Nummelanharjun käyttö tapahtumiin

Nummelanharjun käyttöä ohjaavat

Mikäli Nummelanharjulla suunnitellaan toteutettavaksi tilaisuutta tai tapahtumaa, menetellään seuraavalla tavalla:

A) Tapahtumaa suunnitellaan Nummelan lentokeskuksen alueelle

1. Ole ensimmäisenä yhteydessä Nummelan lentokeskukseen, joka toimii alueen maanvuokraajana.  Lentokeskuksen puheenjohtajana v. 2015 toimii Joni Karvinen, puh. 0400 617 990

Myös Air Hotellilta tarvitaan suostumus, mikäli tapahtumassa on tarve käyttää Air Hotellin omistamaa parkkipaikkaa (Lentokentäntien päässä). Air Hotellin yhteyshenkilö on Peter Wikman, puh. 0400 442 100

2. Mikäli lentokeskus toteaa, että suunnitellulle tapahtumalle ei ole ole estettä lentotoiminnan näkökulmasta, lentokeskus ottaa yhteyttä maan omistajaan, joka on Vihdin kunta. Kunnan yhdyshenkilö on yhdyskuntatekniikan päällikkö Jarkko Riipinen, puh. (09) 4258 3597, Soittoaika ti ja to klo 12.00-13.30.
Lentokeskuksen tulee olla yhteydessä yhdyskuntatekniikan päällikköön vähintään 2 kuukautta ennen tapahtumaa.

Vihdin kunnassa selvitetään sisäisesti kunnan eri viranomaisten lupien tai lausuntojen tarve. Tapahtumasta annetaan katupäällikön suullinen tai kirjallinen päätös lentokeskukselle ja tapahtumajärjestäjälle. Osa tapahtumista vaatii mm. meluilmoituksen ja/tai ympäristöviranomaisen lausunnon.

3. Tapahtuma voi vaatia myös muita lupia, esim.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupaneuvontapuhelut: puh. 0295 413 161 (kadun sulkeminen, huvilupa, järjestyksenvalvonta, jne.)
– Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys, terveystarkastaja Päivi Kohonen, puh. 050 5941 574 (tilapäinen elintarvikkeiden myynti, jne.)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Vihdin alueen palotarkastaja, vaihde: puh. (09) 8162 8699 (pelastussuunnitelma, ilotulituslupa, jne.)

B) Tapahtumaa suunnitellaan muualle kuin lentokeskuksen alueelle Nummelanharjulla

1. Ole yhteydessä Vihdin kuntaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ( n. 2 kk). Kunnan yhdyshenkilö on katupäällikkö Jarkko Riipinen, puh. (09) 4258 3597.

Vihdin kunnassa selvitetään sisäisesti kunnan eri viranomaisten lupien tai lausuntojen tarve. Tapahtumasta annetaan katupäällikön kirjallinen päätös. Osa tapahtumista vaatii mm. meluilmoituksen ja/tai ympäristöviranomaisen lausunnon.

3. Tapahtuma voi vaatia myös muita lupia, esim.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupaneuvontapuhelut: puh. 0295 413 161 (kadun sulkeminen, huvilupa, järjestyksenvalvonta, jne.)
– Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys, terveystarkastaja Päivi Kohonen, puh. 050 5941 574 (tilapäinen elintarvikkeiden myynti, jne.)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Vihdin alueen palotarkastaja, vaihde: puh. (09) 8162 8699 (pelastussuunnitelma, ilotulituslupa, jne.)

Alueen käyttöä rajoittavia tekijöitä

Nummelanharju on I-luokan pohjavesialuetta, jolla muodostuu valtaosa Vihdin kuntalaisten juomavedestä. Alueelle on vuonna 2009 päivitetty pohjavesien suojelusuunnitelma, jossa annetaan ohjeita ja suosituksia pohjavesialueelle soveltuvista toiminnoista ja niiden järjestämisestä.

Nummelanharjulla toimii pienlentokenttä, joka on Nummelan Lentokeskus ry:n ylläpitämä. Lentokenttäalueella on voimassa Sisäasiainministeriön asetus, jossa määritellään liikkumis- ja oleskelukieltoalueet.

Nummelan lentokeskuksella on voimassa oleva ympäristölupa, jossa annetaan määräyksiä lentotoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Lupaehdoissa määrätään mm. toiminta-ajoista, kiitoratojen käytöstä, melusta, kemikaalien säilytyksestä ja jätehuollosta.
Suunniteltu tapahtuma ei voi olla ristiriidassa voimassa olevan ympäristöluvan määräysten kanssa. Lentokeskuksen ympäristölupaa valvova viranomainen on Vihdin kunnan ympäristölautakunta.

