Vihdin kylät

Kylät digitaaliseen kulttuurikarttaan. Lue lisää Vihdin Matkailun kyläkulttuuri kartalle -hankkeesta.


Vihti koostuu monista elinvoimaisista kylistä, joilla on kaikilla omat erityispiirteensä ja oma historiansa.

Haimoo

Haimoon alue Koillis-Vihdissä on entistä Vanhalan kylän takamaata. Alueen maita erotettiin jo varhain itsenäisiksi tiloiksi, joita on edelleen aikojen saatossa pilkottu. Alueen läpi virtaa Vihtijoki, jonka rannoilla on harjoitettu monenlaista vesivoimaa hyödyntävää teollista toimintaa. Kylän keskus on vuonna 2014 valmistunut uusi koulu, joka rakennettiin korvaamaan entinen yli 100-vuotias rakennus. Koulun lähistölle on viime vuosina noussut suuri joukko uusia omakotitaloja. Kylän toiminta keskittyy koulun lisäksi urheilukentän ympäristöön, jossa on mahdollisuus harrastaa monenlaista liikuntaa. Urheiluseura Haimoon Kisa järjestää aktiivista ja monipuolista lasten liikuntaa ja myös Martat toimivat aktiivisesti. Kylätoimikunta on järjestänyt vuosittain oman kesäjuhlan.

http://www.haimoonet.fi/

Herrakunta

Herrakunnan seudulla oli aikanaan useita säterikartanoita, joiden maat on aikojen kuluessa lohkottu. Alueella on edelleen aktiivista maataloutta ja monien luomutilojen vuoksi Herrakunnan kumpuilevia peltoja nimitetään leikkisästi luomulaaksoksi. Kylän toiminnan keskus on monitoimitalo.

http://www.herrakunta.fi/

Huhmari/Palojärvi

Huhmarin kylän alue Vihdin eteläosassa on muotoutunut postitoimipaikan pohjalta. Alue käsittää lähinnä Palajärven kylän sekä Härköilän, Ridalin ja Torholan kylien eteläosat. Huhmarin kylätoimikunta on ottanut kylänsä tunnuslauseeksi ”Vihdin portti”, mikä kuvaa hyvin moottoritien halkomaa kylää. Tiet Helsingin suunnasta Vihtiin ovat kulkeneet aina Palajärven kautta, ensin vanha kylän läpi kulkeva tienlinja, 1930-luvulta nykyinen Vanha Turuntie ja 1960-luvulta moottoritie. Kylä on sijaintinsa vuoksi vahvaa kasvualuetta, mutta siellä on säilynyt myös piirteitä vanhasta maaseutuperinteestä, kuten Pohjatalon komea pihapiiri. Kylän keskus on vuonna 2006 valmistunut koulu, joka sijaitsi aikaisemmin Palajärven kylätien varressa, mutta on nykyään valtatie 2:n tuntumassa. Keskeisiä kiinnekohtia kyläläisten elämässä ovat pitkään olleet urheiluseura Huhmarin Haka ja maineikas musiikkiyhdistys Palmu. Kylällä on uuden koulun vieressä sijaitseva urheilukenttä, luistelukenttä vanhan koulun vieressä ja uimaranta saunoineen Palajärven rannalla.

http://www.huhmari.fi/

Irjala-Pääkslahti

Hiidenveden pohjoisrannalla sijaitseva alue koostui 1900-luvun alussa suurtiloista, kuten monet muutkin Vihdin seudut. Irjalan kartanon ja Koikkalan tilan lisäksi aluetta hallitsi kunnan omistama Pääkslahden vanhainkoti maatiloineen. Kunnan nykyisinkin omistamissa Pääkslahden metsissä on ulkoilureittejä sekä Hiidenveden rannalla Varikkaan ja Rämäkän uimarannat. Alue liittyy monessa asiassa toiminnallisesti kirkonkylään.

