Aktiivisten ihmisten Vihti: kunnan uuden brändin ytimenä vihtiläisten aktiivisuus

16.11.2017

 

Vihdin kunta on uudistanut brändinsä. Uuden brändin ydin rakentuu yksittäisten ihmisten, järjestöjen sekä yrittäjien aktiivisuuden ympärille ja hyödyntää kunnan ehdotonta valttia; kaunista ja monipuolista luontoa.

Vihdin kunnan brändityön tarkoituksena oli kirkastaa Vihdin vahvuuksia sekä nostaa esiin kunnan vetovoimatekijöitä. Tavoitteena oli löytää ja jalostaa elementtejä, joilla Vihti erottuu positiivisesti muista kunnista ja näyttäytyy kiinnostavana niin asukkaiden, yritysten kuin matkailijoidenkin näkökulmasta.Brändityö ja siihen kiinteästi liittyvä visuaalisen ilmeen uudistaminen aloitettiin keväällä 2017. Brändityön toimittajaksi valittiin julkisella kilpailutuksella mainostoimisto SEK, jonka pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin kuuluvat muun muassa Finnair, Paulig ja Fazer.

Sidosryhmien ääni kuuluviin

Brändityössä hyödynnettiin keväällä toteutettua kuntalaiskyselyä, jossa selvitettiin kuntalaisten näkemyksiä Vihdin nykyisistä palveluista ja toiminnasta, sekä siitä, minkälaisiin asioihin kuntalaiset haluaisivat kunnan panostavan ja keskittyvän jatkossa. Brändityössä hyödynnettiin myös viimeisintä muuttajatutkimusta syksyltä 2016.

Brändiä työstettiin kevään ja syksyn aikana eri sidosryhmien kanssa työpajoissa, joihin osallistui kunnan ja mainostoimiston edustajien lisäksi luottamushenkilöitä sekä Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n (Viakas), Vihdin Matkailu ry:n, Vihdin Omakotiyhdistyksen, Vihti-Seuran, Vihdin Nuorkauppakamarin, Vihdin nuorisofoorumin sekä Nummelan Killan edustajia. Kunnanvaltuutetut antoivat oman panoksensa brändityöhön valtuustoseminaareissa.

Asu siellä missä elät

Vihdin uusi brändilupaus on ”Asu siellä missä elät”. Monimerkityksisen ajatuksen taustalla ovat kunnan lukuisat harrastusmahdollisuudet, vastuullinen yhteisöllisyys sekä tutkimustenkin perusteella vahvaksi vetovoimatekijäksi todettu luonnonläheisyys, joka tukee kuntalaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Aktiivisuus konkretisoituu yksittäisten vihtiläisten liikkuvassa ja harrastavassa arjessa, pienyrittäjyyden suosiossa, vahvassa järjestötoiminnassa sekä eri toimijoiden panostuksessa kuntalaisten hyvinvointiin ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin. Hyviä viimeaikaisia esimerkkejä ovat muun muassa maksuttoman urheiluvälinelainaamon perustaminen perheiden liikuntamahdollisuuksien tukemiseksi, Wirtaa vihtiläisille vanhuksille -projekti, Vihdissä vuoden liikuntatekonakin palkittu harrastekiekkosarja sekä kunnan suurin yleisötapahtuma; noin 15 000 kävijää houkutteleva ja vapaaehtoisvoimin organisoitu Wuosisatamarkkinat.

Brändilupaus määrittelee myös Vihtiä kuntana. Se ei ole tunnuslause, vaan asenne, joka haastaa kunnan omalla toiminnallaan mahdollistamaan lupauksen toteutuminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yhteiskäytöllä uusi ilme tunnetuksi: brändilähettiläinä niin kuntalaiset kuin yrityksetkin

Vihdin uuden bränditunnuksen inspiraationa toimii kunnan värikäs ja monipuolinen luonto. Tunnuksessa on käytetty kunnan vaakunan aaltomuotoa, joka muodostaa Vihdille ominaisen kuvituksen vesistöstä. Tunnuksesta välittyy vahvasti myös Vihdissä asuminen ja eläminen.

Uusi ilme tulee näkymään esimerkiksi kunnan internet-sivuilla, sosiaalisen median kanavissa, tapahtumissa, erilaisissa painotuotteissa ja katukuvassa, sillä muun muassa kunnan työajoneuvojen teippaukset uusitaan asteittain uuden ilmeen mukaisiksi. Myös vihtiläiset matkailuyrittäjät toimivat brändilähettiläinä ja hyödyntävät kunnan uutta ilmettä omassa markkinoinnissaan. Lisäksi muut tahot voivat käyttää uutta ilmettä kaikessa Vihtiin liittyvässä markkinoinnissa brändiohjeen mukaisesti.

”Usein voidaan ajatella, että brändityössä uudistetaan vain visuaalinen ilme ja mitään muuta ei tapahdu. Tiiviisti strategiatyöhön sidottu brändiuudistus mahdollisti eri sidosryhmien tarpeiden ja näkökulmien huomioimisen myös kunnan tulevan toiminnan suunnittelussa. Vihdin uusi strategia julkaistaan alkuvuodesta 2018 ja kunnan rooli elinvoimaisuuden mahdollistajana nousee siinä esille uudella tavalla”, kertoo Vihdin kunnanjohtaja Sami Miettinen tyytyväisenä.

Kasseja ja kyniä jaossa kirjastoilla 22.11.

Nummelan sekä Vihdin kirkonkylän kirjastoissa on keskiviikkona 22.11. jaossa yhteensä 500 kpl kunnan uuden ilmeen mukaisia kasseja ja kyniä (Nummelassa 350 kpl ja kirkonkylässä 150 kpl).
Seuraavan kerran messuilla suosittuja mainoslahjoja on jaossa Vihdin kunnan osastolla Kevätmessuilla ensi huhtikuussa Helsingissä.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Sami Miettinen, puh. sami.miettinen@vihti.fi

Tutustu brändikäsikirjaan tästä

Aktiivisten ihmisten Vihti, katso video >>