Ohjeet vieraaseen kouluun hakemisesta

Perusopetuslain mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tämä edellyttää, että koulussa ja sen opetusryhmissä on tilaa ja kaikkiin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Päätös ei saa lisätä vastaanottavan koulun eikä vähentää lähettävän koulun opetusryhmien määrää.

Vieraaseen/toissijaiseen kouluun hakeudutaan erillisellä lomakkeella, joita saa pyydettäessä koulujen rehtoreilta ja opettajilta sekä koulutoimistosta. Lomake on myös tulostettavissa kunnan kotisivuilta.

Hakemukseen tulee liittää perustelut toissijaiseen kouluun hakeutumiselle. Mahdolliset psykologin, koulukuraattorin tai lääkärin lausunnot tulee myös liittää hakemukseen. Ennen hakemuksen käsittelyä siihen pyydetään asianomaisten koulujen rehtoreiden lausunnot. Myös rehtorit voivat tarvittaessa liittää hakemukseen asiantuntijalausunnon. Rehtoreita kuultuaan pedagoginen sihteeri tekee asiasta päätöksen.

Valintaperusteet ovat prioriteettijärjestyksessä seuraavat:

1. painava oppilashuollollinen tai terveydellinen peruste
2. sisaruksen koulunkäynti samassa koulussa samanaikaisesti
3. muut perusteltavat syyt.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Koulukuljetusta ei myönnetä myöskään matematiikka- tms. luokalle hakeutuneelle oppilaalle, jos kyseessä on toissijainen koulu. Kuljetuksen myöntämiseen ja järjestämiseen ei vaikuta myöskään lausunto, lääkärintodistus tms., jos kyseessä on toissijainen koulu. Tämä huoltajien on hyvä huomioida esim. sairauksien tai tapaturmien varalta.

Tutustu ennen hakemuslomakkeen täyttämistä kunnan koulukuljetusperiaatteisiin.
Hakemuslomakkeita voi tulostaa tämän linkin kautta.

 

 

Viimeksi päivitetty 21.03.2017

Ohjeet vieraaseen kouluun hakemisesta

Perusopetuslain mukaan oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Tämä edellyttää, että koulussa ja sen opetusryhmissä on tilaa ja kaikkiin hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Päätös ei saa lisätä vastaanottavan koulun eikä vähentää lähettävän koulun opetusryhmien määrää.

Vieraaseen/toissijaiseen kouluun hakeudutaan erillisellä lomakkeella, joita saa pyydettäessä koulujen rehtoreilta ja opettajilta sekä koulutoimistosta. Lomake on myös tulostettavissa kunnan kotisivuilta.

Hakemukseen tulee liittää perustelut toissijaiseen kouluun hakeutumiselle. Mahdolliset psykologin, koulukuraattorin tai lääkärin lausunnot tulee myös liittää hakemukseen. Ennen hakemuksen käsittelyä siihen pyydetään asianomaisten koulujen rehtoreiden lausunnot. Myös rehtorit voivat tarvittaessa liittää hakemukseen asiantuntijalausunnon. Rehtoreita kuultuaan pedagoginen sihteeri tekee asiasta päätöksen.

Valintaperusteet ovat prioriteettijärjestyksessä seuraavat:

1. painava oppilashuollollinen tai terveydellinen peruste
2. sisaruksen koulunkäynti samassa koulussa samanaikaisesti
3. muut perusteltavat syyt.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Koulukuljetusta ei myönnetä myöskään matematiikka- tms. luokalle hakeutuneelle oppilaalle, jos kyseessä on toissijainen koulu. Kuljetuksen myöntämiseen ja järjestämiseen ei vaikuta myöskään lausunto, lääkärintodistus tms., jos kyseessä on toissijainen koulu. Tämä huoltajien on hyvä huomioida esim. sairauksien tai tapaturmien varalta.

Tutustu ennen hakemuslomakkeen täyttämistä kunnan koulukuljetusperiaatteisiin.
Hakemuslomakkeita voi tulostaa tämän linkin kautta.

 

 

Viimeksi päivitetty 21.03.2017