Jokikunta

Jokikunta on kumpuilevien maanviljelysmaiden ja vanhojen suurten maatilojen aluetta Vihdin luoteiskulmassa. Alueen läpi virtaa aikanaan vilkkaana kulkuväylänä toiminut Vanjoki. Erikoisuus kylällä on vanha hyppyrimäki ja  kylän kauniita maisemia laajemminkin markkinoiva golfkenttä  Hill Side Golf & Coutry Club kaikkine oheistoimintoineen. Golfkentän keskellä mäen päällä seisoo vanha seurojentalo, jota käytetään esimerkiksi juhlissa. Tärkeä keskus kylälle on oma koulu. Kylällä voi harrastaa monenlaista toimintaa kudontapiiristä monipuoliseen liikuntaan, jota ylläpitää urheiluseura Jokikunnan Urheilijat. Luonnonystäviä varten jokikuntalaiset ovat rakentaneet lintutornin kylän rajalla sijaitsevan Vanjärven rannalle. Nelijalkaisten jokikuntalaisten elämää parantaa kylällä sijaitseva eläinklinikka Finnin Ratsutila ja Eläinlääkintä.

http://www.jokikunta.fi/

Moksi

Moksin alue Pohjois-Vihdissä oli alun perin muutaman maarekisterikylän, erityisesti Kourlan, takamaata. Alueen keskus on kaunis Moksjärvi, jonka rannalta löytyvät huikaisevia maisemia tarjoava Konia-vuoren luonnonsuojelualue sekä Vihdin seurakunnan leirikeskus Riuttaranta ja Vihdin kunnan leirikeskus Vihdin Pirtti, joka on myös kyläläisten keskeinen kokoontumispaikka. Rakennus oli kylän koulu ennen leirikeskukseksi muuttamista.

Oinasjoki

Oinasjoen alue sijaitsee Vihdin kirkonkylän ja Nummelan välissä. Alueen historiaa ovat Hiidenveden rannalla sijaitsevat vanhat tilat Oravala, Hynnälä, Veikkola ja Kaukoila sekä näiden takana Lankilan kylän entiset takamaat. Aikaisemman rannan varakkaiden tilojen ja sisämaan torppien välisen sosiaalisen raja-aidan sijaan on tullut alueen samalla tavalla kahtia jakava Porin valtatie. Kylällä toimii oma koulu.

http://www.oinasjoki.fi/

Olkkala

Olkkalan seutu kuului aikaisemmin Olkkalan kartanoon, joka muodosti 1900-luvun alussa yhdessä siihen kuuluneen Kourlan kartanon kanssa suuren maatalouden ja teollisuuden keskuksen. Olkkalaan johti aikanaan jopa oma kapearaiteinen rautatie Hanko-Hyvinkään radalta. Maanluovutukset ja kartanon pilkkominen ovat muuttaneet kylää suuresti aikojen saatossa. Kartanon ”sydänmaat” ovat nykyisin kylällä sijaitsevan Maatalousteknologian tutkimuksen (Vakola) tutkimusaseman käytössä. Yksityisomistuksessa olevaa kartanoa on entisöity pieteetillä.

http://www.olkkala.kylanetti.fi/

Selki

Vihdin itäosissa sijaitsevaa Selin kylän raittia hallitsevat vierivieressä sijaitsevat vanhojen kantatilojen tilakeskukset. Nykyisin kylällä on myös jonkin verran yritystoimintaa ja mm. kirpputori. Tärkeä keskus kylän elämässä on kylätoimikunnan hoidossa oleva satavuotias monitoimitalo, joka on siirtymässä kunnalta kylätoimikunnan omistuksen. Tämä entinen koulu on jokapäiväisessä käytössä ja käyttäjiä tulee myös ympäristöstä. Talossa toimivat niin seurakunnan kerhot, 4H-kerho, atk-kerho, lasten- ja nuorten liikuntakerhot kuin kansalaisopiston kudontapiirikin. Torstaisin siellä järjestetään torstaitupa, jossa kyläläisillä on mahdollisuus ruokailuun. Yksi kylän perinteistä on ollut isänpäivän lounas. Toinen kylän vanhoista kokoontumispaikoista, Nuorisoseuran talo, on kesäkäytössä.

http://www.selki.fi/

Tervalampi

Pääkaupunkiseudun tuntumassa sijaitseva kansallispuisto tunnetaan Nuuksion kansallispuistona espoolaisen kylän mukaan, vaikka suurin osa siitä sijaitsee Tervalammen kylässä Vihdissä. Tervalammen menneisyyteen ja nykyisyyteen kuuluu tärkeänä osana Tervalammen kartano, jossa toimii nykyään Helsingin kaupungin kuntoutuskeskus. Kartanossa on viime vuosina järjestetty kyläläisten ja kartanon väen yhteiset kesäiset Elomarkkinat. Kylän keskeisiä paikkoja ovat myös koulu ja seurojentalo Sampola.

