Arvot

TASA-ARVO

 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tiedostaminen ja kunnioittaminen
 • suvaitsevaisuus
 • yksilöllisyyden huomioiminen
 • pyrkimys tulla toimeen kaikkien kanssa
 • avoimuus
 • hyvät tavat

TURVALLISUUS

 • turvallinen ympäristö
 • toisista välittäminen
 • selkeät käytänteet
 • sääntöjen noudattaminen
 • oppimiselle myönteinen ja tavoitteellinen ilmapiiri
 • lapsuuden ja nuoruuden suojeleminen

YHTEISÖLLISYYS

 • oman ja toisen työn kunnioittaminen
 • arvostava yhteistyö ja vuorovaikutus 
 • myönteinen Kuoppis-henki
 • yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen

VASTUULLISUUS

 • vastuu itsestä ja muista
 • vastuu ympäristöstämme
 • työn, tiedon ja taidon kunnioitus

Viimeksi päivitetty 30.01.2017

Arvot

TASA-ARVO

 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tiedostaminen ja kunnioittaminen
 • suvaitsevaisuus
 • yksilöllisyyden huomioiminen
 • pyrkimys tulla toimeen kaikkien kanssa
 • avoimuus
 • hyvät tavat

TURVALLISUUS

 • turvallinen ympäristö
 • toisista välittäminen
 • selkeät käytänteet
 • sääntöjen noudattaminen
 • oppimiselle myönteinen ja tavoitteellinen ilmapiiri
 • lapsuuden ja nuoruuden suojeleminen

YHTEISÖLLISYYS

 • oman ja toisen työn kunnioittaminen
 • arvostava yhteistyö ja vuorovaikutus 
 • myönteinen Kuoppis-henki
 • yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen

VASTUULLISUUS

 • vastuu itsestä ja muista
 • vastuu ympäristöstämme
 • työn, tiedon ja taidon kunnioitus

Viimeksi päivitetty 30.01.2017