Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

19.12.2018

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2012 syntyneet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 15.1.2019-31.1.2019 välisenä aikana. Wilmassa ja kunnan nettisivulla on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos ilmoittautumisessa on ongelmia, ottakaa yhteyttä koulutoimistoon Virve Aroketoon virve.aroketo@vihti.fi p. 044 467 5567.

Lukuvuodeksi 2018-2019 koululykkäystä saaneet lapset ilmoittautuvat kuten muutkin koulutulokkaat.

Mikäli huoltaja hakee lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen, tulee asiasta täyttää kirjallinen hakemus, joka toimitetaan lähikoulun rehtorille. Hakemukseen liitetään psykologin tai lääkärin asiantuntijalausunto lykkäyksen perusteista. Hakemuslomakkeita saa koulutoimistosta, kouluista sekä kunnan nettisivuilta perusopetuksen alta lomakkeista
https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Koulunkäynnin-poikkeuksellinen-aloittaminen.pdf

Jos lapsi pyrkii erityisestä syystä muuhun kuin omaan lähikouluunsa, tulee huoltajan täyttää ”koulunkäyntioikeus vieraaseen kouluun” –lomake, joka on tulostettavissa kunnan nettisivulta perusopetuksen alta lomakkeista ja toimittaa se perusteluineen lähikoulun rehtorille 31.1.2019 mennessä.
https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/Hakemus-vieraaseen-kouluun.pdf

Kunnan kuljetusperiaatteiden mukaisesti huoltaja vastaa oppilaan toissijaiseen koulupaikkaan kuljettamisesta ja saattamisesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli koulupaikkaa ei ole erityiseen tukeen perustuen oppilaalle kunnan toimesta osoitettu. Kuljetusperiaatteet löytyvät kunnan nettisivuilta kasvatus ja koulutus -sivujen alta kohdasta koulukuljetukset https://www.vihti.fi/kasvatus-ja-koulutus/koulukuljetukset/

Lisätietoja koulujen rehtoreilta sekä koulutoimistosta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestetään erillinen haku, josta tiedotetaan

Wilmassa ja kunnan nettisivuilla erikseen. Haku on 4.3.2019- 25.3.2019 sähköisessä Wilma –järjestelmässä. Keskitetyn hakuajan ulkopuolella haku iltapäivätoimintaan tapahtuu hakulomakkeella, joka on tulostettavissa kunnan kotisivuilta kasvatus ja koulutus –sivujen alta koululaisten iltapäivätoiminta
https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/2018/12/Iltapaivatoiminnan-hakulomake.pdf

 

Kehitysvammaisten koululaisten aamuhoitoon ja iltapäivätoimintaan haetaan kunnan nettisivulta tulostettavalla lomakkeella lukuvuodeksi 2019-2020
https://www.vihti.fi/wp-content/uploads/2018/12/Kehitysvammaisten-koululaisten-aamuhoito-ja_ip-hakemus-19_20.pdf

Paikkaa voi hakea 15.1.2019-25.3.2019.

Lisätietoja Hanna Arvilommilta hanna.arvilommi@vihti.fi  p. 044 0421563