Rakentamiseen liittyviä määräyksiä

Rakennusmääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Energiatodistuksen laatija

Energiatodistustietojärjestelmälaki tuli voimaan 1.5.2015. Toukokuun alusta alkaen laatijoilta vaadittavat toimintaedellytykset muuttuivat siten, että laatijoiden on rekisteröidyttävä ARAn energiatodistusrekisteriin ja allekirjoitettava laatimansa todistukset rekisterissä sähköisesti.

Maalämpö

Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta vältytään erilaisilta ongelmilta. Tämän oppaan avulla tilaaja saa käsityksen, mitä tulee ottaa huomioon ennen maalämpöjärjestelmän tilaamista, sitä rakennettaessa, sitä käytettäessä ja sen käytöstä luopumisesta. Opas keskittyy pääasiassa energiakaivoihin pientalokohteissa. Maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan. Oppaaseen voit tutustua tästä.

Verottajan rakentamisilmoitus

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Ilmoituksen voit tehdä tästä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Lupahakemukseen liitetään asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesien käsittelemiseksi. Suunnitelma tulee perustua mm. riittäviin maasto-, pohjavesi- ja maaperätutkimuksiin. Suunnitelmassa tulee huomioida Jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset ja Vihdin kunnan Ympäristösuojelumääräysten suojaetäisyydet (LUKU 2). Lisäksi sijoituksessa on huomioitava mm. se, että jätevesijärjestelmä on tyhjennettävissä loka-autolla.

Tietoa jätevesien käsittelystä, järjestelmien käytöstä ja huollosta sekä alan yrityksistä löytyy mm. www.vesiensuojelu.fi/jatevesi ja www.ymparisto.fi/hajajatevesi  – sivustoilta.

Hallilaki

Ajantasainen lainsäädäntö

Tätä lakia sovelletaan laajarunkoiseen rakennukseen, jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit :

1. Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1000 m2; ja

2. Kattokannattajat ovat

–  tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m; tai

–  paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.

3. Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen, pinta-alasta riippumatta.

Jänneväli on tukien keskikohtien välinen etäisyys.

Laissa säädetään rakennuksen omistajan velvollisuudesta huolehtia, että ennen lain voimaantuloa rakennusluvan saaneen rakennuksen turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia ei sovelleta rakennuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimuksenmukaisuus on rakennuslupa-vaiheessa tai rakennustyön valvonnan aikana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa erityismenettelyssä taikka muussa vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä osoitettu.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 31.12.2018

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta etusivut

Toimipiste

Avoinna ma-to klo 8.00 - 15.30, perjantaisin sekä arkipyhää edeltävänä työpäivänä klo 8.00 - 14.00. Tiistaisin rakennusvalvonta pitää yksikköpalaverin klo 8:00-10:00.

Puhelin: (09) 4258 3000 (vaihde)
Käyntiosoite: Asemantie 30 A, 03100 NUMMELA
Postiosoite: PL 13, 03101 NUMMELA

Rakennusvalvonta neuvoo ja ohjaa sinua kaikissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelun neuvontapyynnön kautta voit kysyä myös ennakkoneuvoja lupa-asioihin liittyen.

RV-lupapiste logo

Sähköposti: rakennusvalvonta(at)vihti.fi
Sähköposti henkilökunnalle: etunimi.sukunimi(at)vihti.fi

Henkilökunta

Sanna Laaksonen, johtava rakennustarkastaja
puh. 044 4675 597

Samuli Panttila, rakennustarkastaja
puh. 050 587 5502

Petri Teittinen, rakennustarkastaja
puh. 044 042 1351

Beatrice Kautonen, toimistosihteeri
puh. 044 7674811

Eija Hellsten, toimistosihteeri
puh. 044 7674662

Rakentamiseen liittyviä määräyksiä

Rakennusmääräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Energiatodistuksen laatija

Energiatodistustietojärjestelmälaki tuli voimaan 1.5.2015. Toukokuun alusta alkaen laatijoilta vaadittavat toimintaedellytykset muuttuivat siten, että laatijoiden on rekisteröidyttävä ARAn energiatodistusrekisteriin ja allekirjoitettava laatimansa todistukset rekisterissä sähköisesti.

Maalämpö

Maalämpöjärjestelmän sijoittaminen vaatii tarkkaa suunnittelua, jotta vältytään erilaisilta ongelmilta. Tämän oppaan avulla tilaaja saa käsityksen, mitä tulee ottaa huomioon ennen maalämpöjärjestelmän tilaamista, sitä rakennettaessa, sitä käytettäessä ja sen käytöstä luopumisesta. Opas keskittyy pääasiassa energiakaivoihin pientalokohteissa. Maalämpöjärjestelmän rakentaminen vaatii toimenpideluvan. Oppaaseen voit tutustua tästä.

Verottajan rakentamisilmoitus

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Ilmoituksen voit tehdä tästä.

Jätevesijärjestelmän uusiminen

Lupahakemukseen liitetään asiantuntijan laatima suunnitelma jätevesien käsittelemiseksi. Suunnitelma tulee perustua mm. riittäviin maasto-, pohjavesi- ja maaperätutkimuksiin. Suunnitelmassa tulee huomioida Jätevesiasetuksen (542/2003) vaatimukset ja Vihdin kunnan Ympäristösuojelumääräysten suojaetäisyydet (LUKU 2). Lisäksi sijoituksessa on huomioitava mm. se, että jätevesijärjestelmä on tyhjennettävissä loka-autolla.

Tietoa jätevesien käsittelystä, järjestelmien käytöstä ja huollosta sekä alan yrityksistä löytyy mm. www.vesiensuojelu.fi/jatevesi ja www.ymparisto.fi/hajajatevesi  – sivustoilta.

Hallilaki

Ajantasainen lainsäädäntö

Tätä lakia sovelletaan laajarunkoiseen rakennukseen, jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen taikka eläinsuojana, ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit :

1. Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1000 m2; ja

2. Kattokannattajat ovat

–  tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m; tai

–  paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.

3. Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen, pinta-alasta riippumatta.

Jänneväli on tukien keskikohtien välinen etäisyys.

Laissa säädetään rakennuksen omistajan velvollisuudesta huolehtia, että ennen lain voimaantuloa rakennusluvan saaneen rakennuksen turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta.

Lakia ei sovelleta rakennuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimuksenmukaisuus on rakennuslupa-vaiheessa tai rakennustyön valvonnan aikana maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa erityismenettelyssä taikka muussa vastaavassa tämän lain arviointia koskevat vaatimukset täyttävässä menettelyssä osoitettu.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 31.12.2018