Vihdin kunnan rakennusjärjestys etenee lausuntokierrokselle: viime hetket vaikuttaa

7.11.2018

Vihdin kunta on aloittanut nykyisen rakennusjärjestyksen uudistamistyön loppuvuodesta 2016. Rakennusjärjestysehdotuksesta on laadittu entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi Vihdin kunnassa.

Vihdin kunnanhallitus on kokouksessaan 30.10.2018 päättänyt asettaa rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville lausuntojen ja muistutusten antamista varten. Rakennusjärjestysehdotus pidetään nähtävillä 7.11. – 7.12.2018 kunnanvirastossa. Palautetta ehdotukseen voi antaa joko kirjeitse (osoite: Vihdin kunta/Kunnanhallitus, PL 13, 03101 Nummela) tai sähköpostilla kunnanvirasto(ät)vihti.fi 7.12.2018 mennessä. Julkisen nähtävillä olon aikana rakennusjärjestysehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot mm. Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaan liitolta, naapurikunnilta sekä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Rakennusjärjestysehdotuksesta annettujen lausuntojen sekä muistutusten pohjalta rakennusjärjestysehdotukseen tehdään tarvittavat tarkistukset ja jos nähtävillä ollutta ehdotusta muutetaan olennaisesti, se asetetaan uudelleen nähtäville. Mikäli rakennusjärjestysehdotukseen ei tule merkittäviä muutoksia, hyväksymiskäsittely asian osalta etenee. Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys tulisi voimaan keväällä 2019.

Rakennusjärjestysehdotukseen voi tutustua myös osoitteessa: www.vihti.fi/rakennusjarjestys

Lisätietoja:

vt. johtava rakennustarkastaja Samuli Panttila, samuli.panttila(ät)vihti.fi

Aiemmat tiedotteet ja materiaalit rakennusjärjestyksen uudistamisesta:
28.11.2016: http://www.vihti.fi/vihdin-kunnan-rakennusjarjestys-uudistetaan/
15.3.2017: https://www.vihti.fi/yleisotilaisuus-vihdin-kunnan-rakennusjarjestyksen-uudistamisesta-28-3-klo-17/