Metsäpolun päiväkoti

Päiväkotimme aukioloaika on 6.30-17.00.

Päiväkodissamme opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on lapsi, jolla on myönteinen minäkuva, rakentavaan vuorovaikutukseen liittyviä sosiaalisia taitoja sekä rohkeutta itsensä ilmaisemiseen.
Tavoitteena on, että lapsi kasvaa aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi.

Pyrimme tavoitteeseemme järjestämällä lapselle elämyksiä ja kokemuksia. Suunnittelemalla opetus ja kasvatus niin, että lapsen omaehtoiselle toiminnalle ja leikille jää tilaa. Järjestämällä lapselle turvallisen, oppimiseen ja tutkimiseen innostava kasvuympäristön, joka tukee lapsen itsetunnon kehitystä.

Keskeiset toimintaperiaatteemme ovat;
Monipuolisuus; joka tarkoittaa sitä, että lapselle tarjotaan monipuolista toimintaa hänen kokonaisvaltaisen kehityksensä tueksi
Ymmärtävä yhteisö; joka tarkoittaa sitä, että työyhteisön jäsenet tukevat toisiaan työssä ja sen kehittämisessä
Lapsilähtöisyys; joka tarkoittaa sitä, että lapsen persoonallisia tarpeita ja oppimistarpeita pidetään oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana.

Päiväkodissamme toimii yhdeksän lapsiryhmää.

Hiirulaiset
044 042 1166

Tiitiäiset
044  767 4728

Tassula   
044 767 4663

Peukaloiset
044 767 4761

Sammaleiset
044 767 4775

Menninkäiset
044 042 1167

Repolaiset
044 042 1173

Sudenpennut
044 042 1155

Haltiat
044 042 1175

Viimeksi päivitetty 11.12.2018

Yhteystiedot

Päiväkodin johtaja Riitta Hämäläinen
Seimelänkuja 9
03400 Vihti
(09) 4258 3233
050 542 6465
riitta.hamalainen(ät)vihti.fi

 

Metsäpolun päiväkoti

Päiväkotimme aukioloaika on 6.30-17.00.

Päiväkodissamme opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on lapsi, jolla on myönteinen minäkuva, rakentavaan vuorovaikutukseen liittyviä sosiaalisia taitoja sekä rohkeutta itsensä ilmaisemiseen.
Tavoitteena on, että lapsi kasvaa aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi.

Pyrimme tavoitteeseemme järjestämällä lapselle elämyksiä ja kokemuksia. Suunnittelemalla opetus ja kasvatus niin, että lapsen omaehtoiselle toiminnalle ja leikille jää tilaa. Järjestämällä lapselle turvallisen, oppimiseen ja tutkimiseen innostava kasvuympäristön, joka tukee lapsen itsetunnon kehitystä.

Keskeiset toimintaperiaatteemme ovat;
Monipuolisuus; joka tarkoittaa sitä, että lapselle tarjotaan monipuolista toimintaa hänen kokonaisvaltaisen kehityksensä tueksi
Ymmärtävä yhteisö; joka tarkoittaa sitä, että työyhteisön jäsenet tukevat toisiaan työssä ja sen kehittämisessä
Lapsilähtöisyys; joka tarkoittaa sitä, että lapsen persoonallisia tarpeita ja oppimistarpeita pidetään oppimisen, opetuksen ja kasvatuksen lähtökohtana.

Päiväkodissamme toimii yhdeksän lapsiryhmää.

Hiirulaiset
044 042 1166

Tiitiäiset
044  767 4728

Tassula   
044 767 4663

Peukaloiset
044 767 4761

Sammaleiset
044 767 4775

Menninkäiset
044 042 1167

Repolaiset
044 042 1173

Sudenpennut
044 042 1155

Haltiat
044 042 1175

Viimeksi päivitetty 11.12.2018