Maatalouden ympäristönsuojelu

Maatalouden ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja -asetuksen (YSA 713/2014) nojalla tietyt toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille.

Tarkempia tietoja eläinsuojien luvanvaraisuudesta ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010; Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje

Lannoitevalmisteiden varastoinnista ja käytöstä säädetään ns. nitraattiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014):

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2017

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

Maatalouden ympäristönsuojelu

Maatalouden ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) ja -asetuksen (YSA 713/2014) nojalla tietyt toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille.

Tarkempia tietoja eläinsuojien luvanvaraisuudesta ympäristöhallinnon sivuilta.

Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010; Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje

Lannoitevalmisteiden varastoinnista ja käytöstä säädetään ns. nitraattiasetuksessa (Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014):

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141250

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2017