusoikeudeksi on kaavailtu maksimissaan 100 – 120 kerrosneliömetriä. Tutustu Sepänpihaan >>

Lähelle Sepänpihaa tulossa uusi koulu- ja päiväkotikeskus sekä liikuntapuisto!

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 tehnyt periaatepäätöksen Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen sekä liikunta-alueen jatkovalmistelusta. Uuden koulu- ja päiväkotikeskuksen suunnittelu on käynnissä, aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä. Rakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puurakentamisena. Liikuntapuiston toteuttaminen aloitetaan palloiluhallin rakentamisella mahdollisimman pian. Lue lisää täältä >>

Sepänpihan myytävät omakotitontit kartalla.
Sepänpihan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Tonttien hakumenettely >>

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K369 T3 454 m² 100 kem² 28 620 e Kyllä
K370 T5 498 m² 100 kem² 29 940 e Kyllä

4. Perhosniitty: sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Nummelan keskustasta. Alue on maastoltaan tasaista, vanhaa viljelysaluetta Enäjärven kulttuurimaisemassa. Tälle aurinkoiselle alueelle on ominaista moderni tapa rakentaa. Perhosniitty liittyy tiiviisti jo rakentuneeseen Lankilan asuinalueeseen ja alueelta on turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit niin Nummelaan kuin Ojakkalaankin, joka on Vihdin kolmanneksi suurin taajama. Perhosniitystä käydään peruskoulua Ojakkalassa, josta löytyy myös oma kunnallinen päiväkoti.

Perhosniitty, toukokuu 2017

Perhosniitty kuvattuna toukokuussa 2017

Tutustu Perhosniityn tontteihin sähköisessä karttapalvelussa.

Perhosniityn omakotitonttien sijaintikartta.
Perhosniityn myytävät omakotitontit kartalla.
Perhosniityn asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.
Kaava-aluetta koskeva pohjatutkimuslausunto.

Perhosniityn tontteja vuokrattaessa tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta.

Ennen kauppakirjan allekirjoitusta varaajien on esitettävä tekniselle ja ympäristökeskukselle (kaavoitustoimi tai rakennusvalvonta) hyväksyttävä tontin toteutussuunnitelma, joka sisältää julkisivujen luonnospiirustukset, asemapiirrosluonnoksen ja pohjatutkimus- ja perustamistapalausunnon, jotka liitetään kauppakirjaan. Lisää tietoa kaava-alueen rakentamistapaohjeessa.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta  Vuokrausmahdollisuus
K288 T1 1125 m² 240 kem² 69 500 e Kyllä
K288 T2  1096 m² 240 kem² 69 500 e Kyllä
K288 T3  1080 m² 240 kem² 69 500 e Kyllä
K288 T6  1325 m² 240 kem²  71 500 e Ei
K292 T1  1287 m² 240 kem²  68 500 e Kyllä
K292 T2  1246 m² 240 kem²  69 500 e Kyllä
K292 T3 1213 m² 240 kem² 68 400 e Kyllä
K294 T1  1120 m² 240 kem²  68 000 e Kyllä
K291 T1  1574 m² 472 kem² 105 600 e Ei
K291 T2  2369 m² 711 kem²  157 520 e Ei
K296 T1 1290 m² 280 kem² 72 500 e Ei
K297 T1 1159 m² 240 kem² 71 500 e Ei
K297 T3 1053 m² 240 kem² 70 500 e Ei

 

5. Kotirinne: sijaitsee aivan Nummelan keskustan eteläpuolella, Nummelan linja-autoasemalle on matkaa noin 2 kilometriä.

Kotirinteen omakotitonttien sijaintikartta.
Kotirinteen myytävät omakotitontit kartalla.
Kotirinteen asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.
Kotirinnettä koskeva rakentamistapaohje.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
 K287 T1 1796 m² 449 kem² 110 000 e Ei

6. Haakkoinmaa: sijaitsee Nummelassa Hiidenrannan asuinalueella Nummelanharjun luoteispuolella, Hiidenveden välittömässä läheisyydessä. Alueella toimii päiväkoteja ja yksityinen 1 – 6 -luokkien koulu. Muut peruspalvelut löytyvät Nummelan keskustasta, jonne on matkaa noin 2,5 kilometriä.