Vihdin kunnassa on voimassa olevat jätehuolto- ja ympäristösuojelumääräykset, jotka tulee ottaa huomioon tapahtumaa suunniteltaessa. Ympäristönsuojelumääräyksissä ohjeistetaan mm. meluilmoituksen tarpeesta.

Ajoneuvojen pysäköinti Nummelanharjulla on sallittu vain merkityillä asfaltoiduilla alueilla. Pysäköintitilan vähäisyys on usein tapahtumien kokoa rajoittava tekijä.

Muita rajoittavia tekijöitä alueella ovat mm. normaaliperusviivan suojelu, muinaismuistolaki (juoksuhaudat), lentoestepinnat, liikenne- ja lentomelu ja liikennejärjestelyt.

Eri tapahtumatyypit Nummelanharjulla

Olemassa olevilla ulkoilureiteillä järjestettävät liikuntatapahtumat eivät pääsääntöisesti vaadi erillistä lupaa. Tällöinkin järjestäjän on huolehdittava, että edellä mainittuja sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja noudatetaan.

Moottoriurheilutapahtumat edellyttävät aina luvan hakemista. Koska alue on tärkeää pohjavesialuetta, suhtaudutaan em. tapahtumiin pääsääntöisesti kielteisesti.

Lupahakemuksessa selvitettäviä asioita

Vapaamuotoisessa lupahakemuksessa tulee selvittää seuraavat asiat:

– tapahtuman järjestäjä ja yhteystiedot
– tapahtuman aika, paikka, kesto, odotettu osanottajamäärä
– tapahtuman luonne
– liikenteenohjaus, pysäköinti, liikennöinti, kuljetuskaluston tarve
– jätehuollon järjestäminen
– muut tapahtumaan liittyvät tiedot: mm. pysyvät rakenteet, kemikaalien käyttö
– muut tapahtumalle haettavat luvat

Viimeksi päivitetty 02.01.2018

Nummelanharjun käyttö tapahtumiin

Nummelanharjun käyttöä ohjaavat

Mikäli Nummelanharjulla suunnitellaan toteutettavaksi tilaisuutta tai tapahtumaa, menetellään seuraavalla tavalla:

A) Tapahtumaa suunnitellaan Nummelan lentokeskuksen alueelle

1. Ole ensimmäisenä yhteydessä Nummelan lentokeskukseen, joka toimii alueen maanvuokraajana.  Lentokeskuksen puheenjohtajana v. 2015 toimii Joni Karvinen, puh. 0400 617 990

Myös Air Hotellilta tarvitaan suostumus, mikäli tapahtumassa on tarve käyttää Air Hotellin omistamaa parkkipaikkaa (Lentokentäntien päässä). Air Hotellin yhteyshenkilö on Peter Wikman, puh. 0400 442 100

2. Mikäli lentokeskus toteaa, että suunnitellulle tapahtumalle ei ole ole estettä lentotoiminnan näkökulmasta, lentokeskus ottaa yhteyttä maan omistajaan, joka on Vihdin kunta. Kunnan yhdyshenkilö on yhdyskuntatekniikan päällikkö Jarkko Riipinen, puh. (09) 4258 3597, Soittoaika ti ja to klo 12.00-13.30.
Lentokeskuksen tulee olla yhteydessä yhdyskuntatekniikan päällikköön vähintään 2 kuukautta ennen tapahtumaa.

Vihdin kunnassa selvitetään sisäisesti kunnan eri viranomaisten lupien tai lausuntojen tarve. Tapahtumasta annetaan katupäällikön suullinen tai kirjallinen päätös lentokeskukselle ja tapahtumajärjestäjälle. Osa tapahtumista vaatii mm. meluilmoituksen ja/tai ympäristöviranomaisen lausunnon.

3. Tapahtuma voi vaatia myös muita lupia, esim.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupaneuvontapuhelut: puh. 0295 413 161 (kadun sulkeminen, huvilupa, järjestyksenvalvonta, jne.)
– Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys, terveystarkastaja Päivi Kohonen, puh. 050 5941 574 (tilapäinen elintarvikkeiden myynti, jne.)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Vihdin alueen palotarkastaja, vaihde: puh. (09) 8162 8699 (pelastussuunnitelma, ilotulituslupa, jne.)