http://www.tervalampi.fi/

Vanjärvi

Vanjärven alue Jokikunnan vieressä kuului vielä 1900-luvun alussa suureen Vanjärven kartanoon, joka oli tuolloin yksi Suomen rikkaimman miehen Hjalmar Linderin sivutiloista. Torpparivapautuksen jälkeen kylän tilojen määrä kasvoi, mutta vielä suurempi muutos tapahtui toisen maailmansodan jälkeen. Kartanon silloisten omistussuhteiden vuoksi sen maat lohkottiin kokonaisuudessaan karjalaisten siirtolaistiloiksi, jolloin alueelle syntyi yli 70 tilan karjalaiskylä. Kylä rajoittuu samannimiseen järven, joka on tunnettu lintujärvi. Kylällä on oma koulu ja päiväkoti sekä aktiivisessa käytössä oleva seurojentalo. Kesäisin siellä järjestetään kesäjuhlat ja talvisin pikkujoulut. Kylällä on mahdollisuus käyttää monenlaisia liikuntapaikkoja tenniskentästä ja pururadasta alkaen.

http://www.vanjarvi.fi/

Tutustu myös Vihdin museon tuottamaan mobiilioppaaseen >>
Lisätietoja >>

Vesikansa

Vesikansan alue koostuu Hiidenveden etelärannan maarekisterikylistä, joten Hiidenvesi jylhine rantakallioineen on leimansa antavaa Vesikansan maisemille. Idässä alue rajoittuu kohti Vesikansaa leviävään Hiidenrannan asuinalueeseen, mutta silti alueella on edelleen perinteistä maaseudun tunnelmaa. Kylän entinen koulu on toiminut jo pitkään yksityisenä kotina ja ateljeena, joten kyläläisten kokoontumispaikkana toimii Maamiesseuran talo. Vesikansan aktiivinen Martta-yhdistys kuuluu Suomen vanhimpiin.

Vihtijärvi

Vihtijärven kylän historiaan on perustamisestaan 1800-luvun alusta alkaen keskeisesti kuulunut Hiiskulan kartano, joka ennen torpparivapautusta käsitti koko kylän Yli- ja Ali-Vanhakylän tiloja lukuun ottamatta. Hiiskulan kartano on edelleen kylän suurin maanomistaja. Vihtijärvi on sijaintinsa vuoksi hieman syrjässä muusta kunnasta, joten sieltä on pitkään kuljettu asioilla naapuripitäjissä. Vihtijärvellä kylän keskus on mäki, jolla sijaitsevat oma hautausmaa ja kappeli, koulu, päiväkoti, juhliin vuokrattava Yli-Seppä sekä vapaapalokunnan talo Nummitupa. Nummituvalla järjestetään monenlaisia juhlia ja sitä voi vuokrata omiinkin juhliin. Vihtijärvi on aktiivinen kylä, jossa järjestetään monenlaista toimintaa. Esimerkkeinä voi mainita VPK:n toiminnan, urheiluseura Uhkan, kylän yhteiset juhlat kesällä ja adventtina sekä toukokuussa ilmestyvän kylälehden. Yksi kyläläisten suuri hanke on heinäkuussa 2006 ilmestynyt kyläkirja. Vihtijärven Kyläyhdistys ry on ottanut kylän sijainnin vuoksi kylälle tunnuksen ”Vihdin kruunu”. Vihtijärvellä on oma koulu. Vihtijärven kylä on valittu vuoden kyläksi vuonna 2010.

http://www.vihtijarvi.fi/

KYLÄT KARTALLA

Vihdin asemakaavoitetut taajamat on merkitty karttaan isoilla kirjaimilla (Nummela, Ojakkala, Otalampi ja Vihdin kirkonkylä). Kartan ©: Vihdin kunta.