Haakkoinmaa kuvattuna toukokuussa 2017.

Haakkoinmaan omakotitonttien sijaintikartta.
Haakkoinmaan myytävät omakotitontit kartalla.
Haakkoinmaan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K424 T3  1021 m² 220 kem²  68 000 e  Ei
K424 T4  1295 m²  280 kem²  75 000 e  Ei
K424 T5 1070 m² 250 kem² 72 000 e Ei

 TONTIT VIHDIN KIRKONKYLÄSSÄ

Vihdin kirkonkylä on Vihdin vanha idyllinen keskus, jolle vanha kylänraitti ja sen vieressä mäellä kohoava kirkko antavat omaleimaisen ilmeen.  Kirkonkylän keskustaa reunustaa veneilijöitä houkutteleva Kirkkojärvi, joka yhdistyy Uudenmaan toiseksi suurimpaan järveen, Hiidenveteen. Tutustu tarkemmin >>

kirkonkylä_lähikuva

Vihdin kirkonkylä kuvattuna toukokuussa 2017

1. Kirkonkylän keskusta

Keskustan omakotitonttien sijaintikartta.
Keskustan myytävät omakotitontit kartalla.
Keskustan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K1 T7 1122 m² 200+t50 kem²  80 000 e Ei
K1 T8 1061 m² 200+t50 kem² 80 000 e Ei

2. Stenkulla

Stenkulla sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Vihdin kirkonkylän keskustasta, jonne Stenkullasta pääsee turvallisesti myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Vihdin kirkonkylään rakennetaan parhaillaan  mm. campusta, jolla korvataan Vihdin yhteiskoulun vanhimmat osat, ja jonne valmistuu uusi nuorisotila sekä tila kirkonkylän kirjastolle (valmistuminen kesällä 2019). Campus-hankkeen aikana rakentuu myös uusi liikuntahalli (valmistuminen syksyllä 2019) ja kehitetään kirkonkylän lähiliikunta-alueita (valmistuminen vuonna 2020).

Stenkulla tarjoaa maisemallisesti upeat olosuhteet rauhallisessa luonnonympäristössä.  Maasto on vaihtelevaa: osa tonteista sijaitsee metsäisen mäen päällä tai rinteellä ja osa tasaisella peltoalueella.  Kumpuileva metsämaasto sekä maaseutumainen ympäristö Hiidenveden läheisyydessä tarjoaa erinomaiset ulkoilumaastot monipuoliseen virkistäytymiseen. Stenkullasta on hyvät yhteydet Porintielle (Vt 2) ja sitä kautta esimerkiksi Helsinkiin, jonne ajaa noin 50 minuutissa.

Stenkullan omakotitonttien sijaintikartta.
Stenkullan myytävät omakotitontit kartalla.
Stenkullan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Stenkullan tontteja vuokrattaessa tontin vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

Tutustu Stenkullan tontteihin sähköisessä karttapalvelussa.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K169 T4 1608 m² 220 kem² 54 000 e  Ei
K177 T2  1231 m² 230 kem² 56 000 e Ei
K177 T4 1158 m² 220 kem² 54 000 e Ei
K178 T1  1313 m² 240 kem²  60 000 e Ei
K178 T2 1287 m² 240 kem²  60 000 e Ei
K179 T1  1525 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K179 T2  1640 m² 280 kem² 62 500 e Ei
 K183 T1  1218 m² 240 kem² 52 500 e Ei
K184 T1 1154 m² 230 kem² 48 000 e Kyllä
K184 T2 1082 m² 220 kem² 46 000 e Kyllä

 

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K180 T1  1723 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T2  1595 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T3  1880 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T4  1842 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T5  1721 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T6  1703 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K181 T1  1148 m² 230 kem² 45 000 e Ei
K181 T2  1146 m² 230 kem² 45 000 e Ei
K181 T3  1057 m² 210 kem² 41 000 e Ei
K181 T4  1157 m² 220 kem² 43 000 e Ei
K181 T5  1301 m² 240 kem² 47 000 e Ei
K182 T1  1127 m² 220 kem² 48 500 e Ei
K182 T3 1205 m² 230 kem²  50 500 e Ei
K182 T4  1335 m² 250 kem²  55 000 e Ei
K182 T5  1375 m² 250 kem²  55 000 e Ei
K185 T1  1078 m² 200 kem²  39 000 e Ei
K185 T2  1068 m² 200 kem²  39 000 e Ei
K185 T3  1250 m² 220 kem²  43 000 e Kyllä
K185 T4  1134 m²  200 kem²  39 000 e Kyllä
K185 T5  1115 m² 200 kem²  39 000 e Kyllä
K186 T2  1011 m² 200 kem²  44 000 e  Ei
K186 T3 1057 m² 200 kem²  44 000 e Ei

Ojakkala: tutustu >>

Ojakkalassa ei ole tällä hetkellä vapaita kunnan omistamia omakotitontteja.

