Oppilaaksiottaminen

Oppilaaksiotto tarkoittaa niitä toimia, joiden tuloksena oppilaalle osoitetaan lähikoulu. Oppilaaksiottoalueet määräytyvät asuinosoitteiden mukaan. Aina lähikouluksi ei osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. Lähikoulun määräytymiseen vaikuttavat mm. kuljetukselliset asiat ja oppilasmäärät. Oppilaaksiottoalueita, tilastoalueita ja koulukuljetuksia on tarkasteltu, ja oppilaaksiottoalueita suunniteltu tältä pohjalta yhteistyössä kunnan eri hallinnonalojen kesken. Oppilaaksiottoalueista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Pääsääntöisesti huoltaja ilmoittaa lapsensa hänelle osoitettuun lähikouluun. Huoltaja voi myös hakea lapselleen paikkaa toissijaisesta koulusta.

Kunnan toimesta erityisen tuen oppilaalle voidaan tarvittaessa osoittaa pienluokkapaikka muusta kuin lähikoulusta.

Kunnassa asuvien ruotsinkielisten alakouluikäisten oppilaiden opetus järjestetään Nummela skolassa. Yläkoulun ruotsinkieliset oppilaat suorittavat joko Lohjalla tai Helsingissä.

Kunnassa asuvien kehitysvammaisten oppilaiden opetus on keskitetty Nummelassa sijaitsevaan Kuoppanummen koulukeskukseen.

Tänä vuonna peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2009 syntyneet lapset.

Kaikille ikäluokkaan kuuluville lähetetään loppiaisen jälkeen postitse kirje lapsen asuinosoitteen mukaisesta lähikoulusta. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 31.1.2016 mennessä. Kirjeessä on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos lapsenne ei saa kirjettä kotiin, ottakaa ystävällisesti yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon p. 09 4258 3003.

Lukuvuodeksi 2015-2016 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai tarvittaessa lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta sekä tulostettua lomakkeet -sivulta.

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää Hakemus koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille.

Kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Viimeksi päivitetty 15.09.2016

Oppilaaksiottaminen

Oppilaaksiotto tarkoittaa niitä toimia, joiden tuloksena oppilaalle osoitetaan lähikoulu. Oppilaaksiottoalueet määräytyvät asuinosoitteiden mukaan. Aina lähikouluksi ei osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua: lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia. Lähikoulun määräytymiseen vaikuttavat mm. kuljetukselliset asiat ja oppilasmäärät. Oppilaaksiottoalueita, tilastoalueita ja koulukuljetuksia on tarkasteltu, ja oppilaaksiottoalueita suunniteltu tältä pohjalta yhteistyössä kunnan eri hallinnonalojen kesken. Oppilaaksiottoalueista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Pääsääntöisesti huoltaja ilmoittaa lapsensa hänelle osoitettuun lähikouluun. Huoltaja voi myös hakea lapselleen paikkaa toissijaisesta koulusta.

Kunnan toimesta erityisen tuen oppilaalle voidaan tarvittaessa osoittaa pienluokkapaikka muusta kuin lähikoulusta.

Kunnassa asuvien ruotsinkielisten alakouluikäisten oppilaiden opetus järjestetään Nummela skolassa. Yläkoulun ruotsinkieliset oppilaat suorittavat joko Lohjalla tai Helsingissä.

Kunnassa asuvien kehitysvammaisten oppilaiden opetus on keskitetty Nummelassa sijaitsevaan Kuoppanummen koulukeskukseen.

Tänä vuonna peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2009 syntyneet lapset.

Kaikille ikäluokkaan kuuluville lähetetään loppiaisen jälkeen postitse kirje lapsen asuinosoitteen mukaisesta lähikoulusta. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 31.1.2016 mennessä. Kirjeessä on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos lapsenne ei saa kirjettä kotiin, ottakaa ystävällisesti yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon p. 09 4258 3003.

Lukuvuodeksi 2015-2016 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai tarvittaessa lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta ja kouluilta sekä tulostettua lomakkeet -sivulta.

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää Hakemus koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille.

Kunnan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu.

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Viimeksi päivitetty 15.09.2016