Oppilaaksiottaminen

Oppilaaksiotto tarkoittaa niitä toimia, joiden tuloksena oppilaalle osoitetaan lähikoulu. Oppilaaksiottoalueet määräytyvät asuinosoitteiden mukaan. Aina lähikouluksi ei osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. Lähikoulun määräytymiseen vaikuttavat mm. kuljetukselliset asiat ja oppilasmäärät. Oppilaaksiottoalueita, tilastoalueita ja koulukuljetuksia on tarkasteltu, ja oppilaaksiottoalueita suunniteltu tältä pohjalta yhteistyössä kunnan eri hallinnonalojen kesken. Oppilaaksiottoalueista on päättänyt kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Pääsääntöisesti huoltaja ilmoittaa lapsensa hänelle osoitettuun lähikouluun. Huoltaja voi myös hakea lapselleen paikkaa toissijaisesta koulusta.

Kunnan toimesta erityisen tuen oppilaalle voidaan tarvittaessa osoittaa pienluokkapaikka muusta kuin lähikoulusta.

Kunnassa asuvien ruotsinkielisten alakouluikäisten oppilaiden opetus järjestetään Nummela skolassa. Yläkoulun ruotsinkieliset oppilaat suorittavat joko Lohjalla tai Helsingissä.

Kunnassa asuvien kehitysvammaisten oppilaiden opetus on keskitetty Nummelassa sijaitsevaan Kuoppanummen koulukeskukseen.

Tänä vuonna peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet lapset.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 15.1.- 31.1.2019 välisenä aikana. Wilmassa on tieto lapsen asuinosoitteen mukaisesta lähikoulusta. Jos teillä on kysyttävää/ tarvitsette uuden avainkoodin, tai osoitteenne on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen, niin ottakaa ystävällisesti yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon p. 09 4258 3003.

Lukuvuodeksi 2018-2019 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai tarvittaessa lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta sekä tulostettua lomakkeet -sivulta.

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää Hakemus koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille. Hakemuksen voi toimittaa myös  suoraan koulutoimistoon, josta ollaan yhteydessä rehtoreihin.

Kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu. Kunnan koulukuljetusoppaasta https://www.vihti.fi/kasvatus-ja-koulutus/koulukuljetukset/koulukuljetusopas/  löytyvät tarkemmat ohjeistukset ja mahdolliset poikkeamiset edellä mainituissa tilanteissa.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Viimeksi päivitetty 28.01.2019

Oppilaaksiottaminen

Oppilaaksiotto tarkoittaa niitä toimia, joiden tuloksena oppilaalle osoitetaan lähikoulu. Oppilaaksiottoalueet määräytyvät asuinosoitteiden mukaan. Aina lähikouluksi ei osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. Lähikoulun määräytymiseen vaikuttavat mm. kuljetukselliset asiat ja oppilasmäärät. Oppilaaksiottoalueita, tilastoalueita ja koulukuljetuksia on tarkasteltu, ja oppilaaksiottoalueita suunniteltu tältä pohjalta yhteistyössä kunnan eri hallinnonalojen kesken. Oppilaaksiottoalueista on päättänyt kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Pääsääntöisesti huoltaja ilmoittaa lapsensa hänelle osoitettuun lähikouluun. Huoltaja voi myös hakea lapselleen paikkaa toissijaisesta koulusta.

Kunnan toimesta erityisen tuen oppilaalle voidaan tarvittaessa osoittaa pienluokkapaikka muusta kuin lähikoulusta.

Kunnassa asuvien ruotsinkielisten alakouluikäisten oppilaiden opetus järjestetään Nummela skolassa. Yläkoulun ruotsinkieliset oppilaat suorittavat joko Lohjalla tai Helsingissä.

Kunnassa asuvien kehitysvammaisten oppilaiden opetus on keskitetty Nummelassa sijaitsevaan Kuoppanummen koulukeskukseen.

Tänä vuonna peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet lapset.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 15.1.- 31.1.2019 välisenä aikana. Wilmassa on tieto lapsen asuinosoitteen mukaisesta lähikoulusta. Jos teillä on kysyttävää/ tarvitsette uuden avainkoodin, tai osoitteenne on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen, niin ottakaa ystävällisesti yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon p. 09 4258 3003.

Lukuvuodeksi 2018-2019 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai tarvittaessa lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta sekä tulostettua lomakkeet -sivulta.

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää Hakemus koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille. Hakemuksen voi toimittaa myös  suoraan koulutoimistoon, josta ollaan yhteydessä rehtoreihin.

Kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu. Kunnan koulukuljetusoppaasta https://www.vihti.fi/kasvatus-ja-koulutus/koulukuljetukset/koulukuljetusopas/  löytyvät tarkemmat ohjeistukset ja mahdolliset poikkeamiset edellä mainituissa tilanteissa.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Viimeksi päivitetty 28.01.2019