Otalampi: tutustu >>

Kunnanhallituksen 28.5.2018 päättämät uudet hinnat Otalammen tonttien osalta tulevat voimaan 26.6.2018.
Tontit myydään jatkuvassa haussa ensimmäiselle varauksen tehneelle.

Otalammen omakotitonttien sijaintikartta.
Otalammen myytävät omakotitontit kartalla.
Otalammen asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K55 T1 1747 m² 240+t45 kem² 52 800 e =>
26.6.2018 alkaen myyntihinta
48 000 euroa
Ei
K55 T2 1458 m² 240+t45 kem² 52 800 e =>
26.6.2018 alkaen myyntihinta
48 000 euroa
Ei

Yksityisten omistamat tontit Vihdissä

Vapailla markkinoilla olevia omakotitontteja löytyy esimerkiksi täältä ja täältä.

Viimeksi päivitetty 12.02.2019

Yhteystiedot

Vihdin kunta / kiinteistötoimi
Asemantie 30
03100 Nummela

Palvelemme maanantaista torstaihin klo 8:00–15:30 sekä perjantaisin ja arkipyhiä edeltävinä työpäivinä 8:00-14:00. Tapaamiselle tulee varata ajankohta etukäteen.

maankäyttöasiantuntija
Jami Harilainen
Ins. AMK
sähköposti: jami.harilainen(ät)vihti.fi
puhelin: 044 042 1998

maankäyttöinsinööri
Mika Kukkula
Ins. AMK
sähköposti: mika.kukkula(ät)vihti.fi
puhelin: 044 467 5227

elinvoimajohtaja, kiinteistötoimen esimies
Petra Ståhl
FM
sähköposti: petra.stahl(ät)vihti.fi
puhelin: 050 5766 256

maankäyttösihteeri
Paula Eerola
MMM
sähköposti: paula.eerola(ät)vihti.fi
puhelin: 044 767 4901

Omakotitalotontit

Kohtuuhintaisia tontteja 45 minuutin päässä Helsingistä

Vihdissä on mahdollisuus luonnonläheiseen omakotiasumiseen riittävän lähellä pääkaupunkiseudun vilinää, mutta kuitenkin tarpeeksi kaukana rauhallisen ja turvallisen arjen elämiseen. Meillä sujuva arki rakentuu toimivien peruspalvelujen ja erittäin monipuolisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien yhdistelmästä. Tutustu tonttitarjontaamme ja löydä oma paikkasi!

TONTIT NUMMELASSA

Nummela on Vihdin suurin taajama ja hallinnollinen keskus. Kehä 3:lle ajaa Nummelasta noin 15 minuutissa ja Helsinkiin noin 45 minuutissa. Tutustu tarkemmin >>

1. Maaniitunlahti: sijaitsee Nummelassa Hiidenrannan asuinalueella Nummelanharjun luoteispuolella Hiidenveden läheisyydessä.  Alueella toimii päiväkoteja ja yksityinen 1 – 6 -luokkien koulu. Muut peruspalvelut löytyvät Nummelan keskustasta, jonne on matkaa noin 3,5 kilometriä.

Alueelle tulee muun muassa yhteisranta, joka on kaikille asukkaille yhteinen ja avoin. Lisäksi alueelle tulee kaikille avoimeen käyttöön tarkoitettu toriaukio, joka sijoittuu puolen hehtaarin metsän lähivirkistysalueen läheisyyteen.

Ensimmäisen erän tontit tulevat myyntiin lokakuun alussa vuonna 2018!

Maaniitunlahden ensimmäisen erän myyntiin tulevat tontit ovat kooltaan noin 1300 – 1500 m2 ja myyntihinnoiltaan noin 63 900 – 67 600 euroa. Rakennusoikeutta tonteilla on 240 k-m2.

