Luonnonmuistomerkit

Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan luonnonsuojelulain nojalla rauhoittaa luonnonmuistomerkiksi.

Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

 

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta yksityisen omistamalla maalla Vihdin kunnan alueella päättää Vihdin ympäristölautakunta maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella.

Luonnonmuistomerkin rauhoitusanomus on vapaamuotoinen Vihdin ympäristölautakunnalle osoitettu kirje, josta ilmenevät seuraavat asiat:

 • Rauhoitettavaksi suunnitellun kohteen/kohteiden kuvaus (esim. puiden määrä, korkeus, paksuus, valokuvia)
 • Kohteen/kohteiden sijainti (rekisterinumeroin tila ja kylä, kunta sekä karttaliitteet)
 • Perustelut rauhoitukselle
 • Rauhoitettavan kohteen kiinteistön omistaja/omistajat, hänen/heidän suostumuksensa hankkeeseen sekä kiinteistön lainhuutotodistus
 • Jos kohde sijaitsee lähellä naapurin rajaa tai tietä, tarvitaan naapurin tai tiekunnan mielipide
 • Hakijoiden yhteystiedot

 

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen

Kunta voi omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

 

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

Luonnonmuistomerkit

Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan luonnonsuojelulain nojalla rauhoittaa luonnonmuistomerkiksi.

Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.

 

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta yksityisen omistamalla maalla Vihdin kunnan alueella päättää Vihdin ympäristölautakunta maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella.

Luonnonmuistomerkin rauhoitusanomus on vapaamuotoinen Vihdin ympäristölautakunnalle osoitettu kirje, josta ilmenevät seuraavat asiat:

 • Rauhoitettavaksi suunnitellun kohteen/kohteiden kuvaus (esim. puiden määrä, korkeus, paksuus, valokuvia)
 • Kohteen/kohteiden sijainti (rekisterinumeroin tila ja kylä, kunta sekä karttaliitteet)
 • Perustelut rauhoitukselle
 • Rauhoitettavan kohteen kiinteistön omistaja/omistajat, hänen/heidän suostumuksensa hankkeeseen sekä kiinteistön lainhuutotodistus
 • Jos kohde sijaitsee lähellä naapurin rajaa tai tietä, tarvitaan naapurin tai tiekunnan mielipide
 • Hakijoiden yhteystiedot

 

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen

Kunta voi omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

 

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016