Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslain (555/1981) mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava lupa. Maa-ainestenoton lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Vihdissä ympäristölautakunta.

Lupahakemus

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella, joita saa Vihdin kunnan ympäristövalvonnasta, Asemantie 30, PL 13, 03101 Nummela tai verkosta Suomi.fi –palvelusta Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Hakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma.

 

Luvan käsittelystä ja valvonnasta peritään maksu.

Maa-ainestaksa

Ohje vakuuden laskemiseksi maa-aineslupa ympa22012014

Ilmoittamisvelvollisuus

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Maa-ainestenotto, ilmoituslomake (MAL23a) (Suomi.fi)

Lisätietoja ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat 

 

Maa-aineslain (555/1981) mukainen kotitarveotto

Ns. kotitarveotossa ottajan tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä ottamispaikan sijainti ja arvioitu laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoituslomake: Maa-ainesten kotitarveotto

 

Viimeksi päivitetty 09.12.2016

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela, ymparistonvalvonta(a)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslain (555/1981) mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on oltava lupa. Maa-ainestenoton lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Vihdissä ympäristölautakunta.

Lupahakemus

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella, joita saa Vihdin kunnan ympäristövalvonnasta, Asemantie 30, PL 13, 03101 Nummela tai verkosta Suomi.fi –palvelusta Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Hakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma.

 

Luvan käsittelystä ja valvonnasta peritään maksu.

Maa-ainestaksa

Ohje vakuuden laskemiseksi maa-aineslupa ympa22012014

Ilmoittamisvelvollisuus

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Maa-ainestenotto, ilmoituslomake (MAL23a) (Suomi.fi)

Lisätietoja ympäristöhallinnon verkkopalvelusta: Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat 

 

Maa-aineslain (555/1981) mukainen kotitarveotto

Ns. kotitarveotossa ottajan tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä ottamispaikan sijainti ja arvioitu laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoituslomake: Maa-ainesten kotitarveotto

 

Viimeksi päivitetty 09.12.2016