Maaniitunlahti. Myytävien 1. erän tonttien sijainti merkitty kuvaan tähdellä.

Maaniitunlahden omakotitonttien sijaintikartta

Maaniitunlahden ensimmäisen erän myytävät omakotitontit kartalla

Maaniitunlahden asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Tonttien hakumenettely >>

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta  Vuokrausmahdollisuus
K524 T1 1370 m² 240 kem² 64 450 e Kyllä
K524 T4  1306 m² 240 kem² 63 943 e Kyllä
K525 T1  1442 m² 240 kem²  65 770 e Kyllä
K525 T2  1495 m² 240 kem²  67 408 e Kyllä
K525 T3  1371 m² 240 kem²  64 802 e Kyllä

2. Sveitsinmäki: sijaitsee Pajuniityn alueella kävelyetäisyydellä Nummelan palveluista, matkaa Nummelan linja-autoasemalle on noin 1 kilometri.

Lähelle tulossa uusi koulu- ja päiväkotikeskus sekä liikuntapuisto!

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 tehnyt periaatepäätöksen Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen sekä liikunta-alueen jatkovalmistelusta. Tavoitteena on ottaa uusi koulu- ja päiväkotikeskus käyttöön syksyllä 2021 suunnittelu käynnissä, aikataulu tarkentuu sen edetessä. Rakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puurakentamisena. Liikuntapuiston toteuttaminen aloitetaan palloiluhallin rakentamisella mahdollisimman pian. Lue lisää täältä >>

Pajuniitty_ilmakuva

Sveitsinmäki kuvattuna kesäkuussa 2017. Myytävä tontti merkitty kuvaan tähdellä.

Sveitsinmäen omakotitonttien sijaintikartta.
Sveitsinmäen myytävät omakotitontit kartalla.
Sveitsinmäen asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Tonttien hakumenettely >>

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K353 T1 2294 m² 800 kem² 232 000 Ei

3. Sepänpiha: Pieniä omakotitontteja Nummelaan! 

Nummelaan rakentuu ainutlaatuinen pienten kotien alue kävelyetäisyydelle keskustan palveluista. Alueen koko on reilut 2,2 hehtaaria. Alueelle suunniteltavat omakotitontit tulevat olemaan noin 400 – 600 neliömetrin suuruisia, mikä on poikkeuksellisen pieni tonttikoko Vihdissä. Tonttien rakennusoikeudeksi on kaavailtu maksimissaan 100 – 120 kerrosneliömetriä. Tutustu Sepänpihaan >>

Lähelle Sepänpihaa tulossa uusi koulu- ja päiväkotikeskus sekä liikuntapuisto!

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 tehnyt periaatepäätöksen Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskuksen sekä liikunta-alueen jatkovalmistelusta. Uuden koulu- ja päiväkotikeskuksen suunnittelu on käynnissä, aikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä. Rakentaminen toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puurakentamisena. Liikuntapuiston toteuttaminen aloitetaan palloiluhallin rakentamisella mahdollisimman pian. Lue lisää täältä >>

Sepänpihan myytävät omakotitontit kartalla.
Sepänpihan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Tonttien hakumenettely >>

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K369 T3 454 m² 100 kem² 28 620 e Kyllä
K370 T5 498 m² 100 kem² 29 940 e Kyllä

4. Perhosniitty: sijaitsee noin 4 kilometrin päässä Nummelan keskustasta. Alue on maastoltaan tasaista, vanhaa viljelysaluetta Enäjärven kulttuurimaisemassa. Tälle aurinkoiselle alueelle on ominaista moderni tapa rakentaa. Perhosniitty liittyy tiiviisti jo rakentuneeseen Lankilan asuinalueeseen ja alueelta on turvalliset kävely- ja pyöräilyreitit niin Nummelaan kuin Ojakkalaankin, joka on Vihdin kolmanneksi suurin taajama. Perhosniitystä käydään peruskoulua Ojakkalassa, josta löytyy myös oma kunnallinen päiväkoti.

Perhosniitty, toukokuu 2017

Perhosniitty kuvattuna toukokuussa 2017

Tutustu Perhosniityn tontteihin sähköisessä karttapalvelussa.

