Tonttien hakumenettely

Tonttien hakumenettely vaihtelee alueittain ja tonteittain.

Osa tonteista on jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa olevia tontteja voidaan hakea toimittamalla selkeästi täytetty tonttihakemus Vihdin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla. Tontti myydään tai vuokrataan ensimmäiselle tonttihakemuksen kuntaan toimittaneelle.

Osalla tonteista on erikseen ilmoitettu hakuaika. Tontteja haetaan toimittamalla selkeästi täytetty tonttihakemus Vihdin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla hakuajan sisällä. Samalla hakemuksella voi hakea useampaa tonttia, mutta jokainen hakija voi saada vain yhden tontin. Hakemukseen tulee merkitä haettavien tonttien tärkeysjärjestys. Jos hakuaikana samaan tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja valitaan arpomalla. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida tontinostajia valittaessa. Hakuajan jälkeen tontit joiden osalta kauppaa tai vuokrasopimusta ei tehdä varausajan puitteissa, siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Osa tonteista myydään tarjouskilpailun kautta. Tulevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan kunnan internetsivuilla ja lehdissä. Tontteja haetaan toimittamalla vapaamuotoinen kunnanhallitukselle osoitettu ostotarjous Vihdin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla ilmoitetun tarjousajan sisällä. Tarjousajan ulkopuolella saapuneita ostotarjouksia ei huomioida tarjouskilpailussa.

Tonttihakemuksen löydät täältä. HUOM! Sepänpihan, Maaniitunlahden, Perhosniityn ja Stenkullan tontteja voit hakea myös sähköisen karttapalvelun kautta.

Tarkempia tietoja ja ohjeita tonttien hakemiseen löydät täältä.

Tietoa rakennusluvista >>

Tietoa vesi- ja energiahuollosta >>

Viimeksi päivitetty 07.12.2018

Yhteystiedot

Tonttihakemukset:

Vihdin kunta / kirjaamo
PL 13
03101 Nummela
sähköposti: kunnanvirasto(at)vihti.fi
puhelin: 09 4258 3000 (vaihde)

Lisätietoja asuintonteista:

maankäyttöasiantuntija
Jami Harilainen
Ins. AMK
sähköposti: jami.harilainen(ät)vihti.fi
puhelin: 044 042 1998

maankäyttöinsinööri
Mika Kukkula
Ins. AMK
sähköposti: mika.kukkula(ät)vihti.fi
puhelin: 044 467 5227

elinvoimajohtaja, kiinteistötoimen esimies
Petra Ståhl
FM
sähköposti: petra.stahl(ät)vihti.fi
puhelin: 050 5766 256

maankäyttösihteeri
Paula Eerola
MMM
sähköposti: paula.eerola(ät)vihti.fi
puhelin: 044 767 4901

Lisätietoja yritystonteista:

yrityskehittäjä
Kristiina Salo
KTM
sähköposti: kristiina.salo(ät)vihti.fi
puhelin:  044 467 5394

Tonttien hakumenettely

Tonttien hakumenettely vaihtelee alueittain ja tonteittain.

Osa tonteista on jatkuvassa haussa. Jatkuvassa haussa olevia tontteja voidaan hakea toimittamalla selkeästi täytetty tonttihakemus Vihdin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla. Tontti myydään tai vuokrataan ensimmäiselle tonttihakemuksen kuntaan toimittaneelle.

Osalla tonteista on erikseen ilmoitettu hakuaika. Tontteja haetaan toimittamalla selkeästi täytetty tonttihakemus Vihdin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla hakuajan sisällä. Samalla hakemuksella voi hakea useampaa tonttia, mutta jokainen hakija voi saada vain yhden tontin. Hakemukseen tulee merkitä haettavien tonttien tärkeysjärjestys. Jos hakuaikana samaan tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja valitaan arpomalla. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida tontinostajia valittaessa. Hakuajan jälkeen tontit joiden osalta kauppaa tai vuokrasopimusta ei tehdä varausajan puitteissa, siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Osa tonteista myydään tarjouskilpailun kautta. Tulevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan kunnan internetsivuilla ja lehdissä. Tontteja haetaan toimittamalla vapaamuotoinen kunnanhallitukselle osoitettu ostotarjous Vihdin kunnan kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla ilmoitetun tarjousajan sisällä. Tarjousajan ulkopuolella saapuneita ostotarjouksia ei huomioida tarjouskilpailussa.

Tonttihakemuksen löydät täältä. HUOM! Sepänpihan, Maaniitunlahden, Perhosniityn ja Stenkullan tontteja voit hakea myös sähköisen karttapalvelun kautta.

Tarkempia tietoja ja ohjeita tonttien hakemiseen löydät täältä.

Tietoa rakennusluvista >>

Tietoa vesi- ja energiahuollosta >>

Viimeksi päivitetty 07.12.2018