Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisvelvoite

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. 1.9.2014 voimaantulleen vesihuoltolain uudistuksen myötä verkostoihin liittymisvelvollisuutta lievennettiin taajama-alueiden ulkopuolella.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on hyväksytty ennen 1.9.2014:

Niillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla, jotka on hyväksytty 1.9.2014 mennessä, noudatetaan 31.12.2018 asti vesihuoltolain vanhaa tulkintaa. Vanha tulkinta tarkoittaa, että kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon niin taajama- kuin haja-asutusalueilla.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on hyväksytty 1.9.2014 jälkeen:

Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto (talousvesikaivo ja jätevesijärjestelmä) on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä. Kuitenkin jätevesien johtamisen ja käsittelyn on oltava ympäristönsuojelulain mukaisia ja kiinteistöllä on oltava käytössä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja muut jätevedet käsitellään asianmukaisesti, haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön ei tarvitse liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon.

Vihdin kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet löytyvät täältä

Vihdin kunnassa on myös muiden vesilaitosten/ vesiosuuskuntien toiminta-alueita.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen edellä mainitusta liittymisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä esitetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on edellä esitetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Huom! Vapautuksen myöntäminen edellyttää, että kaikki edellä mainitut perusteet täyttyvät yhtäaikaisesti.

Täytettävä hakemus löytyy: Vapautushakemus

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä: Vesiensuojeluyhdistyksen lomake

 

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2017

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisvelvoite

Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä jonka vedenkulutus tai jolta viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa tai laitoksen edellytyksiä huolehtia tyydyttävästi muiden kiinteistöjen vesihuollosta. 1.9.2014 voimaantulleen vesihuoltolain uudistuksen myötä verkostoihin liittymisvelvollisuutta lievennettiin taajama-alueiden ulkopuolella.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on hyväksytty ennen 1.9.2014:

Niillä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla, jotka on hyväksytty 1.9.2014 mennessä, noudatetaan 31.12.2018 asti vesihuoltolain vanhaa tulkintaa. Vanha tulkinta tarkoittaa, että kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon niin taajama- kuin haja-asutusalueilla.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on hyväksytty 1.9.2014 jälkeen:

Taajaman ulkopuolella sijaitsevaa kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, jos kiinteistön vesihuoltolaitteisto (talousvesikaivo ja jätevesijärjestelmä) on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä. Kuitenkin jätevesien johtamisen ja käsittelyn on oltava ympäristönsuojelulain mukaisia ja kiinteistöllä on oltava käytössä riittävästi laatuvaatimukset täyttävää talousvettä. Jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja muut jätevedet käsitellään asianmukaisesti, haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön ei tarvitse liittyä vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon.

Vihdin kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet löytyvät täältä

Vihdin kunnassa on myös muiden vesilaitosten/ vesiosuuskuntien toiminta-alueita.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä vapauttaminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen edellä mainitusta liittymisvelvollisuudesta. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:

  1. liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
  2. vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Edellä esitetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on edellä esitetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Huom! Vapautuksen myöntäminen edellyttää, että kaikki edellä mainitut perusteet täyttyvät yhtäaikaisesti.

Täytettävä hakemus löytyy: Vapautushakemus

Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä: Vesiensuojeluyhdistyksen lomake

 

 

Viimeksi päivitetty 19.04.2017