Vihtiläiset vaikuttivat kotikuntansa ympäristöön näkyvästi viime vuonna – myös tänä vuonna vaikuttaminen on mahdollista

27.2.2019

Asukasosallisuus on tärkeä osa Vihdin kunnan päätöksentekoa, ja sitä tuetaan uusilla toimintatavoilla

Kun valtuuston päätöksellä otettiin viime vuonna testikäyttöön uusi osallistuvan budjetoinnin menetelmä, lähdettiin Vihdissä rohkeasti kokeilemaan jotain aivan uutta. Kyse on myös Suomen mittakaavassa varsin uudenlaisesta tavasta päättää asioista.

Kunta avasi osallistuvan budjetoinnin pilotin myötä asukkailleen merkittävän tavan vaikuttaa suoraan kunnan toimintaan ja omaan asuinympäristöönsä. Kaikilla oli keväällä 2018 mahdollisuus päättää yhteisesti siitä, mihin 50 000 euroa käytetään oman kotikunnan viihtyvyyden lisäämiseksi.

Rohkea päätös kannatti, sillä osallistuva budjetointi toimii erinomaisesti myös käytännössä, kuten vuoden 2018 Viihtyisämpi Vihti -pilotti osoitti. Siksi mallia jatketaan tänä vuonna.

”Viime vuonna rahalla oli mahdollista toteuttaa jopa kaksi eniten ääniä saanutta ehdotusta. Toteutukset olivat isoja, kun puhumme kokonaisesta liikuntapaikasta, eli Pajuniityn esteradasta sekä merkittävistä välinehankinnoista useamman koulun pihalle. Onnistumisesta on tietysti kiittäminen ennen kaikkea kaikkia aktiivisesti ideointiin ja äänestykseen osallistuneita asukkaitamme”, kertoo Vihdin kunnan hallintoasiantuntija Saara Rahkonen-Rannikko.

”Ensimmäinen pilottivuosi oli todella onnistunut, mutta tarkoitus on, että tämä on pysyvä toimintamalli, ja siksi vastaava vaikuttamismahdollisuus on kaikilla vihtiläisillä myös tänä keväänä. Kokemuksemme viime vuonna ideointivaiheessa saaduista ehdotuksista, joita siis oli yli 200 laadukasta ideaa, sekä äänestysvaiheen aktiivisuudesta olivat todella hyviä, myös peilatessa niitä lähialueiden vastaavaa mallia testanneisiin kuntiin ja kaupunkeihin. Haluamme myös laajentaa mallia tälle vuodelle viime vuoden kokemusten perusteella. Saimme asukkailta viime kerralla myös sellaisia ideoita, esimerkiksi taideprojekteja, jotka olivat erinomaisia, mutta eivät suoraan täyttäneet kriteerinä ollutta investoinnin määritelmää. Siksi tänä vuonna on tarkoitus, että myös hieman pienemmät kehittämisideat voidaan ottaa paremmin huomioon”, Rahkonen-Rannikko kertoo.

Lisätietoa vaikuttamismahdollisuuksista ja osallistuvasta budjetoinnista vuonna 2019 on tulossa pian, sillä ideointivaihe käynnistyy jälleen maaliskuussa.

Liikunnallisuus ja aktiivisuus näkyivät asukkaiden valinnoissa vuonna 2018

Erityistä uudelle osallistuvan budjetoinnin menetelmälle ei ole ainoastaan se, että asukkailla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja suoraan vaikuttaa siihen, mihin rahaa käytetään, vaan myös se, että päätökset tulevat näkyviin asukkaille prosessin ansiosta nopeasti.

Viime keväänä päätöksen rahan käyttökohteista tekivät kuntalaiset kahdessa vaiheessa (ideointivaiheessa maaliskuussa ja äänestysvaiheessa touko-kesäkuussa). Vaikka päätös tehtiin kesäkuun alussa, ovat kaikki päätetyt toteutukset olleet käyttövalmiina kohteissa ja avoinna kaikille käyttäjille jo loppuvuoden aikana.

Päätös käyttökohteesta oli kuntalaisäänestyksen perusteella selkeä. Raha käytettiin äänestystuloksen perusteella lähiliikuntamahdollisuuksien kehittämiseen kahdella eri tavalla: eniten ääniä saanut toteutus oli Nummelan Pajuniittyyn syyskuussa avattu uudenlainen monipuoliseen liikuntaan soveltuva esterata, joka sai nimekseen Pajuniityn Bootcamp.

Toiseksi ääniharavaksi ja kehityskohteeksi kuntalaiset nostivat kevään 2018 äänestyksessä koulujen piha-alueiden kehittämisen. Vuoden 2018 osallistuvan budjetoinnin pilotin rahalla hankittiin siten Pajuniityn esteradan lisäksi myös uusia välineitä Pappilanpellon, Nummelanharjun, Otalammen ja Kuoppanummen kouluille.

Hankinnat toteutettiin suoraan kuntalaisilta saatujen toiveiden perusteella. Osallistuvan budjetoinnin aikana kuntalaisten toiveissa nousivat esiin erityisesti toiveet kiipeilyvälineistä ja -paikoista lapsille ja nuorille sekä erilaiset pelivälineet. Muun muassa ulkopingispöytiä toivottiin nimenomaisesti Otalammen ja Kuoppanummen kouluille, ja toiveeseen myös vastattiin.

