Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain (1710/95) mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa.

 

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan ympäristöpäällikölle. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

 • Hakijan yhteystiedot
 • Selvitys toiminnan laadusta (enduro/trial/auto jne.), osanottaja-/harjoittelijamääristä, tapahtuman ajankohdasta ja päivittäisistä toiminta-ajoista
 • Karttaliite (1:10 000 tai 1:20 000), jossa on esitetty kyseinen kilpailu/ harjoitusalue sekä maanomistusrajat
 • Tarvittaessa asemapiirros (esim. 1: 5 000 – 2 000) kyseinen kilpailu/ harjoitusalueesta, jossa on esitetty toimintojen yksityiskohtainen sijainti alueella
 • Selvitys toiminnan vaikutuksista luonnolle, muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
 • Maanomistajien kirjalliset suostumukset alueen käyttöön kyseiseen tarkoitukseen.

 

Lupahakemus tulee panna vireille hyvissä ajoin ennen kyseisen kilpailun/ harjoituksen tapahtuma-ajankohtaa. Lupahakemus vaadittuine selvityksineen tulee toimittaa seuraavaan osoitteeseen:
Vihdin kunta
Ympäristönsuojelu ja -valvonta
PL 13
03101 NUMMELA

 

 

Viimeksi päivitetty 02.11.2016

Yhteystiedot

Ympäristövalvonta

Asemantie 30, 03101 Nummela,
ymparistonvalvonta(ät)vihti.fi

Tarkemmat yhteystiedot

 

 

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain (1710/95) mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa.

 

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan ympäristöpäällikölle. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

 • Hakijan yhteystiedot
 • Selvitys toiminnan laadusta (enduro/trial/auto jne.), osanottaja-/harjoittelijamääristä, tapahtuman ajankohdasta ja päivittäisistä toiminta-ajoista
 • Karttaliite (1:10 000 tai 1:20 000), jossa on esitetty kyseinen kilpailu/ harjoitusalue sekä maanomistusrajat
 • Tarvittaessa asemapiirros (esim. 1: 5 000 – 2 000) kyseinen kilpailu/ harjoitusalueesta, jossa on esitetty toimintojen yksityiskohtainen sijainti alueella
 • Selvitys toiminnan vaikutuksista luonnolle, muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle
 • Maanomistajien kirjalliset suostumukset alueen käyttöön kyseiseen tarkoitukseen.

 

Lupahakemus tulee panna vireille hyvissä ajoin ennen kyseisen kilpailun/ harjoituksen tapahtuma-ajankohtaa. Lupahakemus vaadittuine selvityksineen tulee toimittaa seuraavaan osoitteeseen:
Vihdin kunta
Ympäristönsuojelu ja -valvonta
PL 13
03101 NUMMELA

 

 

Viimeksi päivitetty 02.11.2016