Viimeksi päivitetty 27.03.2018

Yhteystiedot

Vihdin kunnan kyläasiamiehenä toimii hallintopäällikkö Antti Luukkanen,
puh. 044 767 4798, antti.luukkanen(ät)vihti.fi

Kylätoimikunnat ja yhdistykset sekä kyläsuunnitelmat

Vihdin kylät

Kylät digitaaliseen kulttuurikarttaan. Lue lisää Vihdin Matkailun kyläkulttuuri kartalle -hankkeesta.


Vihti koostuu monista elinvoimaisista kylistä, joilla on kaikilla omat erityispiirteensä ja oma historiansa.

Haimoo

Haimoon alue Koillis-Vihdissä on entistä Vanhalan kylän takamaata. Alueen maita erotettiin jo varhain itsenäisiksi tiloiksi, joita on edelleen aikojen saatossa pilkottu. Alueen läpi virtaa Vihtijoki, jonka rannoilla on harjoitettu monenlaista vesivoimaa hyödyntävää teollista toimintaa. Kylän keskus on vuonna 2014 valmistunut uusi koulu, joka rakennettiin korvaamaan entinen yli 100-vuotias rakennus. Koulun lähistölle on viime vuosina noussut suuri joukko uusia omakotitaloja. Kylän toiminta keskittyy koulun lisäksi urheilukentän ympäristöön, jossa on mahdollisuus harrastaa monenlaista liikuntaa. Urheiluseura Haimoon Kisa järjestää aktiivista ja monipuolista lasten liikuntaa ja myös Martat toimivat aktiivisesti. Kylätoimikunta on järjestänyt vuosittain oman kesäjuhlan.

http://www.haimoonet.fi/

Herrakunta

Herrakunnan seudulla oli aikanaan useita säterikartanoita, joiden maat on aikojen kuluessa lohkottu. Alueella on edelleen aktiivista maataloutta ja monien luomutilojen vuoksi Herrakunnan kumpuilevia peltoja nimitetään leikkisästi luomulaaksoksi. Kylän toiminnan keskus on monitoimitalo.

http://www.herrakunta.fi/

Huhmari/Palojärvi

Huhmarin kylän alue Vihdin eteläosassa on muotoutunut postitoimipaikan pohjalta. Alue käsittää lähinnä Palajärven kylän sekä Härköilän, Ridalin ja Torholan kylien eteläosat. Huhmarin kylätoimikunta on ottanut kylänsä tunnuslauseeksi ”Vihdin portti”, mikä kuvaa hyvin moottoritien halkomaa kylää. Tiet Helsingin suunnasta Vihtiin ovat kulkeneet aina Palajärven kautta, ensin vanha kylän läpi kulkeva tienlinja, 1930-luvulta nykyinen Vanha Turuntie ja 1960-luvulta moottoritie. Kylä on sijaintinsa vuoksi vahvaa kasvualuetta, mutta siellä on säilynyt myös piirteitä vanhasta maaseutuperinteestä, kuten Pohjatalon komea pihapiiri. Kylän keskus on vuonna 2006 valmistunut koulu, joka sijaitsi aikaisemmin Palajärven kylätien varressa, mutta on nykyään valtatie 2:n tuntumassa. Keskeisiä kiinnekohtia kyläläisten elämässä ovat pitkään olleet urheiluseura Huhmarin Haka ja maineikas musiikkiyhdistys Palmu. Kylällä on uuden koulun vieressä sijaitseva urheilukenttä, luistelukenttä vanhan koulun vieressä ja uimaranta saunoineen Palajärven rannalla.

http://www.huhmari.fi/

Irjala-Pääkslahti

Hiidenveden pohjoisrannalla sijaitseva alue koostui 1900-luvun alussa suurtiloista, kuten monet muutkin Vihdin seudut. Irjalan kartanon ja Koikkalan tilan lisäksi aluetta hallitsi kunnan omistama Pääkslahden vanhainkoti maatiloineen. Kunnan nykyisinkin omistamissa Pääkslahden metsissä on ulkoilureittejä sekä Hiidenveden rannalla Varikkaan ja Rämäkän uimarannat. Alue liittyy monessa asiassa toiminnallisesti kirkonkylään.

