Katu ja puistosuunnitelmaehdotuksien nähtävillä pitäminen

18.2.2019

Seuraavat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Vihdin kunnan virastossa Asemantie 30:ssä, 1. kerroksessa sekä internet-osoitteessa: http://www.vihti.fi/kuulutukset/tie- ja katusuunnitelmat, yleiset alueet, 14 päivän ajan, 18.2. – 4.3.2019 välisenä aikana.
Ojakkala, Hiekka, kaava Oj 13:
– katusuunnitelmaehdotus: Ukintien katusuunnitelma  asemapiir1   asemapiir2  pituusleikkaus  tyyppileikkaus
Nummela, Vanha-Nummela, kaavaN180:
– puistosuunnitelmaehdotus: Aatteenpuiston puistosuunnitelma  asemapiirustus_20022019

Lisätietoja katusuunnitelmasta antavat: vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jonas Lindgren p. 0447674 457 ja suunnittelija Kristiina Kemppainen p. 044 4675 325, sähköposti: etunimi.sukunimi@vihti.fi, sekä puistosuunnitelmasta johtava puutarhuri Teuvo Vessman p. 0447674 664.
Mahdolliset muistutukset on toimitettava Vihdin kunnan kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteella:
PL 13, 03101 Nummela. Muistutukset tulee varustaa merkinnällä: Muistutus katusuunnitelmasta/puistosuunnitelmasta 4.3.2019.

Vihdin kunta
Infra- ja tukipalvelut/kunnallistekniikka