Luonnon monimuotoisuus

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelulla pyritään paitsi turvaamaan luonnon monimuotoisuutta myös tarjoamaan luonnoltaan edustavia alueita ihmisten virkistäytyä.

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa siihen, että lähiympäristömme säilyisivät terveinä, turvallisina ja monimuotoisina.

Luonnonsuojelualueet

Nuuksion kansallispuisto sijaitsee pääosin Vihdissä Tervalammen ja Salmen alueella. Kansallispuisto on perustettu 1.3.1994. Aluetta hallinnoi Metsähallitus.

Vihdissä on myös useita luonnonsuojeluohjelmien alueita, valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, luonnonsuojelulain luontotyyppi –rajauksia, erityisesti suojeltavan lajin esiintymisaluetta (mm. punavalkku ja liito-orava)

Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on Vihdissä 27 (tilanne 18.3.2016). Yksityinen maanomistaja voi myydä kansalliseen luonnonsuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon sisältyvän alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Mahdollisuudet alueen virkistyskäyttöön säilyvät molemmissa tapauksissa pääsääntöisesti ennallaan. kts. Luonnonsuojelu yksityismailla ja Metso-ohjelma (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma)

Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita Vihdissä ovat:

Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki, Konianvuori ja Nuuksio

Luonnonmuistomerkit (kts. oheinen linkki)

Luontopolut

Kunnassa on myös luontopolku, jonka Vihdin Luonto ry on rakentanut Pääkslahden alueelle.
Lisäksi Vihdin kunta on osallisena Life+ taajamakeidas –projektissa, jossa kehitetään, suunnitellaan, rakennetaan ja seurataan taajamamaisemien rakenteita. Tavoitteena on tuottaa vesiensuojelua luonnon omia prosesseja ja paikallista biologista monimuotoisuutta tukien ja hyödyntäen. Projektin yhteydessä Nummelaan valmistuu pilottikosteikko ja luontopolku kosteikkoalueelle.

Lintutornit

Vanjärven lintutorni

Nummelan portin kosteikon lintutorni

 

SYKE:n (Suomen ympäristökeskus) tarjoaman Avoin tieto–palvelun kautta löytyy mm. suojelualueiden rajaukset karttaesityksinä.

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2017

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela, ymparistonvalvonta(a)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

Luonnon monimuotoisuus

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tehtävänä on edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Luonnonsuojelulla pyritään paitsi turvaamaan luonnon monimuotoisuutta myös tarjoamaan luonnoltaan edustavia alueita ihmisten virkistäytyä.

Kaavoituksella voidaan vaikuttaa siihen, että lähiympäristömme säilyisivät terveinä, turvallisina ja monimuotoisina.

Luonnonsuojelualueet

Nuuksion kansallispuisto sijaitsee pääosin Vihdissä Tervalammen ja Salmen alueella. Kansallispuisto on perustettu 1.3.1994. Aluetta hallinnoi Metsähallitus.

Vihdissä on myös useita luonnonsuojeluohjelmien alueita, valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, luonnonsuojelulain luontotyyppi –rajauksia, erityisesti suojeltavan lajin esiintymisaluetta (mm. punavalkku ja liito-orava)

Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on Vihdissä 27 (tilanne 18.3.2016). Yksityinen maanomistaja voi myydä kansalliseen luonnonsuojeluohjelmaan tai Natura 2000 -verkostoon sisältyvän alueensa valtiolle käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Mahdollisuudet alueen virkistyskäyttöön säilyvät molemmissa tapauksissa pääsääntöisesti ennallaan. kts. Luonnonsuojelu yksityismailla ja Metso-ohjelma (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma)

Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita Vihdissä ovat:

Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki, Konianvuori ja Nuuksio

Luonnonmuistomerkit (kts. oheinen linkki)

Luontopolut

Kunnassa on myös luontopolku, jonka Vihdin Luonto ry on rakentanut Pääkslahden alueelle.
Lisäksi Vihdin kunta on osallisena Life+ taajamakeidas –projektissa, jossa kehitetään, suunnitellaan, rakennetaan ja seurataan taajamamaisemien rakenteita. Tavoitteena on tuottaa vesiensuojelua luonnon omia prosesseja ja paikallista biologista monimuotoisuutta tukien ja hyödyntäen. Projektin yhteydessä Nummelaan valmistuu pilottikosteikko ja luontopolku kosteikkoalueelle.

Lintutornit

Vanjärven lintutorni

Nummelan portin kosteikon lintutorni

 

SYKE:n (Suomen ympäristökeskus) tarjoaman Avoin tieto–palvelun kautta löytyy mm. suojelualueiden rajaukset karttaesityksinä.

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2017