Sijaintikartta

Kaavatyön vaihe

Yhteystiedotkaavasuunnittelija
Miia Ketonen
ins. AMK
p. 044 042 1345
miia.ketonen(ät)vihti.fi

Tapaamiselle on hyvä sopia aika.

N 193, Nummelan kortteleiden 270 ja 271 asemakaavan muutos (Nummelan Sepänpiha)

Kaavamuutostyön tarkoitus:
Tavoitteena on tutkia suunnittelualueen soveltumista Vihdin kunnan kannalta uudentyyppiseen asumiseen. Erityisesti tutkitaan voimassa olevista asemakaavoista poiketen pienempiä pientalojen tonttikokoja ja sitä kautta myös nykyistä pienempiä tonttikohtaisia rakennusoikeuksia. Lisäksi tutkitaan kaupunkipientalotyyppisen rakentamisen mahdollisuuksia alueella.

Kaavatyön lopulliset tavoitteet täydentyvät kaavan laadintaprosessin aikana yhteistyössä osallisten kanssa.

Koska asemakaavan muutoksella ei muuteta suunnittelualueen pääasiallista käyttötarkoitusta (asuminen), ei supisteta puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita, ei nosteta rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla eikä heikennetä rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä, on kyseessä vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos. Kaavamuutoksen hyväksyy kaavoitus- ja tekninen lautakunta.

Kaavaprosessin vaihe:
Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.4.2018 § 26 hyväksynyt kaavamuutoksen.

Kaava-aineisto (pdf-muodossa):

 

Vireilletulokuulutus

 

 

Viimeksi päivitetty 24.05.2018