Vesiliikennettä koskevat kiellot ja rajoitukset

Vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää Liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (22.12.2009/1294)

Vesistökohtaiset kiellot ja rajoitukset Vihdissä

Hiidenvesi

• Vesiskootterin käyttö on kielletty koko Vihdin puoleisella Hiidenveden vesialueella.

Hiidenveden jäällä, Maaniitunlahdella on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajaminen kielletty Nummelassa Hiidenrannantien päässä oleva lahti Hakanokan keskeltä Raatosaarenkautta Vuorelan Koulukodin koillisrannan kalliojyrkänteelle. Kielto ei koske Hiidenveden kunnostukseen eikä virkistyskalastukseen liittyvää ajoa.

• Kirjavanjoen nopeusrajoitus moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon ajamiseen on 5 km/h Kirkkojärveltä vt 2 sillan kohdalle.

Enäjärvi

Moottoriveneellä ajamista Vihdin Enäjärvellä on rajoitettu siten, että veneen moottorin teho saa olla enintään viisi (5) hevosvoimaa. Rajoitus ei koske sairaankuljetus- tai pelastustoimintaa eikä purjehdus- tai vastaavien kilpailujen toimitsijoita.

Vanjärvi

Vanjärven jäällä on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajaminen kielletty. Kielto ei koske viranomaisten kuljettamia ajoneuvoja tai muutoin välttämätöntä ajoa.

Saarijärvi, Vihdin puoleinen vesialue

Moottoriveneen ja siihen verrattavan laitteen käyttö on kielletty.

Huhmarjärvi, Kaitalampi, Kurjolampi, Ruuhilampi, Tervalampi, Averia ja Vihtijärvi

Moottoriveneellä ajaminen on kielletty.

Suolikas järvi

Moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon käyttö on kielletty. Kielto ei koske järveen rajoittuvien tiettömien kiinteistöjen huoltokuljetuksia. Huoltokuljetuksien on oltava korkeintaan 10 km/h nopeudella, enintään neljän vuorokauden aikana syyskuussa ajettuja.

Viimeksi päivitetty 11.04.2016

Vesiliikennettä koskevat kiellot ja rajoitukset

Vesiliikennelain mukaan vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan kieltää määräajaksi tai toistaiseksi määrätyllä vesialueella tai rajoittaa sitä, jos kielto tai rajoitus harkitaan tarpeelliseksi liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Yleisiä kulkuväyliä koskevista kielloista ja rajoituksista päättää Liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. (22.12.2009/1294)

Vesistökohtaiset kiellot ja rajoitukset Vihdissä

Hiidenvesi

• Vesiskootterin käyttö on kielletty koko Vihdin puoleisella Hiidenveden vesialueella.

Hiidenveden jäällä, Maaniitunlahdella on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajaminen kielletty Nummelassa Hiidenrannantien päässä oleva lahti Hakanokan keskeltä Raatosaarenkautta Vuorelan Koulukodin koillisrannan kalliojyrkänteelle. Kielto ei koske Hiidenveden kunnostukseen eikä virkistyskalastukseen liittyvää ajoa.

• Kirjavanjoen nopeusrajoitus moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon ajamiseen on 5 km/h Kirkkojärveltä vt 2 sillan kohdalle.

Enäjärvi

Moottoriveneellä ajamista Vihdin Enäjärvellä on rajoitettu siten, että veneen moottorin teho saa olla enintään viisi (5) hevosvoimaa. Rajoitus ei koske sairaankuljetus- tai pelastustoimintaa eikä purjehdus- tai vastaavien kilpailujen toimitsijoita.

Vanjärvi

Vanjärven jäällä on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajaminen kielletty. Kielto ei koske viranomaisten kuljettamia ajoneuvoja tai muutoin välttämätöntä ajoa.

Saarijärvi, Vihdin puoleinen vesialue

Moottoriveneen ja siihen verrattavan laitteen käyttö on kielletty.

Huhmarjärvi, Kaitalampi, Kurjolampi, Ruuhilampi, Tervalampi, Averia ja Vihtijärvi

Moottoriveneellä ajaminen on kielletty.

Suolikas järvi

Moottorikäyttöisen vesikulkuneuvon käyttö on kielletty. Kielto ei koske järveen rajoittuvien tiettömien kiinteistöjen huoltokuljetuksia. Huoltokuljetuksien on oltava korkeintaan 10 km/h nopeudella, enintään neljän vuorokauden aikana syyskuussa ajettuja.

Viimeksi päivitetty 11.04.2016