Syysloman (vko 42) ilmoittaminen eAsioinnissa

7.9.2018

Vihdin kunnassa vietetään syyslomaa viikolla 42 eli  15.-21.10.2018.

Vihdissä perheille myönnetään vapautus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista syyslomaviikon osalta seuraavin kriteerein:

  • poissaolo on vähintään viikon mittainen (koko syyslomaviikko 42)
  • poissaolo on ennalta ilmoitettu (21.9.2018 mennessä)
  • maksuhyvitykset koskevat vain kesäkuukausia 1.6. – 31.8. sekä Vihdin koulujen syys-, joulu- ja talviloma-aikoja

 

Huomioithan alla olevat tuntirajat kun lokakuussa on 23 toimintapäivää.

Tuntirajat palvelusopimuksessa, 21 toimintapäivän mukaan laskettuna: Tuntirajat lokakuussa, kun on 23 toimintapäivää: Jos lapsi on lomalla koko syyslomaviikon (ennalta ilmoitettu poissaolo, hyvitys) . Tunteja saa olla maksimissaan:
0-84h/kk max 92h/kk 72h/kk
yli 84-105h/kk max 115h/kk 90h/kk
yli105-147h/kk max 161h/kk 126/kk
yli147h/kk yli 147h/kk ei vaikutusta tuntien määrään

Jos esioppilas tarvitsee syyslomaviikolla kokopäivähoitoa ja kuukausittaiset tunnit ylittyvät, maksu peritään maksupäätöksessä ilmoitetun seuraavan tuntiportaan mukaisesti.
Seuraavan tuntiportaan mukaisesta maksusta on tieto lapsen maksupäätöksessä eAsioinnissa.

Syyslomaviikosta saa hyvityksen vain, mikäli poissaolo on ilmoitettu aikataulun mukaisesti, ennalta ilmoitettu poissaolo merkinnällä ja lokakuun tuntirajat eivät ylity.

Ilmoitathan siis lapsesi syyslomaviikon hoidontarpeen ja mahdollisen loman 21.9.2018 mennessä eAsioinnin kautta. Erillistä syyslomakyselyä ei tehdä.