Ympäristövalvonnan yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö Sari Janhunen
p. 050 511 4202

 

Ympäristötarkastaja Sanna Hilska
p. 050 591 6912

 • Maa-ainesluvat ja –valvonta
 • Vesilain valvonta
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitusmenettelyt, kuten meluilmoitukset (maa-ainesten otto ja rakentaminen)
 • Ympäristöluvat ja valvonta (maatalous sekä maa-ainesten otto)
 • Luonnonsuojelu
 • Yleiset valvonta-asiat (Vanha Porintien koillispuoli)

 

Ympäristötarkastaja Laura Kotilainen
p. 044 467 5588

 

Ympäristötarkastaja Tanja Mikkola
p. 044 042 1353

 • Kirjalliset vireillepanot (poislukien vesilaki ja maatalouden ympäristönsuojelu)
 • Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitusmenettelyt, kuten meluilmoitukset (moottoriurheilu- ja yleisötapahtumat)
 • Jätelain mukaiset rekisteröinnit
 • Vesihuoltolaki
 • Pohjavedet
 • Yleiset valvonta-asiat (VT25 ja Vanha Porintien rajaama kunnan eteläosa)

 

Ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna
p. 0500 653 471

 • Ympäristöluvat ja valvonta (poislukien maatalous sekä maa-ainesten otto)
 • Ympäristönsuojelulain mukaiset rekisteröinnit
 • Maasto- ja vesiliikennelaki
 • Yleiset valvonta-asiat (VT25 ja Vanha Porintien rajaama kunnan länsiosa)

 

Viimeksi päivitetty 07.05.2018

Ympäristövalvonnan yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö Sari Janhunen
p. 050 511 4202

 

Ympäristötarkastaja Sanna Hilska
p. 050 591 6912

 • Maa-ainesluvat ja –valvonta
 • Vesilain valvonta
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitusmenettelyt, kuten meluilmoitukset (maa-ainesten otto ja rakentaminen)
 • Ympäristöluvat ja valvonta (maatalous sekä maa-ainesten otto)
 • Luonnonsuojelu
 • Yleiset valvonta-asiat (Vanha Porintien koillispuoli)

 

Ympäristötarkastaja Laura Kotilainen
p. 044 467 5588

 

Ympäristötarkastaja Tanja Mikkola
p. 044 042 1353

 • Kirjalliset vireillepanot (poislukien vesilaki ja maatalouden ympäristönsuojelu)
 • Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitusmenettelyt, kuten meluilmoitukset (moottoriurheilu- ja yleisötapahtumat)
 • Jätelain mukaiset rekisteröinnit
 • Vesihuoltolaki
 • Pohjavedet
 • Yleiset valvonta-asiat (VT25 ja Vanha Porintien rajaama kunnan eteläosa)

 

Ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna
p. 0500 653 471

 • Ympäristöluvat ja valvonta (poislukien maatalous sekä maa-ainesten otto)
 • Ympäristönsuojelulain mukaiset rekisteröinnit
 • Maasto- ja vesiliikennelaki
 • Yleiset valvonta-asiat (VT25 ja Vanha Porintien rajaama kunnan länsiosa)

 

Viimeksi päivitetty 07.05.2018