Perhosniityn omakotitonttien sijaintikartta.
Perhosniityn myytävät omakotitontit kartalla.
Perhosniityn asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.
Kaava-aluetta koskeva pohjatutkimuslausunto.

Perhosniityn tontteja vuokrattaessa tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta.

Ennen kauppakirjan allekirjoitusta varaajien on esitettävä tekniselle ja ympäristökeskukselle (kaavoitustoimi tai rakennusvalvonta) hyväksyttävä tontin toteutussuunnitelma, joka sisältää julkisivujen luonnospiirustukset, asemapiirrosluonnoksen ja pohjatutkimus- ja perustamistapalausunnon, jotka liitetään kauppakirjaan. Lisää tietoa kaava-alueen rakentamistapaohjeessa.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

 Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta  Vuokrausmahdollisuus
K288 T1 1125 m² 240 kem² 69 500 e Kyllä
K288 T2  1096 m² 240 kem² 69 500 e Kyllä
K288 T3  1080 m² 240 kem² 69 500 e Kyllä
K288 T6  1325 m² 240 kem²  71 500 e Ei
K292 T1  1287 m² 240 kem²  68 500 e Kyllä
K292 T2  1246 m² 240 kem²  69 500 e Kyllä
K292 T3 1213 m² 240 kem² 68 400 e Kyllä
K294 T1  1120 m² 240 kem²  68 000 e Kyllä
K291 T1  1574 m² 472 kem² 105 600 e Ei
K291 T2  2369 m² 711 kem²  157 520 e Ei
K296 T1 1290 m² 280 kem² 72 500 e Ei
K297 T1 1159 m² 240 kem² 71 500 e Ei
K297 T3 1053 m² 240 kem² 70 500 e Ei

 

5. Kotirinne: sijaitsee aivan Nummelan keskustan eteläpuolella, Nummelan linja-autoasemalle on matkaa noin 2 kilometriä.

Kotirinteen omakotitonttien sijaintikartta.
Kotirinteen myytävät omakotitontit kartalla.
Kotirinteen asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.
Kotirinnettä koskeva rakentamistapaohje.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
 K287 T1 1796 m² 449 kem² 110 000 e Ei

6. Haakkoinmaa: sijaitsee Nummelassa Hiidenrannan asuinalueella Nummelanharjun luoteispuolella, Hiidenveden välittömässä läheisyydessä. Alueella toimii päiväkoteja ja yksityinen 1 – 6 -luokkien koulu. Muut peruspalvelut löytyvät Nummelan keskustasta, jonne on matkaa noin 2,5 kilometriä.

Haakkoinmaa kuvattuna toukokuussa 2017.

Haakkoinmaan omakotitonttien sijaintikartta.
Haakkoinmaan myytävät omakotitontit kartalla.
Haakkoinmaan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K424 T3  1021 m² 220 kem²  68 000 e  Ei
K424 T4  1295 m²  280 kem²  75 000 e  Ei
K424 T5 1070 m² 250 kem² 72 000 e Ei

 TONTIT VIHDIN KIRKONKYLÄSSÄ

Vihdin kirkonkylä on Vihdin vanha idyllinen keskus, jolle vanha kylänraitti ja sen vieressä mäellä kohoava kirkko antavat omaleimaisen ilmeen.  Kirkonkylän keskustaa reunustaa veneilijöitä houkutteleva Kirkkojärvi, joka yhdistyy Uudenmaan toiseksi suurimpaan järveen, Hiidenveteen. Tutustu tarkemmin >>

kirkonkylä_lähikuva

Vihdin kirkonkylä kuvattuna toukokuussa 2017

1. Kirkonkylän keskusta

Keskustan omakotitonttien sijaintikartta.
Keskustan myytävät omakotitontit kartalla.
Keskustan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K1 T7 1122 m² 200+t50 kem²  80 000 e Ei
K1 T8 1061 m² 200+t50 kem² 80 000 e Ei

2. Stenkulla

Stenkulla sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Vihdin kirkonkylän keskustasta, jonne Stenkullasta pääsee turvallisesti myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Vihdin kirkonkylään rakennetaan parhaillaan  mm. campusta, jolla korvataan Vihdin yhteiskoulun vanhimmat osat, ja jonne valmistuu uusi nuorisotila sekä tila kirkonkylän kirjastolle (valmistuminen kesällä 2019). Campus-hankkeen aikana rakentuu myös uusi liikuntahalli (valmistuminen syksyllä 2019) ja kehitetään kirkonkylän lähiliikunta-alueita (valmistuminen vuonna 2020).