Peruskoulun lehtori Timo Tapio Nummelanharjun koululta testaa uutta Monkeybars -telinettä ja toteaa sen hyväksi. ”Yläkouluilla liikutaan vähemmän välituntien aikana kuin alakoulussa. Uudet laitteet ovat herättäneet kuitenkin kiinnostusta.”

Toteutuksissa otettiin huomioon myös koulujen pihojen varustusten kartoitus, joka kunnassa oli tehty vastikään Liikkuva koulu -hankkeessa. Erityisesti myös niihin pihoihin saatiin lisäpanostusta, joissa varustus on kartoituksen mukaan ollut tällä hetkellä heikko. Kuntalaisten toiveen mukaisesti hankinnoilla on parannettu koulujen pihojen varustuksia. Samalla edistetään lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia myös koulupäivän ulkopuolella.

Yhteistyötä toteutuksessa ja asennuksissa Liikkuva koulu -hankkeen kanssa

Koulujen pihoille on tehty panostuksia Vihdissä erityisesti myös Liikkuva koulu -hankkeen ansiosta. Liikkuva koulu -avustusta on haettu Vihdissä koulujen pihojen liikunnallistamiseen lukuvuosille 2017 – 2018 ja 2018 – 2019.

Välinehankintoja Liikkuva koulu -hankkeessa tehtiin syksyllä 2018 muun muassa siten, että Otalammen koululle asennettiin kiipeilypyramidi sekä Pappilapellon koululle hämähäkkikeinu ja uusittiin tasapainopuomit. Aiemmin keväällä 2018 hankittiin Nummelan sekä Nummelanharjun kouluille muun muassa koripallokorit ja hämähäkkikeinu sekä Nummelan koululle myös palloseinä. Toiminta jatkuu myös tänä vuonna, kun Liikkuva koulu -hankkeessa jatketaan työtä lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien edistämiseksi erityisesti koulupäivien aikana.

Syksyllä 2018 Liikkuva koulu -hankkeen ja osallistuvan budjetoinnin aikataulut onnistuttiin yhdistämään siten, että kunnan tilapalvelussa molempien projektien asennukset pystyttiin tekemään yhtä aikaa eri kouluilla. Tämän ansiosta myös projektien tuotokset näkyivät kouluilla yhtenäisinä kokonaisuuksina.

Otalammen koululla uudet laitteet on otettu vastaan ilolla


Otalammen koululla uutta kiipeilypyramidia Osallistuvan budjetoinnin ja Liikkuva koulu -hankkeen vetäjille esitelleet kakkosluokkalaiset Robert, Eemeli, Daniel, Marko, Visa, Aleksi, Veera, Hilkka, Terttu, Liinu ja Onerva kertovat, että uudet laitteet ovat jänniä ja ”ihan parasta on se, että hämähäkkitelineessä voi leikkiä Palomies Samia kavereiden kanssa”.

2.-luokkalaiset kertovat, että pihalla tulee kiipeiltyä, voimisteltua ja leikittyä hippaa, mutta myös toiveita uusille hankinnoille näiltä innokkailta ideanikkareilta vielä löytyy.

Liikkuva koulu -hankkeen myötä yläkoulun puolelle on hankittu Xbox ja tanssipeli innostamaan oppilaita liikkumaan välituntien aikana.  Myös alakoululaiset ovat päässeet kokeilemaan peliä. Koska testattu tanssipeli oli niin kiva, se pääsee 2. -luokkalaisten toivelistalle Airtrack -volttiradan, pingispöydän ja karusellin seuraksi.

Osa toiveista on jo täytetty, sillä pingispöytä on osallistuvan budjetoinnin ansiosta saatu koululle. Myös kiipeilyratoihin ollaan koululla tyytyväisiä. ”Uudet laitteet on otettu vastaan ilolla ja on ihana nähdä, että lapset ovat keksineet hienoja yhteisleikkejä uusissa välineissä”, opettaja Aija Göös kertoo.  Laitteita käyttävät niin isommat kuin pienemmätkin oppilaat.

Eri toimijoiden panostukset ja yhteistyö lasten ja nuorten liikunnan tukemiseksi näkyvät koulujen pihoilla käytännössä. Pappilanpellolle rakentui uusi kiipeilyteline (vas.) osallistuvan budjetoinnin ansiosta sekä Liikkuva koulu -hankkeen myötä uusi linnunpesäkeinu (oik.) sekä tasapainopuomit.

”On todella hienoa, että kuntalaisilta tulleet toiveet, jotka osallistuvan budjetoinnin pilotissa viime keväänä nousivat esiin, tukevat lasten- ja nuorten liikuntamahdollisuuksien edistämistä. Yhteistyö toteutuksissa on tukenut myös Liikkuva koulu -hankkeen tekemäämme työtä parissa ja kertoo siitä, että panostuksia on aidosti tarvittu. Valtion Liikkuva koulu -avustus peruskouluille loppuu kuitenkin tämän lukuvuoden päättyessä. Tällä hetkellä käydään läpi hankkeessa hyväksi todettujen toimintamallien vakiinnuttamismahdollisuuksia. Lisäksi suunnitelmissa on hakea valtion avustusta lukuvuodelle 2019 – 2020 liikunnan lisäämiseksi lukion ja mahdollisesti toisen asteen opiskelijoiden koulupäiviin”, Vihdin kunnan Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Pauliina Saarinen den Hollander kertoo.

Otalammen 2.-luokkalaiset iloitsevat uusista, toivotuista pihavälineistä. (Kuva: Saara Rahkonen-Rannikko)