Kartta-aineistot

Mittaustoimella on tuotannossa ja ylläpidossa seuraavat kartta-aineistot:

 

Kantakartta

Suurimittakaavaista 1:1000 kantakarttaa on noin 9600 ha alueelta käsittäen lähinnä Vihdin taajama-alueet.
Kartta on digitaalisena vektorimuotoisena (DGN) aineistona, jota ylläpidetään MicroStation StellaMap -ohjelmistolla.
Kantakarttaa käytetään kaavan pohjakarttana. Kiinteistö- ja rakennustietoja ylläpidetään jatkuvasti, muilta osin tietoja päivitetään kaavoituksen tarpeiden mukaan.

Kantakarttaa voi käyttää ja tilata esimerkiksi asemapiirroksen laatimista varten.
Saatavana myös  DWG-vektoritiedostona.

Opaskartta

Opaskartassa esitetään kunnan tieverkosto osoitetietoineen. Kartta on tuotettu kokonaisuudessaan digitaalisessa (DGN) muodossa ja sitä ylläpitää Vihdin kunnan mittaustoimi, jolla on tuotteeseen myös tekijänoikeus .

Saatavana myös DWG-vektoritiedostona.

Painettua, vuoden 2011 opaskarttaa voi kysyä Vihdin kunnan mittaustoimesta, osoite:
Asemantie 30, Nummela, puhelin (09) 4258 3147.

Kartan voi ostaa myös Info kirjakaupasta, osoite:
Vihdintie 5, Nummela, puhelin 09 2223315,

sekä Syökerin Tuvasta, osoite:
Karkkilantie 8, Vihtijärvi,  puhelin 09 2760601.

Vihdin kunnan käytössä olevat koordinaattijärjestelmät:

tasokoordinaatisto: ETRS-GK24  (EPSG:3878)

korkeusjärjestelmä: N60

 Kartat ovat tekijäoikeuslain alaisia tuotteita, joiden käyttö julkaisuissa vaatii julkaisuluvan

Digitaaliset kartat on mahdollista saada myös käyttöön omissa tietojärjestelmissä.

Mittaus-ja paikkatiedon palveluista perittävät maksut

Muut kartat

Vihdin alueelta on saatavissa myös muiden tuottamia kartta-aineistoja, joita voi tiedustella ko. tuottajilta. Ohessa linkkejä.

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen ilmaiset aineistot

Paikkatietoikkuna

Karttakeskus

 

Viimeksi päivitetty 20.09.2016

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela
Käyntiosoite: Asemantie 30 (II krs), Nummela
Puh. vaihde: (09) 4258 3000

Digitaalisen kartta-aineiston tilaukset:

Maanmittausteknikko
Markku Oksanen
puh. 044 767 4700
markku.oksanen(at)vihti.fi

Opaskartan sisältöön liittyvät asiat:

Kartoittaja
Pekka Väisänen
puh. 044 767 4791

Karttojen julkaisuluvat:

Johtava maanmittausteknikko
Jarmo Sirén
puh: 044 767 4725
jarmo.siren(at)vihti.fi

Kartta-aineistot

Mittaustoimella on tuotannossa ja ylläpidossa seuraavat kartta-aineistot:

 

Kantakartta

Suurimittakaavaista 1:1000 kantakarttaa on noin 9600 ha alueelta käsittäen lähinnä Vihdin taajama-alueet.
Kartta on digitaalisena vektorimuotoisena (DGN) aineistona, jota ylläpidetään MicroStation StellaMap -ohjelmistolla.
Kantakarttaa käytetään kaavan pohjakarttana. Kiinteistö- ja rakennustietoja ylläpidetään jatkuvasti, muilta osin tietoja päivitetään kaavoituksen tarpeiden mukaan.

Kantakarttaa voi käyttää ja tilata esimerkiksi asemapiirroksen laatimista varten.
Saatavana myös  DWG-vektoritiedostona.

Opaskartta

Opaskartassa esitetään kunnan tieverkosto osoitetietoineen. Kartta on tuotettu kokonaisuudessaan digitaalisessa (DGN) muodossa ja sitä ylläpitää Vihdin kunnan mittaustoimi, jolla on tuotteeseen myös tekijänoikeus .

Saatavana myös DWG-vektoritiedostona.

Painettua, vuoden 2011 opaskarttaa voi kysyä Vihdin kunnan mittaustoimesta, osoite:
Asemantie 30, Nummela, puhelin (09) 4258 3147.

Kartan voi ostaa myös Info kirjakaupasta, osoite:
Vihdintie 5, Nummela, puhelin 09 2223315,

sekä Syökerin Tuvasta, osoite:
Karkkilantie 8, Vihtijärvi,  puhelin 09 2760601.

Vihdin kunnan käytössä olevat koordinaattijärjestelmät:

tasokoordinaatisto: ETRS-GK24  (EPSG:3878)

korkeusjärjestelmä: N60

 Kartat ovat tekijäoikeuslain alaisia tuotteita, joiden käyttö julkaisuissa vaatii julkaisuluvan

Digitaaliset kartat on mahdollista saada myös käyttöön omissa tietojärjestelmissä.

Mittaus-ja paikkatiedon palveluista perittävät maksut

Muut kartat

Vihdin alueelta on saatavissa myös muiden tuottamia kartta-aineistoja, joita voi tiedustella ko. tuottajilta. Ohessa linkkejä.

Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen ilmaiset aineistot

Paikkatietoikkuna

Karttakeskus

 

Viimeksi päivitetty 20.09.2016