B) Tapahtumaa suunnitellaan muualle kuin lentokeskuksen alueelle Nummelanharjulla

1. Ole yhteydessä Vihdin kuntaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ( n. 2 kk). Kunnan yhdyshenkilö on katupäällikkö Jarkko Riipinen, puh. (09) 4258 3597.

Vihdin kunnassa selvitetään sisäisesti kunnan eri viranomaisten lupien tai lausuntojen tarve. Tapahtumasta annetaan katupäällikön kirjallinen päätös. Osa tapahtumista vaatii mm. meluilmoituksen ja/tai ympäristöviranomaisen lausunnon.

3. Tapahtuma voi vaatia myös muita lupia, esim.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, lupaneuvontapuhelut: puh. 0295 413 161 (kadun sulkeminen, huvilupa, järjestyksenvalvonta, jne.)
– Länsi-Uudenmaan ympäristöterveys, terveystarkastaja Päivi Kohonen, puh. 050 5941 574 (tilapäinen elintarvikkeiden myynti, jne.)
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos/Vihdin alueen palotarkastaja, vaihde: puh. (09) 8162 8699 (pelastussuunnitelma, ilotulituslupa, jne.)

Alueen käyttöä rajoittavia tekijöitä

Nummelanharju on I-luokan pohjavesialuetta, jolla muodostuu valtaosa Vihdin kuntalaisten juomavedestä. Alueelle on vuonna 2009 päivitetty pohjavesien suojelusuunnitelma, jossa annetaan ohjeita ja suosituksia pohjavesialueelle soveltuvista toiminnoista ja niiden järjestämisestä.

Nummelanharjulla toimii pienlentokenttä, joka on Nummelan Lentokeskus ry:n ylläpitämä. Lentokenttäalueella on voimassa Sisäasiainministeriön asetus, jossa määritellään liikkumis- ja oleskelukieltoalueet.

Nummelan lentokeskuksella on voimassa oleva ympäristölupa, jossa annetaan määräyksiä lentotoiminnasta ja sen toteuttamisesta. Lupaehdoissa määrätään mm. toiminta-ajoista, kiitoratojen käytöstä, melusta, kemikaalien säilytyksestä ja jätehuollosta.
Suunniteltu tapahtuma ei voi olla ristiriidassa voimassa olevan ympäristöluvan määräysten kanssa. Lentokeskuksen ympäristölupaa valvova viranomainen on Vihdin kunnan ympäristölautakunta.

Vihdin kunnassa on voimassa olevat jätehuolto- ja ympäristösuojelumääräykset, jotka tulee ottaa huomioon tapahtumaa suunniteltaessa. Ympäristönsuojelumääräyksissä ohjeistetaan mm. meluilmoituksen tarpeesta.

Ajoneuvojen pysäköinti Nummelanharjulla on sallittu vain merkityillä asfaltoiduilla alueilla. Pysäköintitilan vähäisyys on usein tapahtumien kokoa rajoittava tekijä.

Muita rajoittavia tekijöitä alueella ovat mm. normaaliperusviivan suojelu, muinaismuistolaki (juoksuhaudat), lentoestepinnat, liikenne- ja lentomelu ja liikennejärjestelyt.

Eri tapahtumatyypit Nummelanharjulla

Olemassa olevilla ulkoilureiteillä järjestettävät liikuntatapahtumat eivät pääsääntöisesti vaadi erillistä lupaa. Tällöinkin järjestäjän on huolehdittava, että edellä mainittuja sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja noudatetaan.

Moottoriurheilutapahtumat edellyttävät aina luvan hakemista. Koska alue on tärkeää pohjavesialuetta, suhtaudutaan em. tapahtumiin pääsääntöisesti kielteisesti.

Lupahakemuksessa selvitettäviä asioita

Vapaamuotoisessa lupahakemuksessa tulee selvittää seuraavat asiat:

– tapahtuman järjestäjä ja yhteystiedot
– tapahtuman aika, paikka, kesto, odotettu osanottajamäärä
– tapahtuman luonne
– liikenteenohjaus, pysäköinti, liikennöinti, kuljetuskaluston tarve
– jätehuollon järjestäminen
– muut tapahtumaan liittyvät tiedot: mm. pysyvät rakenteet, kemikaalien käyttö
– muut tapahtumalle haettavat luvat

Viimeksi päivitetty 02.01.2018