Kunnan kulttuuritoimijat kuulolle!

7.1.2019

Kulttuurituottajan kysely kunnan toimijoille

Vihdin kunnassa aloitti vuoden alussa uusi kulttuurituottaja, jonka tehtävänkuvaan kuuluu kunnan kulttuuri- ja kansalaistoiminnan kehittäminen, yhteistyö kulttuurijärjestöjen ja kylätoimikuntien kanssa sekä ystävyyskuntayhteistyö. Hän organisoi ja osallistuu kunnan juhlien ja tapahtumien järjestelyihin sekä kunnan myöntämien avustusten valmisteluun. Lisäksi kulttuurituottajan alaisuudessa toimii Galleria Pictor.

Pystyäksemme kuntana palvelemaan kulttuurijärjestöjä ja toimijoita paremmin aloitamme toimijarekisterin keräämisen. Tarkoituksenamme on kerätä kattavasti dataa Vihdin kulttuuritoimijoista, jotta pystymme analysoimaan ja reagoimaan esim. tilatarpeisiin ja rahoitukseen liittyviin pulmakohtiin ja kentän toimijoiden toiveisiin.

Toivoisimme, että mahdollisimman moni kulttuuri-, kylä-, asukasyhdistys, kansalaisjärjestö, taiteilija, yhtye tai kulttuurialaa lähellä oleva yritys ilmoittaisi kattavasti tietonsa tähän kyselyyn, jotta pystymme jatkossa tarjoamaan kuntalaisille yhdessä laadukkaampia kulttuuripalveluja. Jos tunnet jonkun, jota asia saattaa mahdollisesti koskettaa, niin vinkkaathan myös kaverillesi tästä kyselystä!

Linkki kyselyyn: https://goo.gl/YSRKBi

Kerättyjä tietoja käytetään vain Vihdin kunnan palvelujen parantamiseksi ja tietoja ei luovuteta kuntaorganisaation ulkopuolisille tahoille.

Yhteistyöterveisin,

Vihdin kunnan sivistyspalvelut & kulttuurituottaja Tommi Muhli