Hevostallien ympäristönsuojelu

Hevostallien haasteet ympäristöasioissa liittyvät pitkälti lannan asianmukaiseen varastointiin ja käyttöön, sekä mahdollisesti naapurien kokemaan haittaan (esim. haju).

Vihdin kunnassa on suosituksena, että tontille, joka on kooltaan vähemmän kuin 2 ha, ei tule sijoittaa tallirakennusta. Tilanne katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Suositukset tallin, lantalan ja ulkotarhojen vähimmäissuoja-etäisyyksistä ovat:

* naapurin rajaan 20 m

* naapurin asuinrakennukseen 50 m

* talousvesikaivoon 50 m

* vesistöön 50 m

Uuden tallin/ pihaton/ sääsuojan/ lantalan rakentaminen vaatii yleensä rakennus- tai toimenpideluvan rakennusvalvonnasta. Ympäristövalvonta antaa tarvittaessa lausunnon luvan hakuvaiheessa. Mikäli suunnittelet uuden hevosten pitopaikan perustamista, kannattaa asiasta olla etukäteen yhteydessä ympäristötarkastajaan. Uusien hevostenpitopaikkojen perustamista pohjavesialueelle ei suositella.

Nitraattiasetuksen 4 §:n mukaan uutta (1.4.2015 jälkeen rakennettavien) lannan varastointitilaa, tuotantoeläinten jaloittelualuetta ja ulkotarhojen ruokinta- ja juomapaikkoja, ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, tulvanalaiselle alueelle, alle 50 m etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä eikä alle 25 m etäisyydelle valtaojasta tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momntin 6 kohdan mukaisesta norosta.

Asemakaavoitetulla tai tiiviisti rakennetulla alueella eläinten pidosta voi olla tarpeen tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle.

Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ilmoitusvelvollista toimintaa ovat esimerkiksi hevosten kasvattaminen tai vuokraaminen, niiden ottaminen säilytettäväksi, hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi sekä opetuksen antaminen niiden käytössä ja käsittelyssä. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä voi kysyä Lohjan ympäristöterveyspalveluiden valvontaeläinlääkäriltä.

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Hevostietokeskus

Hippolis

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
eläinsuojelu ja eläinten pito

 

Hevostallien ympäristönsuojelu

Hevostallien haasteet ympäristöasioissa liittyvät pitkälti lannan asianmukaiseen varastointiin ja käyttöön, sekä mahdollisesti naapurien kokemaan haittaan (esim. haju).

Vihdin kunnassa on suosituksena, että tontille, joka on kooltaan vähemmän kuin 2 ha, ei tule sijoittaa tallirakennusta. Tilanne katsotaan aina tapauskohtaisesti.

Suositukset tallin, lantalan ja ulkotarhojen vähimmäissuoja-etäisyyksistä ovat:

* naapurin rajaan 20 m

* naapurin asuinrakennukseen 50 m

* talousvesikaivoon 50 m

* vesistöön 50 m

Uuden tallin/ pihaton/ sääsuojan/ lantalan rakentaminen vaatii yleensä rakennus- tai toimenpideluvan rakennusvalvonnasta. Ympäristövalvonta antaa tarvittaessa lausunnon luvan hakuvaiheessa. Mikäli suunnittelet uuden hevosten pitopaikan perustamista, kannattaa asiasta olla etukäteen yhteydessä ympäristötarkastajaan. Uusien hevostenpitopaikkojen perustamista pohjavesialueelle ei suositella.

Nitraattiasetuksen 4 §:n mukaan uutta (1.4.2015 jälkeen rakennettavien) lannan varastointitilaa, tuotantoeläinten jaloittelualuetta ja ulkotarhojen ruokinta- ja juomapaikkoja, ei saa sijoittaa pohjavesialueelle, tulvanalaiselle alueelle, alle 50 m etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä olevasta kaivosta tai lähteestä eikä alle 25 m etäisyydelle valtaojasta tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momntin 6 kohdan mukaisesta norosta.

Asemakaavoitetulla tai tiiviisti rakennetulla alueella eläinten pidosta voi olla tarpeen tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle.

Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta hevosten pidosta on ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ilmoitusvelvollista toimintaa ovat esimerkiksi hevosten kasvattaminen tai vuokraaminen, niiden ottaminen säilytettäväksi, hoidettavaksi, valmennettavaksi tai koulutettavaksi sekä opetuksen antaminen niiden käytössä ja käsittelyssä. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä voi kysyä Lohjan ympäristöterveyspalveluiden valvontaeläinlääkäriltä.

 

Viimeksi päivitetty 03.10.2016