Jokikunta

Jokikunta on kumpuilevien maanviljelysmaiden ja vanhojen suurten maatilojen aluetta Vihdin luoteiskulmassa. Alueen läpi virtaa aikanaan vilkkaana kulkuväylänä toiminut Vanjoki. Erikoisuus kylällä on vanha hyppyrimäki ja  kylän kauniita maisemia laajemminkin markkinoiva golfkenttä  Hill Side Golf & Coutry Club kaikkine oheistoimintoineen. Golfkentän keskellä mäen päällä seisoo vanha seurojentalo, jota käytetään esimerkiksi juhlissa. Tärkeä keskus kylälle on oma koulu. Kylällä voi harrastaa monenlaista toimintaa kudontapiiristä monipuoliseen liikuntaan, jota ylläpitää urheiluseura Jokikunnan Urheilijat. Luonnonystäviä varten jokikuntalaiset ovat rakentaneet lintutornin kylän rajalla sijaitsevan Vanjärven rannalle. Nelijalkaisten jokikuntalaisten elämää parantaa kylällä sijaitseva eläinklinikka Finnin Ratsutila ja Eläinlääkintä.

http://www.jokikunta.fi/

Moksi

Moksin alue Pohjois-Vihdissä oli alun perin muutaman maarekisterikylän, erityisesti Kourlan, takamaata. Alueen keskus on kaunis Moksjärvi, jonka rannalta löytyvät huikaisevia maisemia tarjoava Konia-vuoren luonnonsuojelualue sekä Vihdin seurakunnan leirikeskus Riuttaranta ja Vihdin kunnan leirikeskus Vihdin Pirtti, joka on myös kyläläisten keskeinen kokoontumispaikka. Rakennus oli kylän koulu ennen leirikeskukseksi muuttamista.

Oinasjoki

Oinasjoen alue sijaitsee Vihdin kirkonkylän ja Nummelan välissä. Alueen historiaa ovat Hiidenveden rannalla sijaitsevat vanhat tilat Oravala, Hynnälä, Veikkola ja Kaukoila sekä näiden takana Lankilan kylän entiset takamaat. Aikaisemman rannan varakkaiden tilojen ja sisämaan torppien välisen sosiaalisen raja-aidan sijaan on tullut alueen samalla tavalla kahtia jakava Porin valtatie. Kylällä toimii oma koulu.

http://www.oinasjoki.fi/

Olkkala

Olkkalan seutu kuului aikaisemmin Olkkalan kartanoon, joka muodosti 1900-luvun alussa yhdessä siihen kuuluneen Kourlan kartanon kanssa suuren maatalouden ja teollisuuden keskuksen. Olkkalaan johti aikanaan jopa oma kapearaiteinen rautatie Hanko-Hyvinkään radalta. Maanluovutukset ja kartanon pilkkominen ovat muuttaneet kylää suuresti aikojen saatossa. Kartanon ”sydänmaat” ovat nykyisin kylällä sijaitsevan Maatalousteknologian tutkimuksen (Vakola) tutkimusaseman käytössä. Yksityisomistuksessa olevaa kartanoa on entisöity pieteetillä.

http://www.olkkala.kylanetti.fi/

Selki

Vihdin itäosissa sijaitsevaa Selin kylän raittia hallitsevat vierivieressä sijaitsevat vanhojen kantatilojen tilakeskukset. Nykyisin kylällä on myös jonkin verran yritystoimintaa ja mm. kirpputori. Tärkeä keskus kylän elämässä on kylätoimikunnan hoidossa oleva satavuotias monitoimitalo, joka on siirtymässä kunnalta kylätoimikunnan omistuksen. Tämä entinen koulu on jokapäiväisessä käytössä ja käyttäjiä tulee myös ympäristöstä. Talossa toimivat niin seurakunnan kerhot, 4H-kerho, atk-kerho, lasten- ja nuorten liikuntakerhot kuin kansalaisopiston kudontapiirikin. Torstaisin siellä järjestetään torstaitupa, jossa kyläläisillä on mahdollisuus ruokailuun. Yksi kylän perinteistä on ollut isänpäivän lounas. Toinen kylän vanhoista kokoontumispaikoista, Nuorisoseuran talo, on kesäkäytössä.

