Selvitys naapurien kuulemisesta

Naapurien kuulemislomake ja naapurien suostumuslomake löytyvät kaavoituksen lomakkeista.

 

Lupaa hakiessa on suoritettava naapurien kuuleminen eli annettava tieto hakemuksen sisällöstä ja saatava heiltä allekirjoitus kuulemisen suorittamisesta erilliseen kuulemislomakkeeseen tai hakemuslomakkeen viimeisille sivuille. Erillinen kuulemislomake allekirjoituksineen tulee liittää hakemukseen. Naapurilla on seitsemän päivää aikaa allekirjoituksestaan esittää muistutuksensa hakemuksesta. Vapaamuotoisen muistutuskirjeen voi lähettää hakijalle (joka liittää sen hakemukseensa) tai  kuntaan.

Hakija voi itse suorittaa kuulemisen tai hakijan pyynnöstä kunta voi suorittaa naapurien kuulemisen kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, mikäli hakija suorittaa naapurien kuulemisen. Hakija voi kuulla myös vain osan naapureista ja loput kunta maksua vastaan.

Vihdin kunnan ollessa naapurina, hakijan ei tarvitse suorittaa kuulemista tämän kiinteistön osalta vaan kaavoituspalveluissa hankitaan kunnan maankäyttöinsinöörin kanta ja mahdollinen suostumus kunnan omistamien tilojen osalta.

Yleensä riittää pelkkä kuuleminen, mutta joissakin tapauksissa tarvitaan lisäksi naapurien suostuminen, jos rakentaminen sitä edellyttää (mm. säädettyä etäisyyttä lähemmäksi rajaa rakentaminen tai rasitetiekysymys).

Naapureina pidetään rakennuspaikkaan rajoittuvien ja vastapäätä (tie, joki, kapea lahti tms.) olevien tilojen omistajia ja haltijoita sekä joskus rakennuspaikalle johtavan tien rasiteoikeuden antajia.

Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla ja paikallisessa lehdessä (Vihdin Uutiset). Lehti-ilmoituskulut peritään hakijalta täysimääräisenä.

Viimeksi päivitetty 26.07.2016

Yhteystiedot

Tiedustelut naapurien kuulemisesta:
toimistosihteeri
Anne Riikonen
p. 09 4258 3141

Muistutus toimitetaan osoitteeseen:
Vihdin kunta/kaavoitus
Kirjaamo
PL 13
03101 Nummela

tai sähköpostilla

kunnanvirasto(ät)vihti.fi

tai

anne.riikonen(ät)vihti.fi

Selvitys naapurien kuulemisesta

Naapurien kuulemislomake ja naapurien suostumuslomake löytyvät kaavoituksen lomakkeista.

 

Lupaa hakiessa on suoritettava naapurien kuuleminen eli annettava tieto hakemuksen sisällöstä ja saatava heiltä allekirjoitus kuulemisen suorittamisesta erilliseen kuulemislomakkeeseen tai hakemuslomakkeen viimeisille sivuille. Erillinen kuulemislomake allekirjoituksineen tulee liittää hakemukseen. Naapurilla on seitsemän päivää aikaa allekirjoituksestaan esittää muistutuksensa hakemuksesta. Vapaamuotoisen muistutuskirjeen voi lähettää hakijalle (joka liittää sen hakemukseensa) tai  kuntaan.

Hakija voi itse suorittaa kuulemisen tai hakijan pyynnöstä kunta voi suorittaa naapurien kuulemisen kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, mikäli hakija suorittaa naapurien kuulemisen. Hakija voi kuulla myös vain osan naapureista ja loput kunta maksua vastaan.

Vihdin kunnan ollessa naapurina, hakijan ei tarvitse suorittaa kuulemista tämän kiinteistön osalta vaan kaavoituspalveluissa hankitaan kunnan maankäyttöinsinöörin kanta ja mahdollinen suostumus kunnan omistamien tilojen osalta.

Yleensä riittää pelkkä kuuleminen, mutta joissakin tapauksissa tarvitaan lisäksi naapurien suostuminen, jos rakentaminen sitä edellyttää (mm. säädettyä etäisyyttä lähemmäksi rajaa rakentaminen tai rasitetiekysymys).

Naapureina pidetään rakennuspaikkaan rajoittuvien ja vastapäätä (tie, joki, kapea lahti tms.) olevien tilojen omistajia ja haltijoita sekä joskus rakennuspaikalle johtavan tien rasiteoikeuden antajia.

Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla, kotisivuilla ja paikallisessa lehdessä (Vihdin Uutiset). Lehti-ilmoituskulut peritään hakijalta täysimääräisenä.

Viimeksi päivitetty 26.07.2016