Stenkulla tarjoaa maisemallisesti upeat olosuhteet rauhallisessa luonnonympäristössä.  Maasto on vaihtelevaa: osa tonteista sijaitsee metsäisen mäen päällä tai rinteellä ja osa tasaisella peltoalueella.  Kumpuileva metsämaasto sekä maaseutumainen ympäristö Hiidenveden läheisyydessä tarjoaa erinomaiset ulkoilumaastot monipuoliseen virkistäytymiseen. Stenkullasta on hyvät yhteydet Porintielle (Vt 2) ja sitä kautta esimerkiksi Helsinkiin, jonne ajaa noin 50 minuutissa.

Stenkullan omakotitonttien sijaintikartta.
Stenkullan myytävät omakotitontit kartalla.
Stenkullan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Stenkullan tontteja vuokrattaessa tontin vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

Tutustu Stenkullan tontteihin sähköisessä karttapalvelussa.

Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K169 T4 1608 m² 220 kem² 54 000 e  Ei
K177 T2  1231 m² 230 kem² 56 000 e Ei
K177 T4 1158 m² 220 kem² 54 000 e Ei
K178 T1  1313 m² 240 kem²  60 000 e Ei
K178 T2 1287 m² 240 kem²  60 000 e Ei
K179 T1  1525 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K179 T2  1640 m² 280 kem² 62 500 e Ei
 K183 T1  1218 m² 240 kem² 52 500 e Ei
K184 T1 1154 m² 230 kem² 48 000 e Kyllä
K184 T2 1082 m² 220 kem² 46 000 e Kyllä

 

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K180 T1  1723 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T2  1595 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T3  1880 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T4  1842 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T5  1721 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K180 T6  1703 m² 280 kem² 62 500 e Ei
K181 T1  1148 m² 230 kem² 45 000 e Ei
K181 T2  1146 m² 230 kem² 45 000 e Ei
K181 T3  1057 m² 210 kem² 41 000 e Ei
K181 T4  1157 m² 220 kem² 43 000 e Ei
K181 T5  1301 m² 240 kem² 47 000 e Ei
K182 T1  1127 m² 220 kem² 48 500 e Ei
K182 T3 1205 m² 230 kem²  50 500 e Ei
K182 T4  1335 m² 250 kem²  55 000 e Ei
K182 T5  1375 m² 250 kem²  55 000 e Ei
K185 T1  1078 m² 200 kem²  39 000 e Ei
K185 T2  1068 m² 200 kem²  39 000 e Ei
K185 T3  1250 m² 220 kem²  43 000 e Kyllä
K185 T4  1134 m²  200 kem²  39 000 e Kyllä
K185 T5  1115 m² 200 kem²  39 000 e Kyllä
K186 T2  1011 m² 200 kem²  44 000 e  Ei
K186 T3 1057 m² 200 kem²  44 000 e Ei

Ojakkala: tutustu >>

Ojakkalassa ei ole tällä hetkellä vapaita kunnan omistamia omakotitontteja.

Otalampi: tutustu >>

Kunnanhallituksen 28.5.2018 päättämät uudet hinnat Otalammen tonttien osalta tulevat voimaan 26.6.2018.
Tontit myydään jatkuvassa haussa ensimmäiselle varauksen tehneelle.

Otalammen omakotitonttien sijaintikartta.
Otalammen myytävät omakotitontit kartalla.
Otalammen asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.

Tonttien hakumenettely >>

Tontti  Pinta-ala  Rakennusoikeus  Hinta Vuokrausmahdollisuus 
K55 T1 1747 m² 240+t45 kem² 52 800 e =>
26.6.2018 alkaen myyntihinta
48 000 euroa
Ei
K55 T2 1458 m² 240+t45 kem² 52 800 e =>
26.6.2018 alkaen myyntihinta
48 000 euroa
Ei

Yksityisten omistamat tontit Vihdissä

Vapailla markkinoilla olevia omakotitontteja löytyy esimerkiksi täältä ja täältä.

Viimeksi päivitetty 12.02.2019