http://www.selki.fi/

Tervalampi

Pääkaupunkiseudun tuntumassa sijaitseva kansallispuisto tunnetaan Nuuksion kansallispuistona espoolaisen kylän mukaan, vaikka suurin osa siitä sijaitsee Tervalammen kylässä Vihdissä. Tervalammen menneisyyteen ja nykyisyyteen kuuluu tärkeänä osana Tervalammen kartano, jossa toimii nykyään Helsingin kaupungin kuntoutuskeskus. Kartanossa on viime vuosina järjestetty kyläläisten ja kartanon väen yhteiset kesäiset Elomarkkinat. Kylän keskeisiä paikkoja ovat myös koulu ja seurojentalo Sampola.

http://www.tervalampi.fi/

Vanjärvi

Vanjärven alue Jokikunnan vieressä kuului vielä 1900-luvun alussa suureen Vanjärven kartanoon, joka oli tuolloin yksi Suomen rikkaimman miehen Hjalmar Linderin sivutiloista. Torpparivapautuksen jälkeen kylän tilojen määrä kasvoi, mutta vielä suurempi muutos tapahtui toisen maailmansodan jälkeen. Kartanon silloisten omistussuhteiden vuoksi sen maat lohkottiin kokonaisuudessaan karjalaisten siirtolaistiloiksi, jolloin alueelle syntyi yli 70 tilan karjalaiskylä. Kylä rajoittuu samannimiseen järven, joka on tunnettu lintujärvi. Kylällä on oma koulu ja päiväkoti sekä aktiivisessa käytössä oleva seurojentalo. Kesäisin siellä järjestetään kesäjuhlat ja talvisin pikkujoulut. Kylällä on mahdollisuus käyttää monenlaisia liikuntapaikkoja tenniskentästä ja pururadasta alkaen.

http://www.vanjarvi.fi/

Tutustu myös Vihdin museon tuottamaan mobiilioppaaseen >>
Lisätietoja >>

Vesikansa

Vesikansan alue koostuu Hiidenveden etelärannan maarekisterikylistä, joten Hiidenvesi jylhine rantakallioineen on leimansa antavaa Vesikansan maisemille. Idässä alue rajoittuu kohti Vesikansaa leviävään Hiidenrannan asuinalueeseen, mutta silti alueella on edelleen perinteistä maaseudun tunnelmaa. Kylän entinen koulu on toiminut jo pitkään yksityisenä kotina ja ateljeena, joten kyläläisten kokoontumispaikkana toimii Maamiesseuran talo. Vesikansan aktiivinen Martta-yhdistys kuuluu Suomen vanhimpiin.

Vihtijärvi

Vihtijärven kylän historiaan on perustamisestaan 1800-luvun alusta alkaen keskeisesti kuulunut Hiiskulan kartano, joka ennen torpparivapautusta käsitti koko kylän Yli- ja Ali-Vanhakylän tiloja lukuun ottamatta. Hiiskulan kartano on edelleen kylän suurin maanomistaja. Vihtijärvi on sijaintinsa vuoksi hieman syrjässä muusta kunnasta, joten sieltä on pitkään kuljettu asioilla naapuripitäjissä. Vihtijärvellä kylän keskus on mäki, jolla sijaitsevat oma hautausmaa ja kappeli, koulu, päiväkoti, juhliin vuokrattava Yli-Seppä sekä vapaapalokunnan talo Nummitupa. Nummituvalla järjestetään monenlaisia juhlia ja sitä voi vuokrata omiinkin juhliin. Vihtijärvi on aktiivinen kylä, jossa järjestetään monenlaista toimintaa. Esimerkkeinä voi mainita VPK:n toiminnan, urheiluseura Uhkan, kylän yhteiset juhlat kesällä ja adventtina sekä toukokuussa ilmestyvän kylälehden. Yksi kyläläisten suuri hanke on heinäkuussa 2006 ilmestynyt kyläkirja. Vihtijärven Kyläyhdistys ry on ottanut kylän sijainnin vuoksi kylälle tunnuksen ”Vihdin kruunu”. Vihtijärvellä on oma koulu. Vihtijärven kylä on valittu vuoden kyläksi vuonna 2010.

http://www.vihtijarvi.fi/

KYLÄT KARTALLA

Vihdin asemakaavoitetut taajamat on merkitty karttaan isoilla kirjaimilla (Nummela, Ojakkala, Otalampi ja Vihdin kirkonkylä). Kartan ©: Vihdin kunta.

Viimeksi päivitetty 27.03.2018